Proces verbal al sedintei CL 26.04.2017

Încheiat azi 26 aprilie 2017, cu ocazia desfăşurării şedinţei  ordinare a     Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin  Dispoziţia  nr. 692 /2017 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, domnul viceprimar al municipiului Petroşani Florin Nicolae, domnul Negoe Adrian secretarul municipiului Petroșani, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Sunt prezenţi un număr de 19 consilieri locali.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.42/2017 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Bican Florian.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local din luna martie 2017.
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi suplimentat cu 4 proiecte de hotărâre.
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Trecem la ordinea de zi;

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        – 18 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 70 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii  al Municipiului Petrosani pe trimestrul I 2017.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 71 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne al Municipiului Petroşani pe trim I 2017.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă  aveţi  discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BARBU:
-Am întrebat și la ședința de luna trecută, ce diferență este între organigrama lunii trecute și organigrama de luna asta? În fiecare lună este o altă organigramă și un alt stat de funcții.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Exita  o adresă de la spital în care este specificat acest lucru.

DL. CONSILIER BARBU :
-Puteți să detaliați?

DL. SECRETAR ADRIAN NEGOE:
-Spitalul spune:,,Solicităm modificarea organigramei având în vedere unele modificării intervenite în statul de funcții ca urmare a ocupării următoarelor posturi: un medic rezident și vacantarea unor posturi după cum urmează; 1 medic primar, 4 asistenți medicali, 1 bracardier și 1 îngrijitoare de curățenie” Ei trebuie să ducă Hotărârea de Consiliu la Minister după fiecare modificare care intervine.

DL. CONSILIER BARBU:
-A doua întrebare este retorică. Aș dori să-i întreb pe colegii noștri câți dintre ei au fost invitați la sărbătoarea de 40 de ani de la înființarea spitalului?

D-NA CONSILIER BURDUF:
-Eu am fost invitată, dar fac parte din Consiliul de Administrație al spitalului.

D-NA CONSILIER NEGRICI:
-Și eu am fost invitată, fac parte din Organizația Asistenților și Moașelor.

DL. CONSILIER BARBU:
-Vi se pare firesc?

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt, alte discuții supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2017

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
6.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă  aveţi  discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -1 vot (dl. consilier Postolache)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 74 /2017

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 500 lei în vederea sărbătoririi Zilei Veteranilor de Război, în luna aprilie 2017.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.75 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 16.800 lei, în vederea organizării unei acţiuni dedicate sărbătoririi pe 15 mai 2017, a zilei denumită generic ,,Ziua Familiei”, instituită prin HCL 58/2012.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 76 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Clubul Copiilor şi Elevilor Petroşani al Concursului Naţional de Gimnastică Aerobică ,,Cupa Parâng”- ediţia a XI-a în luna mai 2017.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuțiI supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 77/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Parada Film a unui eveniment cultural.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.78 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 300.000 lei  ca sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de investiţii la Catedrala ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
Intră dl. consilier Durbacă.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Știu care va fi rezultatul votului dar aș vrea ca, colegii noștri să fie la fel de receptivi și atunci când este vorba de viitorul copiilor noștri. La diverse avem o problemă legată de condițiile pe care le au copii la stadion. Să fim la fel de receptivi si să nu invocăm lipsa banilor.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -1 vot (d-na consilier Niță)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de parteneriat pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani – Direcția de Asistenţă Socială şi Asociaţia CARITAS Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială – Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la domiciliu Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de parteneriat pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani – Direcția de Asistenţă Socială şi Asociația ,,CARITAS –Asistență socială” – Centrul de Zi pentru copii și tineri aflaţi în dificultate  ,,Maria Stein” Petroșani.
DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu  sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 81/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării mijloacelor fixe rezultate în urma implementării Proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Petroşani – Municipiul Petroşani” şi Proiectului ,,Zonarea sistemelor de alimentare cu apă din Valea Jiului”  către S.C. ,,Apa Serv Valea Jiului’’ S.A.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu  sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din administrarea DADPP în administrarea a două unităţi de învăţământ a centralelor termice pe gaz, precum şi a clădirilor puncte termice.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu  sunt  discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul d-lui consilier Postolache.
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
16.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către  Asociaţia ,,Pro Familia Petroşani” a spaţiului situat în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr.90,  în suprafaţă utilă de 21,56 mp. pe o perioadă de cinci ani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
D-na consilier Muntean  nu a votat
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
17.Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii fondului de stimulente în vederea punerii în aplicare a prevederilor Sentinţei civile nr.444/CA/15.06.2016 a Tribunalului Hunedoara.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Aș dori ca la art.1 să fac un amendament, să fie scris aici exact ca în proiectul de hotărâre adică ,,în vederea punerii în aplicare a prevederilor  sentinței civile nr. 444/CA/15.04.2016  se constituie fondul de stimulente conform prevederilor OG 92/2003” să nu fie scrisă suma. Acest OG./2003 vorbește de un fond de stimulente, nu personal ci un fond care se constituie la nivelul întregului personal.

DL. SECRETAR NEGOE ADRIAN:
-Nu se poate adopta această hotărâre fără să se treacă o sumă, dumneavoastră nu aveți nici o răspundere, există referate întocmite de către șeful serviciului cu sume, cu încasări care și-a asumat aceste calcule și referatele sunt  aprobate de către dl primar. Nu este legal acest amendament.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Acel fond de stimulente îi revine exclusiv d-lui Ragea?

DL. SECRETAR NEGOE ADRIAN:
-Da deoarece doar el a câștigat procesul, restul de 11 persoane au sentințe defavorabile.

DL. PRIMAR:
-Au deschis și aceștia o altă acțiune.

DL. SECRETAR NEGOE ADRIAN:
-Da așa este, am înteles că au început o acțiune prealabilă, se vor prevala de sentinţa d-lui Ragea și dacă v-or câștiga vor primi și ei.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Este păcat că am ajuns în această sitiație. Din tot ce am citit eu acest OG era o chestie imperativă, constituirea acestui fond la acea dată.

DL. SECRETAR NEGOE ADRIAN:
-Nu era imperativă, dacă citiți sentința celor 11 care au pierdut este exact pe dos.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Eu am un răspuns venit de la dl. Anghel Gheorghiu subsecretar de stat din 12 aprilie unde spune ,,Vă precizăm faptul că textul aliniatului 4 al art. 227 din OG.92/2003 din Codul de procedură fiscală a fost text imperativ nu unul permisiv ceea ce conducea la obligativitatea constituirii fondului de stimulente începând cu data de 07.09.2006, data intrării în vigoare a OG. 35/2006 pentru modificarea și completarea OG.92/2003 ”. Deci a fost un text imperativ și nu unul permisiv

DL. SECRETAR NEGOE ADRIAN:
-Noi am mai avut sentință și un drept câștigat prin sentință l-am pierdut în urma unui control al Curții de Conturi.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Acum nu mai ști pe cine să crezi. Este de pus subsemnul întrebării și faptul că o persoană a câștigat și ceilanți nu au câștigat pe aceeași speță.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Vă mai mențineti amendamentul?

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Nu, dacă nu este legal. Dar am putea să calculăm pentru toți suma, extragem din aceasta cât îi revine d-lui Ragea iar restul să-l dăm celorlanți când vor câștiga.

DL. SECRETAR NEGOE ADRIAN:
-Nu putem deoarece acest fond va greva bugetul local, fondul de salarii şi vom depăşi şi pragul. Este adevărat d-na Popa?

D-NA POPA:
-Da aşa este, trebuie să găsim un venit care să acopere o cheltuială aşa mare. Salariile nu se pot majora numai prin venituri, este Legea finanţelor publice locale.

DL. CONSILIER BARBU:
-Am o întrebare: Cu ce entuziasm o să mai încaseze ceilalţi creanţele fiscale?

DL. PRIMAR:
-Conform fişei postului ei trebuie să-şi facă treaba. Nu are nici o legătură cu aceste stimulente că îşi fac treaba sau nu. Dumneavoastră votaţi cum consideraţi dar eu ca ordonator de credite trebuie să pun în aplicare o sentinţă, că altfel este caz penal.

D-NA CONSILIER NIŢĂ:
-Eu nu am spus să nu îi dăm d-lui Ragea dar consider că toţi ar trebui să primescă. Mai am o întrebare. Dacă doar dl Ragea a câştigat şi OG acela s-a desfiinţat şi se impută acele sporuri în salariul de bază, el va avea un salariu mult mai mare ?

D-NA POPA:
-Tocmai din această cauză a făcut el acţiune în instanţă pentru că la momentul octombrie 2010 nu s-au inclus în salariu acele stimulente. El a câştigat în instanţă să i se majoreze salariul cu aceste stimulente. Suma pe care trebuie să o primescă din urmă o va primi eşalonat în 5 ani. După ce se va aproba proiectul de hotărâre biroul personal va emite o dispoziţie cu stabilirea noului salariu.

D-NA CONSILIER NIŢĂ:
-Să nu creadă cineva că am ceva cu dl. Ragea dar mă întristez că ceilanţi nu pot beneficia şi ei.

D-NA POPA:
-Dl.secretar a dat ieri un exemplu la şedinta de comisie, la sporul de dispozitiv la fel am păţit. Am câştigat toţi care am fost în grup, după noi au venit alţii care au fost omişi de către sindicat de pe tabel, iar aceştia au pierdut pe aceeaşi speţă.

DL. CONSILIER RUS:
-Să încasezi la buget 30% din obligaţiile care trebuie să-i revină municipiului şi să iei din ele premii este o mare anomalie. Dai cuiva stimulente care îţi aduce la buget nişte venituri pe care noi nu le-am depistat.

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-D-le primar stimaţi colegii voi vota ,,pentru” întelegâd situaţia delicată în care se află administraţia locală, obligată să se supună unei sentinţe judecătorești. Eu cred că trăiesc într-un stat de drept, în care puterea executorească este a treia în stat, de aceea rămâi siderat când întâlneşti cazuri când două complete de judecată diferite dau sentinţe diametral opuse. Este clar că una dintre ele greşeşte.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -16 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -3 voturi ( d-na consilier Niţă, dl. consilier Barbu şi dl.                     consilier Vladislav)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 84/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 22 mp. situată în str. Gen. Vasile Milea.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp. situată în str. Independenţei.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabi

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 86/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp. situată în str. Independenţei, zona bl.5.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabi

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt,supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2017

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 73 mp. situată în str.Unirii, nr.8 A.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-Propun retragerea acestui proiect de hotărâre pentru refacerea documentelor. Avem aici o Autorizaţie de construire din data de 17.08.2015, care este şi expirată.

D-NA DRĂGHICESCU:
-Autorizaţia de construire a avut-o pe terenul pe care este proprietar, cei 73m sunt solicitaţi pentru accesul în incintă. La ce faceţi dumneavoastră referire, am ataşat-o pentru a vedea că solicitantul are teren în proprietate i s-a aprobat o platformă.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Autorizaţia este pentru platforma care s-a construit, el cere acum  cei 73 m  pentru accesul  de pe centură la platforma construită.

D-NA DRĂGHICESCU:
-Aşa este, nu are o altă intrare decât din DN.

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-Dl consilier Postolache şi-a retras amendamentul, dacă nu mai sunt alte discuţii supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -2 voturi (dl. consilier Postolache şi d-na                              consilier Burduf)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a statului în proprietate particulară.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 32 mp.situat în strada Calea Romană, notat în CF nr.64247 Petroşani, nr. cadastral 691.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Dl. Viceprimar nu votează
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 195 mp.situat în strada Gheorghe Doja, nr.18/1, notat în CF nr.64088 Petroşani, nr. cadastral 64088.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră  proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?             -19 voturi
Împotrivă?                             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a păşunilor din proprietatea publică şi privată a municipiului Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră amendamentul d-lui consilier Cornea de amânare a proiectului de hotărâre:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
26.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al  Municipiului Petroşani d-lui dr. George Litarczek

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.200 lei     în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de Colegiul     Naţional de Informatică,,Carmen Sylva” Petroşani, al evenimentelor organizate în cadrul proiectului ,,LiceEniada” v2.0, în perioada 06-07 mai 2017 și data de 13 mai 2017

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului  2016

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

D-NA CONSILIER NIŢĂ:
-Este vorba aici despre lucrările care s-au făcut pe Staicului?

D-NA POPA:
-Sunt bani pe care noi nu i-am folosit anul trecut şi care au rămas în excedent  şi acum noi trebuie să le dăm aceaşi destinaţie.

DL. VIŞAN:
-Sunt bani rămaşi de la str. Măgurii, zidul de sprijin unde sunt alunecările, de la pârtiile de al telescaunul vechi în sus şi str. Bujorului.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt alte discuţi, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
29 Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al  Municipiului Petroşani  d-lui dr. Banacu Mihail

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER  RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
Pe ordinea de zi se mai află :
-Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării     sociale pe trimestrul I 2017.
-Raport de activitate al viceprimarului municipiului Petroşani pentru     perioada 01.01.2016-31.12.2016.
-Studiu de soluție privind alimentarea cu căldură a Municipiului     Petroșani.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă sunt discuții pe marginea acestor subiecte?

DL. PRIMAR:
-Aș dori să iau puțin cuvântul, îl avem în sală și pe dl. Schmidt care a dorit să fie astăzi prezent la această ședință. Nu am luat nici o hotărâre pe acest subiect, dar va trebui să discutăm la modul cel mai serios și va trebui să luăm o decizie în ceeace privește sistemul centralizat de încălzire. Știți istoria din ultimii 2 ani, cât de greu sau cât de incert a fost momentul reluării furnizării agentului termic. Noi am avut niște discuții și când spun ,,noi” vorbesc despre primarii din Valea Jiului, dl. Prefect și  acum 2-3 ani s-a căzut de acord că menținem sistemul în ,,viață”. Cele trei orașe care mai aveau sistem centralizat de încălzire, Petroșani, Vucan și Lupeni urmând ca Petrila, Uricani, inclusiv Aninoasa și-au manifestat dorința de a reintroduce acest sistem. Noi la Petroșani ne-am făcut datoria și s-au reînceput investițiile începând cu punctele termice. Între timp s-au debranșat foarte mulți abonați, astăzi nu mai avem decât aproximativ 2000 de consumatori casnici și vreo 200-300 de societăți comerciale. În urma situației de anul trecut am fost nevoiți să introducem în școli și grădinițe centrale pe gaz, mai puțin la Liceul de Informatică unde nu am mai putut săpa cei 200 m din cauza gerului care a fost, dar lucrările continuă acum și aici, inclusiv la primărie. Mai avem de introdus gazul metan la Poliția locală și Taxe și impozite locale. Singura școală la care nu putem introduce gazul metan este cea de la Dâlja Mare unde avem centrală pe lemne. Acum problema este în felul următor: Noi acordăm subvenții la 2000 de abonați de 18% din valoarea gigacaloriei, dar între timp am rămas singuri, deoarece Vulcanul și Lupeniul au renunțat la acest sistem de încălzire centralizat. Atunci eu am comandat acest Studiu de soluție privind alimentarea cu căldură a Municipiului Petroșani pentru ca toți să avem o o discuție foarte solidă și realistă într-o decizie pe care Consiliul Local va fi nevoit să ia și mă bucur că dl Schmidt este aici pentru că discuția trebuie să fie foarte deschisă și dezbaterea cât mai larg posibilă. Noi ne-am dorit să ajutăm Complexul Energetic și implicit minele din Valea Jiului, deoarece acest agent termic este un produs rezidual al Termocentralei Paroșeni care vânzându-se ca agent termic se mai recuperează niște bani. Necazul mare este că distanța dintre Petroșani și Paroșeni este 16-18 km pe de-o parte, pe de altă parte conducta este supradimensionată, vorbesc de conducta magistrală, este veche, avarii apar tot timpul.Toată lumea spune că este mai ieftin la sistemul centralizat, da este corect, dar dacă nu s-ar mai acorda acele subvenții atunci sistemul centralizat nu ar fi mai ieftin decât încălzirea pe gaz metan sau alte surse de încălzire. Conform acestui Studiu, dacă vă uitați la concluzii, vedeți că cea mai bună soluție în acest moment ar fi 5 centrale de cartier pe gaz metan care să alimenteze cu energie termică aprtamentele dar există o condiție care spune că ar trebuii să crească abonații la minim 5000 de la 2000. Dacă stăm si facem și alte calcule legate de această investiție vedem că noi nu ne-am amortiza decât undeva în jur de 20-25 de ani după care ar trebui să le schimbăm, că vin alte norme de mediu și de rentabilitate și așa mai departe. Noi suntem în situația în care am rămas singurii din Valea Jiului care am fost fideli acestui sistem și eu zic că nu am greșit dar nici nu putem să fim un fel de experiment și să stăm cu sufletul la gură dacă primim sau nu primim căldură. Acesta este și motivul pentru care am introdus acest sistem alternativ în școli, cu încălzire pe gaz metan, poate fi chiar mai ieftin pentru că avem posibilitatea să oprim căldura în timpul nopții sau în weekend. Cam asta este situația în acest moment.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Voi da cuvântul d-lui Eduard Schmidt

DL. EDUARD SCHMIDT:
-Bună ziua tuturor. Așa cum a spus și dl. Primar sunt aici acum datorită studiului de soluții care a fost introdus spre dezbatere. Spre surprinderea noastră acest studiu nu a luat de loc în considerare varianta continuării unei activități care a fost prestată de ani buni. Din punctul nostru de vedere am făcut toate eforturile necesare, stă mărturie ultima iarnă, nu cred că ați avut plângeri legate de serviciul pe care l-am oferit către populație și către instituțiile publice. S-a pornit greu datorită datoriilor istorice din urmă și din păcate nici pentru iarna trecută nu au fost plătite serviciile pe care le-am oferit. Orice alt studiu, orice altă soluție să știți că implică în primul rând plata consumurilor respective. Chiar dacă se va trece la încălzirea cu gaz sau oricare altă soluție, dacă la noi s-a mai găsit înțelegere în altă parte nu cred dacă se va mai gasi. Soluția utilizării Uzinei Paroșeni așa cum a spus și dl Primar este utilizarea combustibilului pe care îl extragem de aici de la noi din Valea Jiului. Îl folosim atât pentru încălzire cât și pentru a produce energie electrică.Toată lumea considerără că acest combustibil este unul rezidual, nu este așa, iarna trecută am funcționat mai mult de 50% cu CAF-ul care furnizează numai energie termică.

DL PRIMAR:
-Ați funcționat cu CAF-ul datorită nouă. Problema este alta. Acest studiu ne-a dat o soluție pentru încălzirea centralizată cu acele 5 centrale, dar asta nu înseamnă că noi luăm această decizie. Trebuie să ne gândim foarte bine dacă mergem pe o soluție locală așa cum au 80% dintre cetațenii municipiului Petroșani, care au centrale pe gaz de apartament. Pentru cele 5 centrale de cartier este o investiție care ne costă vreo 20 milioane de euro, sigur că nu avem de unde, dar acest studiu ne oferă o soluție de încălzire în sistem centralizat. Vă spun eu de ce nu au amintit de dumneavoastră în acest studiu, din punct de vedere economic. Eu am spus că vreau un studiu corect pentru a putea lua o decizie în cunoștiință de cauză.

DL. EDUARD SCHMIDT:
-Ați amintit aici de o investiție de 20 milioane de euro. Să se pună la punct magistrala de termoficare este nevoie de sume mult mai mici.

DL. PRIMAR:
-Dar este investiția dumneavoastră, nu a noastră.

DL. EDUARD SCHMIDT:
-Se pot găsi și soluții.

DL. PRIMAR
-D-le director sunt sătul de ,,se poate” și ,,vom vedea” și ,,vom face” pentru că de câțiva ani toată lumea mă minte.Ne întrebăm ,,oare primim căldură”, ,,oare nu primim”. Dacă se închide Uzina Paroșeni peste 2 luni noi ce ne facem? Eu am o responsabilitate față de cetățenii orașului, trebuie să gândesc împreună cu Consiliul Local ce este de făcut și să spunem oamenilor în față realitatea.

DL. EDUARD SCHMIDT:
-Sunt aici acum să vă informez că Uzina Paroșeni va avea încă viață lungă în Valea Jiului și va funcționa.

DL. PRIMAR:
-Dumneavoastră ne puteți garanta că dacă cei 1000 de consumatori care nu au plătit datoriile către dumneavoastră,nu plătesc, veți mai furniza agent termic?
DL. EDUARD SCHMIDT:
-Dar vi se pare normal ca aceștia să nu plătească?

DL. PRIMAR:
-Nu este normal. Dar ne puteți garanta?

DL. EDUARD SCHMIDT:
-Nu pot .

DL. PRIMAR:
-Dumneavoastră ca manager puteți spune că nu puteți să dați căldură dacă nu se plătesc datoriile și iar ajungem ca anul trecut și dați căldura la 5 decembrie sau 15 decembrie și iar înghețăm  de frig.

DL. EDUARD SCHMIDT:
-Nu spun asta, dar pot să spun în schimb că dacă cineva va garanta că pentru cantitatea care se va fi livrată, iarna care vine, se vor achita în totalitate și se va și întâmpla la termenele stabilite.

DL. PRIMAR :
-Nu vă putem plăti în avans.

DL. EDUARD SCHMIDT:
-Am spus ,,la termenele stabilite”.

DL. PRIMAR:
-Știți bine că odată pornită căldura nu mai puteți opri decât când se termină frigul, conform legii.

DL. EDUARD SCHMIDT:
-Dar să eliminăm o soluție de încălzire mai ieftină…

DL. PRIMAR:
-Nu este mai ieftină deoarece noi suportăm prin subvenții și discriminăm 80% din populație, iar din cei 20% sunt 10% care nu plătesc.

DL. EDUARD SCHMIDT:
-Din calculele noastre energia furnizată de noi este mai ieftină decât alta provenită din oricare altă sursă, ținând cont de prețul celorlanți combustibili.

DL. PRIMAR:
-Noi am făcut eforturi de a se rebranșa cetățenii, ca apoi să nu le mai furnizați căldură. Eu nu mai vreau să se întâmple ca în alte ierni să nu avem căldură. Mai bine le spun cetățenilor din luna mai ca ,,asta este situația, ne încălzim cu alceva”.

DL. EDUARD SCHMIDT:
-Este opțiunea dumneavoastră, a Consiliului Local, noi nu putem interveni.  Sunt aici să spun că suntem o opțiune spun eu viabilă, care poate furniza necesarul de energie, atât pentru iarna viitoare, cât și pentru mulți ani de acum încolo.

DL. PRIMAR:
-Sunt de acord, dar trebuie să recunoașteți că suntem singura comunitate din Valea Jiului care v-am sprijinit și datorită căreia dv. în această iarnă ați funcționat.

DL. EDUARD SCHMIDT:
-D-le primar nu înseamnă că nu ne-am încasa bani dacă nu am mai da căldură. Suntem în rezervă la dispoziția Sistemului energetic național, dar asta nu este o soluție. Soluția ar fi să funcționăm și să oferim serviciile locuiitorilor pentru care am fost înființați. Este adevărat că Vulcanul nu mai are decât instituțiile publice branșate la sistemul centralizat, Lupeniul a renunțat în totalitate și a mai rămas Petroșaniul, fapt pentru care suntem recunoscători și sperăm să colaborăm și pe viitor.

DL. PRIMAR:
-Și eu mi-aș dori acest lucru, dar pentru asta trebuie să fie credibilitate. Norocul nostru a fost că am avut centrale pe gaz la spital, deoarece acum 2 ani nu am beneficiat de căldură din sistem centralizat.

DL. CONSILIER CODREANU:
-Cea mai sigură metodă de încălzire pentru Valea Jiului sunt centralele pe gaz.

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-În alte părți este socotită cea mai nesigură. Gândiți-vă câte accidente au fost și vor fi. Aveți certitudinea că cei 1000 de abonați care nu plătesc acum vor plătii când se vor încălzii pe gaz?

DL. PRIMAR:
– Da, dacă nu plătesc, nu au căldură.

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-Încerc să închei cu ideea că este resursa noastră energetică locală. Cândva au fost gândite complex aceste lucruri, foloseam resurse locale, dădeam de lucru la oameni, se păstrau niște bani aici. Așa alimentăm importurile de gaz din alte țării.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Problema este mult mai delicată și din această cauză acest Studiul este o bază de discuție. El suportă multe semne de întrebare, dar la o discuție mult mai amplă cu reprezentanții CEH-ului și ai Administrației Locale, ai tuturor factorilor implicați.

DL. PRIMAR:
-Am anticipat această chestiune legată de subiectivitate. Studiul este întocmit de o firmă care este a doua în România în ceea ce privește furnizarea de  agent termic și vă pot da detalii și despre ce înseamnă sistemul de încălzire de la Iași, Ploiești, București și vă spun așa: toate sunt subvenționate de Consiliile Locale cu sume între 300-700 lei gigacaloria.

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-În momentul în care va trebui să luăm o decizie în acest sens, trebuie să fim foarte, foarte atenți mai ales că în acel Studiu se spune sunt două variante: ori a cea centrală într-o anumită zonă a orașului ori a acelor 5 centrale în anumite zone dar acest lucru nu se poate face peste noapte. Se mai spune că se pot accesa fonduri de la Uniunea Europeană, dar și așa primăria va trebui să suporte între 5-25 %, va îngreuna destul de mult administrația locală. Trebuie să ne gândim foarte atent dacă nu ar fi o soluție și acel ADI, dar într-adevăr cu seriozitate masivă la nivel de Valea Jiului.Trebuie să conștietizăm tot ce înseanmnă Valea Jiului. Decizia trebuie să o luăm toți pentru a putea funcționa în continuare și Uzina Paroșeni, să îmbunătățim și calitatea serviciilor.

DL. CONSILIER RUS:
-Din punct de vedere emoțional Uzina Paroșeni este pe raza municipiului Vulcan, care s-a deconectat de la acest sistem de încălzire, dacă discutăm de Lupeni acesta își taie conductele pe care le mai are. Distanța de la Uzina Paroșeni cu pierderile va fi o mare problemă.

DL. CONSILIER CORNEA:
-Nu știu ce decizie vom lua însă ar trebui să ne fie clare două lucruri: nu putem face o investiție în nici un fel de centrală de cartier pentru că nu avem 20 milioane de euro și chestiunea aceasta cu ADI mi se pare că va cădea.

DL CONSILIER VLADISLAV:
-Spuneți-mi pentru ce centrale de cartier? Pentru 20% din populație?

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Se spune în Studiu că pentru o centrală de cartier trebuie să fie minim 5000 de abonați.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Nu cred că cei care au deja centrale pe gaz vor renunța pentru centralele de cartier pentru că costurile sunt mult mai mici. Dacă eu nu sunt acasă opresc centrala, vin și în 10 minute se încălzește. Am văzut vecini de-ai mei care sunt racordați la termoficare și stau cu geamurile deschise.

DL. CONSILIER RAD:
-Din prognozele mele în 4-5 ani abonați la sistem de termoficare vor scădea, numai anul trecut  50 de persoane au renunțat.

D-NA CONSILIER BURDUF:
-La sfârșitul lunii martie am avut 300 de solicitări la racordarea cu gaz.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Eu doresc un punct de vedere în legătură cu petiția de la Clubul Sportiv Jiul Petroșani.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Suntem 3 consilieri  locali care facem parte din consiliul Clubului Sportiv Jiul. Această petiție am primit-o astăzi.

DL. PRIMAR:
-Joia viitoare vreau să mai facem o ședință pentru că este vorba de un proiect finanțat de Uniunea Europeană, ziua de 1 iunie  și Zilele Municipiului.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Vreau să concretizăm, nu să discutăm o petiție. Să facem un proiect de hotărâre, este inadmisibil ca piața să încaseze taxa. Ar trebui să o încaseze Clubul Sportiv Jiul. Ar trebui să vedeți vestiarele, tribunele cum arată, totul este în paragină. Avem oameni la ajutorul social, de ce nu muncesc acolo? Cresc buruienile de nu se mai vede stadionul.Cred că suntem singurul oraș care organizăm un târg săptămânal într-un club sportiv. Pentru următoarea ședință să facem un proiect de hotărâre să găsim o soluție pentru a salva baza sportivă.

DL. CONSILIER BARBU:
-Banii încasați de la târg să meargă la club, nu la piață.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dumneavoastră sunteți în Consiliul de Administrație, haideți să vedem care sunt problemele acolo, le analizăm și le găsim o rezolvare.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Mai am o problemă.V-am rugat de 2 luni de zile să se facă o rampă pentru persoanele cu handicap,la poliție.

DL. VIȘAN:
-În maxim o lună de zile vom finalizam documentația tehnică pentru tot ceea ce înseamnă rampă de acces, prețul nu pot să vi-l dau acum ,deoarece acum se lucrează la deviz.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Cât privește  Clubul Sportiv Jiul, problema  este mult mai complexă,. Dacă sunteți un pic atenți o să aflați ceva foarte interesant. Din doi în doi ani, conform cărții tehnice a stadionului trebuie detensionați, schimbate coloanele de la acoperiș. Ultima reparație s-a făcut în anul 2000.

DL. PRIMAR:
-Știți unde este documentația tehnică?

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Toate documentația trebuie să fie la stadion. Eu le-am găsit în podul stadionului de la Deva și am adus-o la Petroșani. Este în biroul președintelui toată documentația.

DL. POPESCU:
-Un singur birou este închis, dar dacă această documentație a fost adusă la stadion sunt sigur că se va găsi. Nu cred că s-a furat documentația

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt alte probleme, declar închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 26 aprilie 2017.

Petroşani,  26 aprilie  2017.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
BICAN FLORIAN                                                         SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed