Proces verbal al sedintei CL 29.09.2016

încheiat azi 29 septembrie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 1326/2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob Ridzi, domnul viceprimar al municipiului Petroşani, Florin Nicolae, domnul Adrian Negoe secretarul municipiului Petroșani, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 19 consilieri locali.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 236/2016, preşedinte de şedinţă este domnul consilier DRĂGOESCU PETRU.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local din luna august 2016.

-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi suplimentat cu cele 7 proiecte de hotărâre și cu retragerea proiectului nr. 6:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Înainte de a trece la ordinea de zi, avem intervenția unor cetățeni și îi invit să-și spună doleanța.

D-NA LUNGU CAROLINA AUGUSTA:
-Bună ziua. Mă numesc Lungu Carolina Augusta și sunt aici cu soțul și cu o vecină de pe str. Măgurii.
Se prezintă situația, privind modul în care au fost afectate locuințele acestora de către fenomenele meteo din luna iunie 2016.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Trecem la ordinea de zi;

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 43.452 lei către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA VALEA JIULUI” reprezentând contribuția aferentă anului 2016.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 241/2016.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.500 lei în vederea organizării ,,Zilei Mondiale a Educatorului” în luna octombrie 2016.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 242 /2016.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energia electrică în cuantum de 1.000 lei pentru locuinţa situată în Petroşani strada Saturn, bl.2, ap.102.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-Eu am o întrebare. Nu trebuia pesoana respectivă să facă o cerere, că nu apare aici?

DL VIȘAN:
-Există o cerere, dar nu este anexată.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Persoana stă în chirie acolo iar proprietarul este administrația locală.
-Dacă nu mai sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 243/2016.

4..Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai Sistemului de management integrat al deșeurilor din activități de construcții și demolări generate de populația județului Hunedoara.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
–D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 244 /2016.

5.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei unităţii locale de sprijin la nivelul municipiului Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF::
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 245 /2016

6.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la introducerea în intravilan a unor suprafețe de teren pentru realizarea obiectivului de investiție Parc Energetic Eolian în zona Ștevia – Poienile Tăii.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă mai aveţi alte discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 vot (d-na consilier Niță)

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 246 /2016

7.Proiect de hotărâre privind stabilirea locaţiei pentru depozitarea deşeurilor vegetale şi a deşeurilor inerte în municipiul Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.247/2016.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii spaţiului în suprafaţă de 18 mp. notat în CF nr.60366–C1-U42 Petroşani situat în str. Avram Iancu, bl.12, nr.5 din domeniul public al municipiului Petrosani în domeniul privat al acestuia.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Vreau să știu care este motivul pentru care acest spațiu este trecut din domeniul public în domeniul privat? Vrem să-l vindem?

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-După ce este trecut în domeniul privat se poate vinde.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-În aceste condiții nu creem un precedent? O să vină toți să-și cumpere spațiile.

DL. PRIMAR:
-Noi hotărâm.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Dar nu putem să hotărâm, la unii ,,da” și la unii ,,ba”.

DL. PRIMAR:
-Din punctul meu de vedere anumite spații inclusiv apartamente ar fi bine să la vindem. Avem costuri foarte mari cu întreținerea lor și chiriile foarte mici și atunci soluția este să le vindem. Asta nu înseamnă că vom vinde toate spațiile, nu facem o regulă din asta.

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-Aș dori să întăresc această idee pentru că am fost informat că cheltuielile legate de întreținerea unor spații sunt foarte mari. Cei mai avantajați nu sunt cei care s-au grabit să-și cumpere apartamentele după ani ”90 ci cei care au rămas și trăiesc cu chirie. Primăria fiind obligată la cheltuieli mari să întrețină aceste spații. Mă gândesc, dacă pe viitor nu ar fi nevoie de o analiză prin care să vedem dacă cheltuim mai mult decât câștigăm, ar trebui să încurajăm această practică.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă nu mai sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? -1 vot (dl. Consilier Vladislav)
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 248/2016.

9.Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi materiale de natura obiectelor de inventar din patrimoniul privat al municipiului Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.249 /2016.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10169/2.08.2006, încheiat cu City Trans Impex S.R.L.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF::
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA.CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 250 /2016.

11.Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art.2 al HCL nr.191/2016, privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.1048/23.02.2005, încheiat cu d-na Bobeică Ramona Maria.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA.CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 251/2016.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 165 mp. situată în str. Unirii, nr.8 A.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 252/2016.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 26 mp. situată în str.Viitorului.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiei, vă rog:
-Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? -1 vot (dl. consilier Cornea)
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 253 /2016.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp.situată în str.Viitorului.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt alte intervenți, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? -1 vot ( dl. consilier Cornea)
-Abţineri? -1 vot (d-na consilier Niță)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 254 /2016.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 24 mp. fiecare, situate în str.Venus, zona PT2.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL CONSILIER CORNEA:
-La celelalte două am înțeles că sunt terenuri libere. După cum este formulată Expunerea de motive, bănuiesc că și nici pe acest teren nu este nimic construit.

D-NA PUIU :
-Da. Este liber.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă nu mai sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? -1 vot( dl. consilier Cornea)
-Abţineri? -1 vot (dl. consilier Vladislav)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 255 /2016.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului în suprafață de 23 mp. situat în Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, către Partidul Verde.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 256 /2016.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroșani și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroșani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 257 /2016.

18. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetățean de Onoare” al Municipiului Petroșani d-lui IANCU AVRAM -MARIUS.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 258 /2016.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 18.000 lei în vederea organizării celei de a VI-a ediții a ,,Târgului de produse tradiționale ” în perioada 14-16 octombrie 2016.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 259 /2016.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică de către S.C. Termoficare S.A. Petroșani pe o durată de 12 luni.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL. PRIMAR:
-Aș dori să vă informez că tot suntem la proiectul cu Termoficarea, despre o întâlnire pe care am avut-o împreună cu primarii din Deva și din Vulcan cu reprezentanții Ministerului Energiei și Ministerului Dezvoltării la Consiliul Județean. Cei de la Complexul Energetic doresc să furnizeze agentul temic în această iarnă. Nu știm exact dacă de la 1 noiembrie sau 15 noiembrie, însă problema este aceea a lipsei stocurilor de cărbune și nu știu cât le va ajunge Din acest motiv, există posibilitatea ca furnizarea agentului temic din această iarnă să fie făcută cu întrerupere.
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 260 /2016.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizări unei locuințe sociale și a unei locuițe din fondul locativ al municipiului Petroșani administrat de Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 261 /2016.

22. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Municipiului Petroşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizul comisiei, vă rog:
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente dacă sunt, dacă nu atunci vă rog să faceți propuneri?

Dl. Viceprimar Florin Nicolae îl propune pe dl. consilier Rus.

Se întocmesc buletinele de vot.
În urma numărării buletineler de vot, d-na consilier Burduf Margareta dă citire procesului verbal al comisiei de validare, prin care dl. consilier Rus Ioan a obținut 17 voturi ,,pentru” și 2 voturi ,, împotrivă”.

-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 262/2016.

23. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Urgenţă Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente dacă sunt, dacă nu atunci vă rog să faceți propuneri?

Dl. consilier Vladislav îl propune pe dl. consilier Drăgoescu.

Se întocmesc buletinele de vot.
În urma numărării buletineler de vot, d-na consilier Burduf Margareta dă citire procesului verbal al comisiei de validare, prin care dl. consilier Drăgoescu Petru a obținut 18 voturi ,,pentru” si 1 vot ,,împotrivă”.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 263 /2016.

24.Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru al Comitetului director al Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente dacă sunt, dacă nu atunci vă rog să faceți propuneri?

Dl. consilier Cornea Claudiu îl propune pe dl. Rad Marius.
Dl. consilier Barbu Mihai îl propune pe dl. consilier Vladislav Milu.

Se întocmesc buletinele de vot.
În urma numărării buletineler de vot, d-na consilier Burduf Margareta dă citire procesului verbal al comisiei de validare, prin care dl. consilier Rad Marius a obținut 7 voturi ,,pentru” si 12 voturi ,,împotrivă” iar dl. consilier Vladislav Milu a obținut 12 voturi ,,pentru” si 7 voturi ,,împotrivă”.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 264 /2016.

25. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administraţie al Colegiului Economic ,,Hermes” şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Şcolii Gimnaziale I.G.Duca Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente dacă sunt, dacă nu, atunci vă rog să faceți propuneri?

Dl. consilier Drăgoescu îl propune pe dl. consilier Iliaș Nicolae la Colegiul Economic ,,Hermes”.
D-na consilier Munteanu o propune pe d-na. consilier Negrici Carmen la Școala Gimnazială I.G.Duca Petroșani.

Se întocmesc buletinele de vot.
În urma numărării buletineler de vot, d-na consilier Burduf Margareta dă citire procesului verbal al comisiei de validare, prin care dl. consilier Iliaș Nicolae a obținut 19 voturi ,,pentru”, iar d-na. consilier Negrici Carmen a obținut 19 voturi ,,pentru”.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 265/2016.

26.Proiect de hotărâre privind numirea administratorului la SC Termoficare Serv SRL-societate al cărei asociat unic este Municipiul Petroșani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente dacă nu sunt, atunci vă rog să faceți propuneri?

Dl. consilier Drăgoescu îl propune pe dl. Munteanu Ovidiu.

Se întocmesc buletinele de vot.
În urma numărării buletineler de vot, d-na consilier Burduf Margareta dă citire procesului verbal al comisiei de validare, prin care dl. Muntean Ovidiu a obținut 14 voturi ,,pentru” și 5 voturi ,, împotrivă”.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? – 2 voturi(d-nii consilieri Barbu și Vladislav)
-Abţineri? – 1 vot (d-na consilier Niță)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 266/2016.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Înainte de a declara închisă sedința, dau cuvântul d-lui Dobrescu Iulian

DL. DOBRESCU IULIAN:
Se prezintă situația pârâului care trece prin curtea casei dumnealui.

DL CONSILIER DRĂGOESCU PETRE:
-Dl secretar și dl. Vișan ne vor prezenta o notă informativă la ședinta din luna octombrie cu privire la problema prezentată de dl. Dobrescu.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă nu mai sunt alte probleme, declar închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 29 septembrie 2016.

Petroşani, 29 septembrie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
DRĂGOESCU PETRU SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed