Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 12 din 10-5-2013

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 4 iunie 2013 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 696/2013 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, doamna viceprimar – Dorina Veronica Niţă, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 16 consilieri în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri: Mârza Florin, Drăgoescu Petru, Nicolae Florin.

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.126/2013 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Rus Ioan

DL.CONS.RUS IOAN:
– Vă supun aprobării proiectul ordinei de zi pe care avem două proiecte de hotărâre:
-Cine este pentru? -16voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor dedicate „Zilelor Municipiului Petroşani, ediţia a XII-a, în perioada 30.05 – 02.06.2012.

DL.CONS.RUS:
-Dacă sunt puncte de vedere, întrebări?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aş avea o propunere, având în vedere că în alţi ani s-a tot discutat, şi mai ales presa a criticat, dacă putem să contactăm o firmă pentru WC-uri ecologice Ceea ce este deschis în Parcul Pensionarilor mi se pare foarte puţin pentru fluxul de oameni care va fi şi de aceea am venit cu această propunere.

DL.ADMINISTRATOR PUBLIC:
-Da , se poate contracta şi o firmă, noi am discutat această problemă, dar din punct de vedere sanitar sunt suficiente cele două grupuri sanitare, având în vedere că mai sunt şi restaurante în preajmă, dar dacă se consideră necesar putem să contractăm. Am avut acum doi ani două WC ecologice, care nu sunt ecologice şi nu a fost prea mare îngrămădeală, dar dacă dumneavoastră doriţi acest lucru… Din punct de vedere sanitar, cele două care sunt, plus restaurantele care sunt în preajmă sunt suficiente.

DL.CONS.BUTULESCU:
Aş vrea să fac o remarcă vis-à-vis de aceste grupuri sanitare ecologice. Atunci când sunt organizate acţiuni cu număr mare de oameni, într-un loc neamenajat, atunci se pun aşa zisele toalete ecologice care au caracter temporar. Dacă credeţi că este insuficientă toaleta din parcul acela ar fi bine să vă gândiţi la ceva ca să o extindeţi, dar toaletele ecologice au un alt rol, ele sunt ocazionale.

DL.PRIMAR:
-Noi avem toalete publice în Parcul Pensionarilor care atunci funcţionează cu amândouă cabinele. Şi eu i-am spus domnului Popescu să să intereseze, să vedem o firmă, poate că nu ar fi rău să mai luăm câteva. Dar din punct de vedere a normelor sanitare cele existente îndeplinesc condiţiile. Şi mai vreau să vă spun că închirierea celor ecologice costă foarte mult.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Eu am propus lucrul acesta datorită faptul că s-a tot menţionat acest lucru la televizor şi în presă.

DL.CONS.LUPU:
– Aş dori să propun pentru acest eveniment la competiţii sportive şi tenisul de câmp, dat fiind faptul că, Clubul Sportiv Municipal are şi secţie de tenis de camp.

DL.CONS.RUS:
-Dacă mai sunt şi alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu mai sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată de executive:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 161/2013.

DL.CONS.RUS:
2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cu 4.000 lei a sumei aprobate prin HCL nr.93/2013.

DL.CONS.RUS:
-Dacă sunt întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru? -16 voturi
-Impotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.162/2013.

DL.CONS.RUS:
-Dacă mai aveţi alte probleme pe ordinea de zi?

DL.PRIMAR:
-Vreau să vă mai anunţ că joi, ora 18,00 la Teatrul „I.D.Sârbu” va avea loc premiera filmului ” Poziţia copilului” şi la acest eveniment vom decerna şi titlul de cetăţean de onoare drept pentru care vă rog care doriţi să participaţi.

D-NA CONS.MUNTEAN:
-Sperăm că va fi o acţiune la fel de frumoasă ca şi cea dinainte de Paşti. Atunci a fost o discuţie în cadrul Consiliului local privind spectacolul ce a avut loc, discuţie la care trebuie să recunosc că şi eu am participat. Vreau să vă spun că a fost sala arhiplină, a fost un spectacol de excepţie, toată lumea ţinând să felicite organizatorii. Domnul primar a fost acolo, iar oamenii s-au perindat prin faţa lui la ieşire, ţinând să îi mulţumească. Vă spun cu mâna pe inimă, a fost o hrană spirituală de excepţie.

DL.CONS.RUS:
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 10 mai 2013.

Petroşani, 10 mai 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
IOAN RUS SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed