Proces verbal al sedintei CL 31.05.2017

Incheiat azi 31 mai 2017, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată  a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 891/2017  emisă de Primarul municipiului Petroşani

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, domnul viceprimar Nicolae Florin, domnul Negoe Adrian secretarul municipiului Petroșani fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 13 consilieri.

Lipsesc motivat domnii consilierii Barbu Mihai, Butulescu Valeriu, Durbacă Eusebiu-Bebi, Lupu Constantin, Negrici Carmen Lenuța, Niță Dorina-Veronica.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2017
preşedinte de şedinţă este domnul consilier Bican Florian.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi.
-Cine este pentru?        -12 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Trecem la ordinea de zi;

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
1.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului  local al Municipiului Petroşani .

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        – 12 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 142 /2017.
Intră dl. consilier Vladislav

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.200 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de SC Transilvania Film SRL, privind proiecţia filmului Planeta Petrila, la Petroşani, în luna iunie 2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        – 13 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 143/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt alte discuții declar închise lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local din data de 31 mai 2017.

Petroşani, 31 mai 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:          BICAN FLORIAN                                                            SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed