Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 1 din 8-1-2013

P R O C E S V E R B A L CU OCAZIA DESFĂşURĂRII şEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 8 ianuarie 2013 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.5/2013 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, doamna Viceprimar Dorina Niţă, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 14 consilieri în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri: Butulescu Valeriu, Mârza Florin, Lăutaru Alexandru, Avramescu Sorin

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.290/2012 preşedinte de şedinţă este ales domnul consilier Lupu Constantin.

DL.CONS.LUPU:
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi pe care avem două proiecte de hotărâre.
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
-Aş dori să fac eu o propunere în acest sens şi anume, propun ca domnul consilier Cornea Claudiu să conducă şedinţele de consiliu în următoarele trei luni.
-Mai sunt alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt, supun aprobării dumneavoastră această propunere:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.1/2013.

În continuare va conduce şedinţa de consiliu domnul consilier Cornea Claudiu.

DL.CONS.CORNEA:

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de dezvoltare pe anul 2012.
-Pentru inceput o invit pe doamna directoare Popa să ne prezinte proiectul de hotărâre.

D-NA DIRECTOARE POPA:
-Prezintă proiectul de hotărâre.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă aveţi întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu aveţi, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.2/2013.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă mai aveţi alte probleme pe ordinea de zi?
-Am înţeles că domnul Popescu doreşte să discutăm pe tema proiectului de hotărâre ce urmează a fi dezbătut în şedinţa următoare şi anume, asocierea cu S.C. Krantz Eurocenter S.R.L.
-Din câte am înţeles, dumneavoastră aţi primit un model de contract de asociere şi scrisoarea de intenţie, dacă sunteţi de acord să discutăm acum pe marginea acestui contract…

DL. ADMINISTRATOR PUBLIC POPESCU MARIAN:
-Va fi o şedinţă de consiliu pentru acest proiect de hotărâre, probabil la sfârşitul săptămânii, dar ar fi bine dacă am discuta acum pe marginea acestui proiect de hotărâre.

DL.CONS.CORNEA:
-În cazul acesta voi ruga colegii consilieri, dacă au discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, nelămuriri…

DL.CONS.RUS:
-În principiu am lămurit lucrurile, doar o întrebare mai am, veniturile din telescaunul vechi se cumulează cu celelalte, şi dacă valoarea telescaunului vechi va intra în parteneriat sau nu, sau va fi amortizat ce a mai rămas din el?

DL.POPESCU:
-Dacă aţi observat nu am băgat amortismente deloc. Acolo este singurul care aduce venit. Acum nu este prins dar va trebui să fie prins, SC Gospodărie va intra în faliment imediat, dacă citiţi acolo în obiectul contractului sunt specificate aceste lucruri. La pagina 2 punctul „a” este telescaunul băgat acolo.

DL.CONS.SIMOTA:
La capitolul 4, am avut în cursul acestei dimineţi o discuţie cu domnul Popescu şi se pare că a trebuit să introducem obligatoriu exact cu ce intră la acest capitol primăria şi cu ce intră constructorul. Detaliile le-am discutat cu domnul Popescu dimineaţă şi de asemenea eu cred că ar fi foarte important să ştim noi cam care ar fi preţul maxim care l-ar factura Krantz-ul într-o lună în condiţiile în care ceea ce intră în luna respectivă … să ştim exact valoric, să nu ne trezim că facem acest contract şi după o lună de zile facturile venite de la Krantz sunt exorbitante. Vă spun acest lucru, pentru că şi la Voineasa este implicat acolo un antreprenor şi am văzut acolo forma de contract şi ACOMIN-ul în calitate de antreprenor general a prezentat un deviz cu tarifele orare pe Ratrak cu ce personal pune la dispoziţie pentru a putea funcţiona acea telegondolă, acolo este şi un telescaun, este şi o instalaţie pentru schiori…

DL.POPESCU:
-Acestea vor fi trecute toate, va fi trecut şi numărul de personal care va deservi staţiunea. Eu vă pot spune că sunt 15 persoane care sunt angajate acum care deservesc telescaunul cu cei trei paznici, asta este organigrama pentru telescaun. Vom adăuga ceilalţi oameni care vor întreţine pârtiile şi care vor bate pârtiile. Până vineri o să aveţi tot în material. Acuma eu am plecat de la salariile celor de la Gospodărie, dar există o problemă aici pentru că ei în acest moment au salariile fără sporuri de vechime, fără sporuri de pericol şi de aceea vor fi două salarii, unul cu sporuri şi altul fără sporuri, depinde cu se va negocia, pentru că ei fiind acum în insolvenţă li s-au tăiat toate sporurile. Nu ar fi normal acum să dăm salariile fără sporuri, ar fi mai bine ca dumneavoastră să alegeţi care vor fi salariile. De asemenea costurile cu energia vor fi toate în materialul de şedinţă, ştim cât consumă telescaunul acum, vor fi preţurile reale nu umflate sau diminuate. O sa iau media pe un an de zile, cred că este cel mai bine aşa.

DL.CONS.SIMOTA:
-În condiţiile în care să spunem că ajungem în consiliu să fim de acord cu o formă de contract, dumneavoastră credeţi că în acest sezon Krantz-ul se mai poate mobiliza, ţinând cont de faptul că iarna va merge până la sfârşitul lunii februarie, începutul lunii martie, credeţi că mai putem recupera ce am pierdut în decembrie şi până acum?

DL.POPESCU:
-Eu zic că da , până acum nu a funcţionat pentru că pârtiile nu s-au putut bate. Temperaturile au fost pozitive sau cu un grad, două sub zero, trebuiesc minim 5o cu minus ca să poată fi bătute pârtiile. Ieri deja am bătut pârtiile, toate pârtiile sunt bătute foarte bine, şi pârtia B de sus până jos şi pârtia A şi C. Atunci când s-a putut s-a făcut. Ei s-au mobilizat şi fără acest contract.

DL.CONS.CORNEA:
-Eu cred că observaţiile domnului Simota sunt pertinente, şi eu am avut ieri o asemenea observaţie, ce ni s-a spus atunci este că toate acele cheltuieli care vor fi facturate vor fi aprobate de consiliu, de aceea pentru vineri sau când va fi şedinţa eu vă propun să ne gândim la un reprezentant din consiliul local care să facă parte din acest consiliu. După cum aţi vă zut este un membru numit de SC Krantz şi doi membrii numiţi prin hotărâre de consiliu, bănuiesc că unul din cei doi va face parte din aparatul primarului iar celălalt va fi un consilier local. Pentru vineri va trebui să ne gândim şi la asta, nu ar fi lipsit de interes să discutăm între grupuri şi să hotărâm în unanimitate persoana respectivă, adică să nu trebuiască să votăm atunci. Cred că putem să facem asta, stă la îndemâna noastră. Dacă mai doreşte cineva să întrebe, sau să ceară lămuriri?

-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 8 ianuarie 2013.

Petroşani, 8 ianuarie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
CLAUDIU CORNEA SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed