Procesul Verbal al Sedintei CL nr. 11 din 19-5-2014

Incheiat azi 19 mai 2014, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.644/2014 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar – Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, doamna viceprimar Dorina Niţă, domnul secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 17 consilieri.

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.120/2014 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Florin Nicolae
Se intonează Imnul de Stat.
DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Vom începe şedinţa prin a supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor consiliului local din luna aprilie 2014.
-Cine este pentru? – 17 voturi
-împotrivă? –
-Abţineri? –

-Pe lângă proiectele pe care le-am primit în mape, astăzi am mai primit trei proiecte de hotărâre. Supun aprobării dumneavoastră suplimentarea proiectului ordinei de zi cu proiectele de hotărâre primite ulterior:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

-Supun aprobării proiectul ordinei de zi suplimentat:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
De asemenea vreau să vă mai propun să inversăm proiectul de hotărâre de la poziţia nr. 2 din proiectul ordinei de zi cu cel de la poziţia nr.4.
-Cine este de acord? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, şi anume :

1.Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a mandatului unui consilier local.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS. ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS.MUNTEAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Eu am un amendament la acest proiect de hotărâre şi anume să votăm prin vot secret.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Mai sunt şi alte amendamente?
-Dacă nu, supun la vot amendamentul domnului consilier Postolache.
-Cine este pentru? -8 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Amendamentul nu a trecut.
Vom trece la vot deschis:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Domnul consilier Stepan nu a votat.

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.148 /2014

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS. ILIAŞ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS.MUNTEAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.149 /2014

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petroşani.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS. ILIAŞ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS.MUNTEAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.150 /2014

4.Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor art.3 litera b) din HCL 289/2010 modificată şi completată prin HCL 232/2011, privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local şi/sau asigurării fondurilor necesare co-finanţării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS. ILIAŞ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS.MUNTEAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 151 /2014

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor dedicate ,, Zilelor Municipiului Petroşani”, ediţia a XIII-a în perioada 29.05.- 01.06.2014.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS.MUNTEAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 152 /2014

6.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ unor veterani de război din Municipiul Petroşani.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS. ILIAŞ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS.MUNTEAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 153 /2014

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS. ILIAŞ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS.MUNTEAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.154 /2014

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS.MUNTEAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.155 /2014

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării transportului public de persoane şi bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.156 /2014

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,,Reabilitare reţele termice şi A.C.M. Spitalul de Urgenţă Petroşani”.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 157 /2014

11.Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 472 din inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Petroşani aprobat prin HCL nr.89/1999.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.158 /2014

12.Proiect de hotărâre privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar, respectiv scoaterea din evidenta contabila a unor imobilizari necorporale din patrimoniul privat al Municipiului Petrosani .

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 159 /2014

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.15/2005 încheiat cu S.C. Asonya Exicom S.R.L.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 160 /2014

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafaţă de 30 mp., notat în CF 968 Livezeni, nr.topo 4784/1, 4785/1/10/2/2/P/10 din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.MÂRZA:
-Aş avea eu o întrebare, aveam cred o hotărâre de consiliu local, ca orice fel de cerere a unui agent economic să fie luată în discuţie doar din momentul în care acesta nu are datorii la bugetul de stat. Acum mi-am reamintit de această prevedere, nu cunosc nimic despre această firmă, dar aş vrea să reamintesc această problemă. Agenţii economici care se adresează consiliului local şi probabil şi persoanele fizice ar trebui să aibă toate datoriile faţă de bugetul local achitate.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Este un amendament?

DL.CONS.MÂRZA:
-Nu, este o observaţie.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.161 /2014

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp. situată în str. Independenţei.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 162 /2014

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp. situată în str. Saturn.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 163 /2014

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1,20 mp. situată în str. 1 Decembrie 1918, zona bl.71, în vederea amplasării unui panou publicitar.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 164 /2014

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 546 mp., situat în strada Ştefan cel Mare, nr.33.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
D-ra consilier Grigoriu Lavinia nu a votat.

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 165 /2014

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 110 mp., situat în strada Ştefan cel Mare, nr.3 A.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 166 /2014

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 170 mp., situat în strada Ştefan cel Mare, nr.3 A.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.167 /2014

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea participării elevului Prcsina Fabiani Gabriel Andrei şi a profesorului coordonator Adina Stan la concursul internaţional de pian ce va avea loc în perioada 11 – 15 iunie la Milano, Italia.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS.MUNTEAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 168 /2014

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 21 mp. Situată în strada Nicolae Bălcescu – Piaţa Centrală.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 169 /2014

23.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.52/2014, privind aprobarea destinaţiei suprafeţei de 60 mp. teren proprietate publică a municipiului Petroşani şi aflat în administrarea Spitalului de urgenţă Petroşani pentru proiectul „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.170 /2014

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-În mapele de şedinţă mai avem situaţia câinilor pe luna aprilie 2014, dacă aveţi discuţii?
-Dacă nu, rog să se consemneze în procesul verbal că am luat la cunoştinţă despre aceasta.
-Mai avem cererea depusă de domnul Stepan, dacă sunt discuţii?
-Dacă nu, rog să se consemneze în procesul verbal că am luat la cunoştinţă despre aceasta.
– De asemenea avem cererea depusă de doamna Macavei Viorica, depusă în numele Asociaţiei de locatari.
-Doamna Macavei, dacă doriţi să luaţi cuvântul?

D-NA MACAVEI:
-Readuce în discuţie:
-cererea depusă la primăria municipiului Petroşani în data de 30 martie 2014 şi la care susţine că nu a primit răspuns;
-problema câinilor comunitari;
– problema parcului de la Piaţa centrală;
– problema amplasării unui ceas la Pasarelă;
– toaletării copacilor din faţa blocului în care locuieşte şi care în loc să fie toaletaţi au fost tăiaţi.

DL.PRIMAR:
-Doamna Macavei vă reamintim că acei copaci sunt pe domeniul public, nu sunt pe domeniul privat al nimănui.

D-NA MACAVEI:
-În cazul acesta nu ne mai spuneţi nouă locatarilor să întreţinem zona verde din jurul blocurilor, atunci să vă trimiteţi oamenii să facă lucrul acesta.

DL.PRIMAR:
-Din câte înţeleg eu, acolo la dumneavoastră în zonă sunt câteva probleme, parcarea, parcul de la piaţă şi cei câţiva copaci care au fost tăiaţi.

D-NA MACAVEI:
-Şi cu câinii comunitari şi cu ceasul de la pasarelă.

DL.PRIMAR:
-D-na Macavei, noi vă dăm răspuns în scris.

D-NA MACAVEI:
-Dar să fie un răspuns pertinent să nu mai trebuiască să vin încă o dată aici.

DL.CONS.PASCU:
-Vreau să aduc şi eu în discuţie o problemă şi anume, la Grădiniţa din Colonie locuieşte acolo într-o cameră o persoană, care a ameninţat educatoarele, copii nu pot ieşi în curte…

DL.AD-TOR PUBLIC POPESCU:
-M-am şi ocupat de această problemă, individul nu mai locuieşte acolo, este zidită uşa cu bolţari, problema este rezolvată.

DL.CONS.PASCU:
-Si gardul care împrejmuieşte grădiniţa când va fi reparat?

DL.AD-TOR PUBLIC POPESCU:
-Atunci când va începe vacanţa, până atunci nu putem.

DL.CONS.PASCU:
-De asemenea vreau să aduc în atenţia dumneavoastră realizarea semnalizării prin indicatoare şi marcaje la intersecţiile străzilor Carol Schreter cu strada Timişoarei, Lunca cu Timişoarei în zona barierei, Cuza Vodă cu Egalităţii, Cuza Vodă cu strada fără nume care duce la gară. Sunt zone foarte circulate şi …

DL.AD-TOR PUBLIC POPESCU:
-Domnul consilier, în legătură cu marcajul, dumneavoastră aţi fost la mine şi am stat de vorbă, nu putem să marcăm pe ploaie, v-am explicat, aruncăm banii degeaba.

DL.CONS.PASCU:
-Au fost şi zile cu soare, domnul director.

DL.AD-TOR PUBLIC POPESCU:
-De trei săptămâni este numai ploaie. V-am promis că se face.

DL.CONS.PASCU:
-Străzile Radu Sapcă şi Micu Klein, apa pluvială bălteşte acolo, au apărut şi în presă câteva articole că sunt bani de asfaltare numai pentru unele străzi…

DL.PRIMAR:
-Vor fi rezolvate şi acele probleme.

DL.CONS.PASCU:
-Vreau să vă aduc în atenţie altă problemă, sunt vreo 12 izvoare, de unde oamenii iau apă pentru acasă. Nici unul dintre izvoare nu are marcaje dacă apa este potabilă, sau nepotabilă să informeze cetăţenii.

DL.PRIMAR:
-Domnul consilier, această problemă a izvoarelor este a Apelor Române.

DL.CONS.PASCU:
-Da, dar cetăţenii ne roagă să facem noi o adresă către Apele Române.

DL.PRIMAR:
-Ar însemna să ne asumăm o foarte mare răspundere. Situaţia este mai complicată, nu suntem furnizori de apă, noi primăria nu avem licenţă, nu avem nimic, singurii abilitaţi ar fi cei de la Apa Serv.

DL.CONS.PASCU:
-Dar trebuie să vedem ce facem, oamenii se pot îmbolnăvi.
-Trebuie să reactualizaţi site-ul primăriei pentru acolo continuă să fie menţinut director domnul Dragomir, domnul Petre Dobre figurează şi el ca angajat…

D-NA DRAGOŞ:
-În prezent se lucrează la site-ul primăriei, se vor face modificările.

DL.CONS.PASCU:
-O altă problemă, centrul pietonal. Sunt foarte mulţi câini care parcă sunt pe proprietate privată. Nu există poliţie locală, conform Legii un poliţist local la 1000 de locuitori, sau cam aşa ceva, ar trebui să fie 35 de angajaţi. In sensul acesta aş vrea un raport al poliţiei locale pe primele patru luni.

D-NA VICEPRIMAR:
-Vreau să vă spun că noi conform Legii Poliţiei locale, suntem în curs de calificare a acestor persoane care au statut de poliţist local şi acum sunt plecaţi pentru 3 luni 5 sau poliţişti la Orăştie.
-Noi avem o singură patrulă de doi oameni care fac tot oraşul şi poliţiştii locali care fac dublură la poliţia rutieră.

DL.CONS.PASCU:
-Cei care au venit cu circul au legat afişele de stâlpii de iluminat cu sârmă. Vântul a bătut şi au alunecat pe stâlp în jos şi au luat toată vopseaua. Imi aduc aminte că un coleg spunea că 5 ani, centrul civic …

DL.CONS.CORNEA:
-Mă scuzaţi că intervin, avem acolo o grămadă de camere, eu nu ştiu ce fac cei de la monitorizare, îmi pare rău… domnul Pascu are dreptate.

DL.CONS.PASCU:
-Nu mai zic, domnule primar, de cartierele mărginaşe, acolo nu ajunge un poliţist local o dată la un an.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:

Dacă mai aveţi alte discuţii pe ordinea de zi?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 19 mai 2014.

Petroşani, 19 mai 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
FLORIN NICOLAE SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed