Proces verbal selectie dosare pt.examen de promovare in grad, functionari publici_organizat in 30.09.2020

Proces Verbal la selecţia dosarelor pentru examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, organizat în data de 30.09.2020

Comments are closed