Proces verbal al sedinţei CL_17.12.2018

încheiat azi 17 decembrie, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.1187/2018 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă dl. Primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi dl.viceprimar Florin Nicolae, dl. secretar Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Sunt prezenţi un număr de 14 consilieri locali.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.425/2018 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Bican Florian.
Lipsesc motivat d-nii consilieri Butulesu Valeriu, Cornea Claudiu-Lucian, Grigoriu Lavinia Elena, Niță Dorina-Veronica și Rad Mihai-Marius..

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Inițial pe ordinea de zi au fost un număr 4 proiecte de hotărâre și s-a mai suplimentat cu încă 3 proiecte de hotărâre.
-Cine este pentru? – 13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Supun la vot ordinea de zi suplimentată:
-Cine este pentru? – 13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizați pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 2, STRADA CARPAȚI .

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 435/2018.

Intră în sală d-na consilier Negrici

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizați pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 33, STRADA VIITORULUI.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 436 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
3,Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizați pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 9A, STRADA AVRAM IANCU.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 437 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
4.Proiect de hotărâre DE APROBARE A PROIECTULUI (CERERII DE FINANȚARE) ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECT: ” „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” – cod SMIS 119885”Axa prioritară: 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbonPrioritatea de Investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale Apel de proiecte nr.: POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 438/2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BARBU:
-Am primit târziu aceste proiecte de hotărâre, 5,6 și 7 și aș dori să mă abțin că nu știu despre ce este vorba.

D-na director economic Popa explică motivele pentru care s-a rectificat bugetul local al municipiului Petroșani.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? – 2 voturi (d-nii consilieri Barbu și Vladislav)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 439 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
6.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -2 voturi (d-nii consilieri Barbu și Vladislav)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 440 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 86 000 lei (cu TVA) în vederea achiziționării unui transportor cu bandă în lungime de 40 m.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Unde va fi amplasat acest transportor?

DL. PRIMAR:
-În zona Școlii Sportive.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Nu putem achiziționa o bandă pentru toată suprafața, până sus? Știm foarte bine că telesckiul d-lui Seraficeanu, când merge, când nu merge. Trebuie să facem și noi un efort, să facem și noi ceva pentru Parâng.

DL. PRIMAR:
-Asta vreau și eu să fac. Îmi doresc să aducem înapoi monitori de ski pentru școlile de ski. În Voineasa banda are o lungime de 15 m și toți monitorii au plecat acolo. Acum avem posibilitatea de a lua această bandă care se poate și prelungi în timp și care se poate monta chiar dacă este zăpadă. Vrem să dăm drumul.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Chiar și după ce vom cumpăra această bandă, în zona acea a Parângului va fi o zonă moartă, atâta timp cât nu dăm drumul la teleski. Este singura pârtie unde învață începătorii.

DL. PRIMAR:
-Vom începe cu această bandă pe care o vom prelungi în timp.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 441 /2018.

La sfârșitul sedinței, dl. Primar prezintă problemele care au avut loc cu ocazia depunerilor mari de zăpadă și despre majorarea taxei de salubritate pe anul 2019 în municipiul Petroșani.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt alte probleme, declar închisă şedinţa de îndată a Consiliului Local din data de 17 decembrie 2018.

Petroşani, 17 decembrie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ BICAN FLORIAN CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed