Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 1 din 23-1-2014

şEDINŢA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L
încheiat azi 23 ianuarie 2014 , cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 31/2014 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 15 consilieri în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri: Avramescu Sorin, Mârza Florin, Muntean Lucica-Dina şi Niţă Dorina Veronica
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.294/2013 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Postolache Costel.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Pe ordinea de zi avem şase puncte, supun la vot proiectul ordinea de zi:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
Abţineri? .

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Vă rog să faceţi propuneri.

DL.CONS.RUS:
-Îl propun pe domnul consilier Drăgoescu.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Dacă mai sunt alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt, supun la vot propunerea ca domnul consilier Drăgoescu Petru să fie ales preşedinte de şedinţă:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.1/2014.

În continuare va conduce şedinţa de consiliu domnul consilier Drăgoescu Petru.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii în legătură cu acest proiect de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.2/2014.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe centrele de execuţie bugetară din municipiul Petroşani a sumelor rezultate din aplicarea standardelor de cost pe elev/preşcolar/an.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii în legătură cu acest proiect de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.3/2014.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii în legătură cu acest proiect de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.4/2014.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Crucea Roşie Română – Subfiliala Petroşani pentru realizarea unor acţiuni commune în anul 2014.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii în legătură cu acest proiect de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.5/2014.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. de la plata sumelor reprezentând garanţia de refacere a terenului pe durata implementării Proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Petroşani.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-De fapt despre ce este vorba, în luna decembrie noi am aprobat un proiect de hotărâre prin care solicitam o taxă… o garanţie în ceea ce priveşte refacerea terenului după efectuarea unor lucrări. În situaţia de faţă, dacă am folosi la reabilitarea sistemului de apă şi dezvoltarea reţelei de canalizare, fiind vorba despre un proiect European, din bani europeni, nu există în acel proiect prinşi aceşti bani şi atunci zic să îi scutim de aceste garanţii până la finalizarea lucrărilor.

DL.CONS.STEPAN:
-Având în vedere că lucrările sunt de amploare trebuie să ne gândim foarte bine, pentru că în momentul în care noi îi scutim pe cei de la Apa Serv de această garanţie pentru refacerea terenului, vom avea un precedent, un precedent care poate fi invocat de către orice altă societate comercială. Avem o garanţie de la Apa Serv că va reface terenul, pentru că altfel excavează, distruge carosabilul, distruge tot şi neexistând un contract prin care ei îşi asumă responsabilitatea de a reface terenul, ne putem trezi că avem mii de mp. de trotuar distrus. Nu ştiu de ce trebuie să hotărâm acest lucru în această şedinţă extraordinară… Până la şedinţa ordinară cei de la Apa Serv pot să ne pună la dispoziţie un astfel de angajament.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Problema este că în situaţia dată executivul ar trebui să pună în aplicare hotărârea de consiliu anterioară. In caz contrar în cazul unui control ar putea fi probleme pentru că nu au pus în aplicare o hotărâre de consiliu.

DL.CONS.RUS:
-Problema este că dacă se intervine pe terenul reabilitat se pierde garanţia pentru lucrările celelalte, iar în cazul acesta constructorul, în cazul în care intervenim nu îşi asumă responsabilitatea pentru lucrarea efectuată, nu îşi asumă nici cel care face lucrarea acum şi degradăm nişte lucrări pe care am dat o groază de bani. Eu zic să ne gândim bine!

DL.CONS.STEPAN:
-Eu am un amendament, de amânarea proiectului de hotărâre până la şedinţa ordinară, iar până atunci cei de la Apa Serv să ne lămurească.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
– Supun la vot amendamentul domnului consilier Stepan :
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Proiectul de hotărâre a fost amânat.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
Dacă mai aveţi alte discuţii pe ordinea de zi?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 23 ianuarie 2014.

Petroşani, 23 ianuarie 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
DRĂGOESCU PETRU SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed