Proces verbal al sedintei CL 28.01.2016

încheiat azi 28 ianuarie 2016 , cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 94/2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar al municipiului Petrosani – Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul viceprimar al municipiului Petroşani – Florin Nicolae, domnul secretar al municipiului Petroşani – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.

Sunt prezenţi un număr de 18 consilieri.
Lipseşte motivat domnul consilier Iliaş Nicolae.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.1/2016 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Lupu Constantin.

DL.CONS.LUPU:
-Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor consiliului local din luna decembrie 2015.
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

-Vă aduc la cunoştinţă faptul că proiectul de hotărâre de la nr.14 de pe ordinea de zi se retrage la cererea iniţiatorului.
-Supun la vot ordinea de zi modificată:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.CONS.LUPU:
-Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, şi anume:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Petroşani pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2019.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.CORNEA:
-La solicitarea Spitalului de Urgenţă Petroşani propunem un amendament şi anume, modificarea Anexei 2.2 reprezentând « Lista cu alte cheltuieli de investiţii şi achiziţii de bunuri propuse pe anul 2016, din Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii », după cum urmează :
– se diminuează poziţia nr.4 obiectiv de investiţii « Sistem de calcul + Server » cu suma de 10 mii lei.
– se introduce poziţia nr.26, obiectiv de investiţii « Proiect tehnic pentru realizarea unui adăpost aparare protecţie civilă la S.U.P. » în valoare de 10 mii lei.

DL.CONS.LUPU :
-Alte amendamente dacă sunt?

DL.CONS.PASCU :
-În august 2013 printr-o conjunctură deosebită a fost vacantat un post de consilier local şi am ajuns în consiliul local. În luna septembrie am înaintat prima propunere de hotărâre şi anume proiectul privind amplasarea unui ceas, pe care cârcotaşii îl numesc acum « Ceasul lui Pascu ».
În decembrie 2013 primăria a solicitat grupurile politice pentru discuţii şi consultării cu privire la bugetul anului 2014. Am venit cu liste cu propuneri, iar după acea întâlnire încrederea mea de consilier în administraţia publică crescuse 100 %, în anumite situaţii luam apărarea acestei instituţii. Ce a urmat nu are explicaţii pentru mine, cenzură şi blocarea proiectelor, bugetele pe 2015 şi 2016 ni s-au prezentat în forma finală. Vreau să ştiţi că acum încrederea mea în această instituţie o tot caut, o să votez proiectul de buget, nu aştept un răspuns, dar o sa aştept în acest an realizarea obiectivelor din buget şi a celor propuse de mine, grădin iţa din Colonie, demararea programului cadastral şi înscrierea în Cartea Funciară, numerotarea străzilor şi a blocurilor, realizarea drumului de acces la Parcul industrial şi solicitarea către Regionala CFR Timişoara de a realiza trecerile la nivel către zona industrială Livezeni şi strada Timişoarei, realizarea drumului de acces către strada Fabricilor, reparaţii la drumul foarte circulat din strada Morii de lângă podul peste Maleia, marcaje treceri de pietoni, reparaţii si amenajări la casele aflate în chirie, toaletă publică în Parcul Avram Iancu.
Despre proiectele blocate vă voi solicita cuvântul, domnule preşedinte la sfârşitul şedinţei, la punctul « Diverse ».

DL.CONS.LUPU :
-Dacă mai sunt alte discuţii, amendamente ?
-Dacă nu mai sunt, voi supune aprobării dumneavoastră amendamentul domnului consilier Cornea :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
-Abţineri ? –
-Amendamentul a fost aprobat. In continuare vom supune proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat pe articole şi anexe.
-Supun la vot articolul 1 din proiectul de hotărâre, anexa nr.1 :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –
Supun la vot anexa nr.1.1 :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –
Supun la vot anexa nr.1.2 :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –
Supun la vot anexa nr.1.3 :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –
Supun la vot anexa nr.1.4 :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –

Supun votului dumneavoastră anexa nr.2 :

-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –
Supun la vot anexa nr.2.1. :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –
Supun la vot anexa nr.2.2. :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –

Supun votului dumneavoastră anexa nr.3 :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –
Supun votului dumneavoastră anexa nr.4 :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –
Supun votului dumneavoastră anexa nr.5 :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –
Supun votului dumneavoastră anexa nr.6 :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –
Supun votului dumneavoastră anexa nr.7 :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –

Supun aprobării dumneavoastră articolul 2 din proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –

Supun aprobării dumneavoastră articolul 3 din proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –

Supun aprobării dumneavoastră articolul 4 din proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –

Supun aprobării dumneavoastră articolul 5 din proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –

Supun aprobării dumneavoastră articolul 6 din proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –

-Vă supun aprobării proiectul de hotărâre în totalitate :
-Cine este pentru ? -18 voturi
-Împotrivă ? –
Abţineri –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 15 /2016.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune a serviciilor sociale pe anul 2016 la nivelul municipiului Petroșani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 16 /2016.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2016.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 17 /2016.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.600 lei în vederea organizării concursului ,,Cupa Parâng 2016”.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 18 /2016.

5.Proiect de hotărâre pentru completarea prevederilor art.3 al HCL nr.37/2014 privind aprobarea înfiinţării în cadrul Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani a secţiilor de fotbal şi atletism.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 19 /2016.

6.Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la HCL nr.93/2015.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 20 /2016.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită către Fundaţia Culturală ,,Condiţia Română” a clădirii situate în str. Gen. Dragalina nr.1 şi a terenului aferent în suprafaţă de 475 mp.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:

-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.MÂRZA:
– Este lăudabilă iniţiativa şi sunt de accord cu ea, dar aş vrea ca punctul 2 să fie tratat pe larg, tot ceea ce înseamnă condiţiile în care se desfăşoară această activitate, cheltuielile sunt doar una dintre condiţii, celelalte trebuie să ţină de obiect de activitate, de termene, în cât timp se aduce într-o stare în care poate fi exploatată clădirea, şi dacă nu, se reziliază contractul în forma în care este dat, ce înseamnă acest lucru, ce alte activităţi vor fi desfăşurate acolo şi absolut tot ceea ce ţine de un contract serios. Toate acestea, după părerea mea ar trebui aprobate în consiliul local. Noi acum ne dăm acordul, un acord de principiu, dar dacă dai cuiva un spaţiu pentru 10 ani, el poate doar în ultima lună să-şi îndeplinească obligaţiile. Nu este cazul acesta, dar haideţi să facem un contract serios pe care să îl aprobăm în şedinţă de consiliu local. Aş vrea să îl propun ca şi un amendament.

DL.CONS.BUTULESCU:
Şi eu consider că este oportun acest proiect, este o fundaţie culturală şi trebuie sprijinită, comisia de cultură nu a fost consultată în sensul că nu ne-a fost cerut avizul. Este exact cum a spus domnul Mârza, mai ales că este vorba de 10 ani. Comisia de cultură susţine acest proiect cu precizările ca totul să fie făcut în deplină legalitate.

DL.CONS.LUPU:
-Domnul consilier Mârza, vă rog să formulaţi amendamentul:

DL.CONS.MÂRZA:
– Articolul 2 să prevadă toate condiţiile care vor trebui îndeplinite de către cel care ia în comodat un spaţiu, iar toate aceste modificări să fie aprobate într-o şedinţă ulterioară.

DL.CONS.LUPU:
-Supun la vot amendamentul domnului consilier Mârza:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 21 /2016.

8.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.13893/2011 încheiat cu Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.MÂRZA:
-Aş vrea să propun un amendament şi pentru acest proiect de hotărâre şi pentru altele care vizează prelungirea contractelor. La data la care se prelungeşte contractul, toate datoriile să fie achitate la zi. Mă gândesc că ar trebui atunci când faceţi aceste proiecte un articol să prevadă acest lucru.

DL.DIRECTOR VIŞAN:
-Dacă îmi permiteţi şi în Expunerea de motive şi în raportul serviciului de specialitate se menţionează că a fost achitată chiria la zi în momentul solicitării prelungirii contractului.

DL.CONS.MÂRZA:
-Cine confirmă faptul că a fost achitată această taxă în primărie?

DL.DIRECTOR VIŞAN:
-În cazul de faţă D.A.D.P.P. Chiriile se plătesc în primărie iar concesiunile la Serviciul de impozite şi taxe.

DL.CONS.MÂRZA:
-Eu consider că este bine ca acest amendament să fie inclus la toate hotărârile de acest fel.

DL.CONS.LUPU:
-Supun la vot amendamentul domnului consilier Mârza:

-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 22 /2016.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 23 mp. situat în Petroşani, str.1Decembrie 1918, nr.90, către Partidul Social Românesc -Filiala Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 23 /2016.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 22,45 mp. situat în Petroşani, str.1Decembrie 1918, nr.90, către Partidul Naţional Democrat -Filiala Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 24 /2016.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4 mp. situată în str. 1 Decembrie 1918 – lângă Hotel Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 25 /2016.

12 . Proiect de hotărâre pentru aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri şi reducerea de la plata impozitului pe teren a unor persoane fizice.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 26 /2016.

13 .Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului ,,Spaţiu administrativ” situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.90.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 27 /2016.

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat a fost retras de pe ordin ea de zi.

15 . Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 22,45 mp. situat în Petroşani, str.1Decembrie 1918, nr.90, către Partidul Liberal Reformator-Organizatia Petrosani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 28 /2016.

16 .Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor ,,Excelsior” pentru promovarea imaginii culturale a municipiului Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 29 /2016.

DL.CONS.LUPU:
-Pe ordinea de zi mai avem:

-Raportul de activitate al Primarului municipiului Petroşani pe anul 2015.
-Dacă aveţi discuţii pe marginea acestui raport?
-Dacă nu, să se consemneze că am luat act de acest raport.

-Raport statistic privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav, pe semestrul II 2015.
-Dacă aveţi discuţii pe marginea acestui raport?
-Dacă nu, să se consemneze că am luat act de acest raport.

-Raport privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul IV 2015.
-Dacă aveţi discuţii pe marginea acestui raport?
-Dacă nu, să se consemneze că am luat act de acest raport.

Raport privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe anul 2015.
-Dacă aveţi discuţii pe marginea acestui raport?
-Dacă nu, să se consemneze că am luat act de acest raport.

DL.CONS.LUPU:
-Având în vedere faptul că am epuizat toate punctele de pe ordinea de zi, vă invit la discuţii la punctul “Diverse”:

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Am şi eu o rugăminte, dacă tot intră în reabilitare porţiunea de la “avion” până la OMV, trebuie să ne gândim că sunt … 3, cu cea de la pod 4 treceri de pietoni. Nu există nici un stâlp de iluminat la Dacia, nici pe partea stângă, nici pe partea dreptă, este şi staţie de maxi – taxi acolo, trebuie să ne gândim ce facem, să punem semafor cu buton, trebuie şi într-o parte şi în alta.

DL.CONS.LUPU:
-Îl rog pe domnul director Vişan să îşi noteze problema.

DL.CONS.BLAG:
-În aceeaşi temă cu trecerile de pietoni, am rugămintea ca la trecerea de pietoni de la giratoriul de la Spital pe lângă faptul că se vopseşte cu negru, să se monteze cel puţin două panouri pe care să se menţioneze trecere de pietoni desfiinţată.

DL.PRIMAR:
-Probabil se vor monta nişte parapeţi de plastic pentru ca lumea să ştie că acea trecere de pietoni a fost desfiinţată.

D-NA MACAVEI:
-Ce vreau să vă spun, în iarna puţină pe care am avut-o, nu ştiu dacă aţi sesizat, chiar în zona Poliţiei trotuarul era necurăţat, pietonii mergeau pe stradă şi făceau concurenţă şoferilor şi noi plătim taxe şi impozite. Trotuarele, atunci când dă iarna peste noi nu se curăţă.

DL.DIRECTOR VIŞAN:
-Asta este părerea dumneavoastră.

D-NA MACAVEI:
-Păi dacă am alunecat şi am căzut şi eu şi alţii.
-Sper ca anul acesta în bugetul pe care l-aţi votat să se cheltuie mai puţini bani pe panseluţe. Voiam să vă întreb despre statuia lui „Avram Iancu” până la urmă unde o să o puneţi? O puneţi în faţa primăriei pe soclul care este gol sau în parcul de la Piaţă pe care am auzit că l-aţi înregistrat ca „Parcul Avram Iancu”. Referitor la „Parcul Avram Iancu” acolo poate că renunţaţi la gardul acela împrejmuitor ce ne aduce aminte de o epocă foarte comunistă şi poate puneţi gard viu.
-Mai voiam să vă întreb ceva … am făcut şi o adresă scrisă către Primăria Petroşani, am auzit că s-au dat banii înapoi de la anveloparea blocurilor şi de la domeniul schiabil Parâng, dacă aşa s-a întâmplat eu mi-am permis să fac o cerere să aflăm şi noi despre ce sume este vorba, ce bani s-au dat înapoi. Am întrebat într-o adresă mai veche pe domnul viceprimar, de câte amenzi s-au dat şi care sunt „eroii” de pe care s-au luat bani de la bugetul Petroşaniului. Avem zona aceasta supravegheată video, ar trebui să existe aceşti răufăcători înregistraţi, aşa s-ar demonstra şi activitatea celor de la laboratorul ce supraveghează video. Câte amenzi s-au dat, câţi bani s-au încasat şi care sunt eroii acestor întâmplări, cărora trebuie să le mulţumim că rup bănci, copaci… şi poate ne lămurim cu statuia lui Avram Iancu că şi soclul acesta din faţa primăriei este jenant dar şi parcul de la piaţă parcă ar merita.

DL.DIRECTOR VIŞAN:
-Legat de denumirea parcului pe care îl menţionaţi, nu este Parcul Avram Iancu, ci este Parc Piaţă, Avram Iancu este strada.

D-NA MACAVEI:
-Domnul Vişan vă contrazic …

DL.CONS.LUPU:
-D-na Macavei i-am dat cuvântul domnului Vişan, vă rog!

DL.DIRECTOR VIŞAN:
-Pentru mutarea statuii lui Avram Iancu s-a luat legătura cu fostul CNH care a dat pur şi simplu un aviz, doar o semnătură, fără funcţie, fără stampilă, pentru ca noi să ne putem înregistra în inventarul domeniului public cu acest bun, eventual hotărârea de consiliu de trecere din proprietatea lor în proprietatea noastră. Am cerut din nou CNH-ului printr-o adresă ca, consiliul de administraţie să se pronunţe cu privire la trecerea acelui bun în proprietatea noastră. Imediat ce vom avea răspunsul de la aceştia noi vom proceda la demararea demersurilor. Dacă nu există acordul Consiliului de administraţie, noi nu putem încheia protocolul de predare – primire.

DL.CONS.MÂRZA:
-Domnul Vişan, acum este târziu, acum trebuie să faceţi o adresă către cei de la Craiova, să spuneţi că statuia nu este din metal, deci nu o vor putea valorifica la fier vechi la fel cum vor face cu tot Complexul Hunedoara, pentru că acum cei de la Craiova vor valorifica Complexul Energetic Hunedoara.

DL.CONS.LUPU:
-D-na Macavei, sunteţi mulţumită de răspuns?

D-NA MACAVEI:
-În legătură cu statuia, da. Ce vreau să vă spun, legat de Parcul Avram Iancu, din moment ce prin consiliu local s-a hotărât şi s-a acceptat că acel parc se numeşte „Avram Iancu”, pentru că noi am solicitat nişte fonduri şi s-au derulat nişte programe, dar vă fac un cadou pe facebook şi vă pun nişte dovezi prin care să scot în evidenţă că parcul se numeşte „Avram Iancu”, ca să nu o mai luăm „pe arătură”. Parcul acela aşa se cheamă, pentru că a fost cuprins şi a fost aprobat în consiliul local, s-au dat şi nişte bani din partea consiliului local şi atunci aţi acceptat acest lucru, indiferent dacă dumneavoastră vă convine sau nu acest lucru. Tocmai de aceea am insistat ca acea statuie să fie pusă acolo, dacă dumneavoastră vreţi să o puneţi aici în faţa primăriei …

DL.CONS.LUPU:
-Acel parc nu se numeşte şi nu s-a numit niciodată Parcul Avram Iancu, i-am spus aşa datorită străzii pe care este amplasat.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Imi pare foarte rău doamna Macavei, v-am susţinut în multe iniţiative dar de data asta cred că chiar o luaţi dumneavoastră pe arătură. Chiar dacă veniţi acum să dezăpezim străzile când nu mai este zăpadă, cred că o faceţi doar aşa să vă aflaţi în treabă. In ceea ce priveşte problema cu statuia lui Avram Iancu, ceea ce tine de arta monumentală, este o chestiune foarte importantă, nu este atât de uşor de mutat o statuie dintr-o parte în alta pentru că avem noi nişte ambiţii personale. Vreţi să puneţi undeva un monument care nu vă aparţine, nici nouă nu ne aparţine şi aflu că nici CNH-ului nu mai aparţine, o putem lua prin efracţie în ultimă instanţă dacă ţineţi atât de mult la acest lucru. Repet, arta monumentală nu este o glumă, uitaţi-vă ce inteligent sunt concepute monumentele în oraşele mari, într-o metropolă, în Bucureşti, în Cluj, câte minţi de istorici, de specialişti în heraldică, de artişti plastici au gândit, de exemplu, complexul monumental de la Cluj. Dumneavoastră veniţi şi gata vreţi să fie statuia în faţa blocului la dumneavoastră, daţi-ne voie să avem nişte discuţii, este o procedură întreagă în ceea ce priveşte amplasarea unui monument într-un spaţiu public, nu este chiar aşa pe bază de capricii şi ţâfne.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă mai doreşte altcineva să ia cuvântul?

DL.CONS.PASCU:
-Sunt două propuneri de proiecte de hotărâre înregistrate de două şi trei luni la secretariatul consiliului local, acum nu am ce să fac şi trebuie să vorbesc cu domnul primar…
-Domnule primar, dumneavoastră dacă aţi fi consilier şi aţi fi înaintat 5-6 proiecte de două luni care nu au intrat pe ordinea de zi, ce aţi face cu primarul?

DL.PRIMAR:
-Domnul Pascu, eu am fost consilier local 4 ani şi nu am putut să iniţiez nici un proiect de hotărâre pe vremea aceea şi nici nu am fost preşedinte de şedinţă. Nu am făcut nimic, ce era să fac?

DL.CONS.PASCU:
-Vă rog să răspundeţi, când aprobaţi să încheiem cu cenzura aceasta, să intre pe ordinea de zi proiectele? Am 6 propuneri de proiecte la secretariat, aşteptăm să intre pe ordinea de zi de 3 luni.

DL.PRIMAR:
-Când va fi respectată procedura internă stabilită de cele două formaţiuni politice, atunci vor intra.

DL.CONS.PASCU:
-Sunt şi în nume propriu şi obstrucţionaţi un Regulament.

DL.PRIMAR:
-Ce Regulament?

DL.CONS.PASCU:
-Regulamentul aleşilor locali în care scrie că este dreptul consilierilor să iniţieze proiecte de hotărâre.

DL.PRIMAR:
-Este dreptul meu să aprob şi să pun pe ordinea de zi atunci când consider eu oportun.

DL.CONS.PASCU:
-Domnule primar, este o propunere înaintată secretariatului consiliului local.

DL.PRIMAR:
-Proiectele de hotărâre sau ordinea de zi este propusă de către primar conform legii. Dumneavoastră aţi înaintat nişte propuneri către mine, eu v-am spus că nu s-a respectat ceea ce am stabilit împreună, o să analizez momentul în care o sa fie pe ordinea de zi.

DL.CONS.CORNEA:
-Referitor la ceea ce spunea domnul Pascu, eu tot nu am ce face până la ora 17,00, l-aş ruga pe domnul Pascu să ne spună ce conţin cele şase proiecte.

DL.CONS.PASCU:
-Sunt 4 propuneri de hotărâri de consiliu pentru cetăţeni de onoare, un proiect de hotărâre privind ajutorul acordat firmelor care fac investiţii în municipiu şi un proiect de modificare a Regulamentului de la piaţă. Aşa ca şi completare într-o Expunere de motive pentru acordarea titlului de cetăţean de onoare profesorului emerit Ioan Piso Preşedinţia ne-a luat-o înainte şi i-au acordat o medalie luna trecută… este născut în Petroşani… eu pentru această iniţiativă am fost felicitat de preşedintele meu de partid. Mai sunt câteva luni de mandat, vreau şi eu să mă lămuresc. Nu cred că trebuie să se adune o alianţă pentru nişte propuneri de „Cetăţean de onoare”, nu a fost ceva ieşit din comun să analizăm în alianţă.

DL.PRIMAR:
-Era o chestiune de … între noi, dar dacă dumneavoastră nu ţineţi cont de chestiile acestea, sigur este problema dumneavoastră, asta nu contează. În ceea ce priveşte modificarea Regulamentului de la piaţă, i-am şi cerut şefului de la piaţă să vină cu o propunere în acest sens.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi alte discuţii?
-Dacă nu sunt, declar închise lucrările şedinţei consiliului local din data de 28 ianuarie 2016.

Petroşani, 28 ianuarie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
CONSTANTIN LUPU SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed