Proces verbal al sedinţei CL_28.12.2018

Încheiat azi 28 decembrie, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.1225/2018 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă dl. Primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi dl.viceprimar Florin Nicolae, d-na Velici Delia șef birou juridic, legislație, resurse umane, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Sunt prezenţi un număr de 13 consilieri locali.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.425/2018 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Bican Florian.
Lipsesc motivat d-nii consilieri Durbacă Eusebiu-Bebi, Iliaș Nicolae Lăutaru Vlad Alexandru,Muntean Lucica-Dina, Niță Dorina-Veronica și Rus Ioan.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi:
-Cine este pentru? – 13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
1.Proiect de hotărâre privind privind transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri de retur către S.C. SUPERCOM S.A.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 466/2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
2.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, pentru anul 2019.
DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 467/2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
3.Proiect de hotărâre pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr.302/2015 privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale a Municipiului Petrosani, până la data de 31 decembrie 2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Dacă tot dăm la Poliția locală, hai să dăm la tot personalul la fel. Știu ca acum este suspendată această normă de hrană pentru ei, dar din 2019 să dăm la fel la toți angajații.

DL. PRIMAR:
-De la 1 ianuarie 2019 se va acorda această normă de hrană la toată lumea la fel. Poliția locală are o altă lege, dar vom discuta în ianuarie și se va acorda la toată lumea același cuantum.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Sunt persoane în Poliția locală care au firme.

DL. CONSILIER CORNEA:
-Dacă este cineva incompatibil va fi indentificat și va răspunde.

DL. PRIMAR:
-Suma pentru fiecare angajat este de 300 și ceva, ori 12 luni. Suma rezultată va fi acordată la fel la fiecare angajat. La poliția locală cuantumul stabilit pe zi este altul și atunci această normă de hrană va fi acordată pe mai puțin de un an. Lor li se va da 4 luni iar la ceilanți angajați 12 luni, dar suma va fi la fel.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Vă dau un exemplu. Eram ieri la Rusu și a început un scandal că nu era nimeni să dirijeze circulația.

DL. PRIMAR:
-Este drum județean. Nu este de competența noastră să dirijăm circulația, că mergem noi și facem acest lucru este altceva.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 468/2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
4.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr.192/2018 privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar din patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroșani.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BARBU:
-De unde a rezultat diferența aceasta?

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Este o greșeală de socoteală.

D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aritmetica a fost grea. Cănd noi am mai verificat așa ceva am fost acuzați că suntem de rea credință, că suntem cârcotași, că nu avem încredere. O să-mi reaiau vechile obiceiuri pentru că acum mi se pare penibil să votăm un proiect de hotărâre că nu au fost calculele corecte. Și încă o întrebare aș avea eu, de ce se merge în continuare cu o zecimală după virgulă, Codul fiscal spune cu două? Vă spun eu de ce, că trebuie actualizată aplicația.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 469/2018.
DL. PRIMAR:
-Așa cum v-am promis data trecută, am pus în mapa de ședință și o copie după adresa de la Complexul Energetic Hunedoara. Complexul vrea ca noi să garantăm contravaloarea energiei termice furnizate și tot odată să le dăm un avans. Eu nu pot semna așa ceva. În aceată adresă mai spun că începând cu 1 ianuarie 2019 vor sista furnizarea energiei termice. Vă și spun de ce nu mai semnez. Anul trecut am semnat comanda doar la avizat și ne-au dat în judecată că nu le-am plătit întreaga cantitate furnizată. Adică diferența de la subvenție până la suma totală. Este vorba de zeci de miliarde. Ei vor cumva să se acopere și să știe că vor lua banii de la primărie, pe pierdere. Eu nu sunt de acord să semnez așa ceva. Dacă cumva se va întampla să se sisteze furnizarea energiei termice nu va fi din vina mea. Noi am mărit și subvenția pentru Gigacalorie din ianuarie.
Decizia la S.C. Termoficare S.A. o ia lichiditatorul, noi nu mai avem nici un pic de putere. Între timp noi am achitat subvenția și pe luna decembrie

DL. CONSILIER PASCU:
-Cred că ar trebui ca dumneavoastră să averizați populația de acest lucru.

DL. PRIMAR:
-Voi face acest lucru dar începând cu luna ianuarie.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-După părerea mea, dacă se va ajunge în aceată situație ce vom face cu instalațiile? Nici măcar nu le mai putem conserva. Frigul nu se va opri aici și instalațiile vor îngheța. După ce se va rezolva această situație, aceste instalații nu vor mai putea fi folosite.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt alte probleme, declar închisă şedinţa de îndată a Consiliului Local din data de 28 decembrie 2018.

Petroşani, 28 decembrie 2018.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ BICAN FLORIAN CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed