Proces verbal al sedintei CL 26.01.2017

încheiat azi 26 ianuarie 2017, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 55/2017 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, domnul viceprimar al municipiului Petroşani Florin Nicolae, domnul Adrian Negoe secretarul municipiului Petroșani, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Sunt prezenţi un număr de 18 consilieri locali.
Dl. consilier Lupu Constantin lipsește motivat.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr..325/2016 preşedinte de şedinţă este doamna consilier Muntean Lucica Dina.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Îl avem alături de noi pe directorul general al S.C.Apa Serv Valea Jiului dl.Costel Avram care dorește să ne spună câteva cuvinte.

DL. DIRECTOR GENERAL COSTEL AVRAM
Prezintă investițiile făcute la S.C. Apa Serv. Valea Jiului în anul 2016.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local din luna decembrie 2016.
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi suplimentat cu cele 2 proiecte de hotărâre.
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? -1 vot (dl. consilier Vladislav)
-Abţineri? –

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Trecem la ordinea de zi;

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Imprumuturilor Interne al Municipiului Petrosani pe anul 2017.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2017.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Colegiul Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva” Petroşani, al evenimentelor organizate în cadrul Proiectului de Parteneriat Strategic Erasmus + KA2 ,,Language of the photos”, în perioada 27.02-03.03.2017.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 4 /2017.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.600 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Serviciul Public Salvamont, al concursului ,,Cupa Parâng”- ediţia a II-a, în data de 4 februarie 2017.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 5 /2017.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2017.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-La acest proiect de hotărâre se spune că veniturile sunt de 700 lei pe membru de familie pentru pensionari, iar la următorul proiect, venitul este de 900 lei pe membru de familie tot pentru pensionari.

D-NA DIRECTOR MRAZ:
-Pentru cei cu 700 lei pe membru de familie se referă la scutirile la plata impozitelor pe clădiri. Așa s-a stabilit printr-o altă hotărâre de consiliu. Iar cealaltă categorie la care dumneavoastră faceți referire este cea cu beneficiile sociale, acele tichete de Paște unde anul trecut, venitul, a fost maxim de 800 lei la pensionari. Aceste plafoane au fost făcute tot timpul în funcție de salariul minim. Nu au legătură între ele aceste proiecte de hotărâre.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă nu mai sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2017.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune a serviciilor sociale pe anul 2017 la nivelul municipiului Petroșani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL CONSILIER POSTOLACHE:
-Câte portii de mancare sunt pe lună ? Aici se spune că sunt 80 de porții, dar nu se precizează dacă în fiecare zi sau zile lucrătoare?

D-NA DIRECTOR MRAZ:
-Se primește în fiecare zi, doar sâmbăta și duminica se primește hrană rece iar numărul de 80 de porții este pe lună . Anul trecut era o medie de 50 de portii pe lună iar anul acesta am preconizat o medie de 80 de porții pe lună. Acest număr de porții oscilează de la o lună la alta, în funcție de numărul de ore de muncă, pe care acești beneficiari le au de realizat.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă nu mai sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2017

6.Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii sociale.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă mai aveţi alte discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER RAD:
-Aș dori să o întreb pe d-na director Mraz, dacă știe numărul exact de pensionari care beneficiază de aceste tichete?

D-NA DIRECTOR MRAZ:
-Anul trecut am avut un număr de 2200 de pensionari care au avut o pensie maximă de 800 lei/lună Anul acesta am întrebat la Casa de pensii și numărul de pensionari care au pensia de maxim 1000 lei și mi s-a spus că sunt 4700 de beneficiari. Încă nu știm numărul exact.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă nu mai sunt, alte discuții supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 8 /2017

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al municipiului Petroşani a investiţiei ,,Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Petroşani – Municipiul Petroşani” realizată în baza Contractului de finanţare nr.121067/28.03.2011 încheiat între S.C. ,,Apa Serv Valea Jiului’’ S.A. şi Ministerul Fondurilor Europene.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.9 /2017.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al municipiului Petroşani a investiţiei ,,Zonarea sistemelor de alimentare cu apă din Valea Jiului” realizată în baza Contractului de finanţare nr.121067/28.03.2011 încheiat între S.C. ,,Apa Serv Valea Jiului’’ S.A. şi Ministerul Fondurilor Europene.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 10 /2016.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Petrosani pentru anul 2017.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive
D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BICAN:
-Stimați colegi, problema Termoficării nu este doar în Petroșani, ci în toată Valea Jiului. Un fapt îmbucurător este că la Petroșani s-au depus eforturi mari pentru a menține acest servicu și o subvenție pe măsura puterii bugetului local. Acest lucru a conturat, din fericire și la menținerea locurilor de muncă. Din păcate știm că în vara trecută a fost și o ,,lacună” a Complexului Energetic Hunedoara care a generat o îngrijorare a autorităților locale. În perioada de vară locuiitorii municipiului Petroșani nu au beneficiat de apă caldă iar asta a dus la luarea unor măsuri de a monta centralele termice pe gaz la toate unitațile de învățământ, a extinderii de gaz metan și așa mai departe. Aceste lucruri puteau fi evitate dacă serviciul de termoficare funcționa în mod normal. Revenind la proiectul de hotărâre de astăzi, acest preț de facturare al agentului temic nu a mai fost modificat din anul 2006. Aș dori ca domnul director de la Termoficare să ne prezinte totuși un preț real al agentului termic și în ce măsură această activitate poate să continue, pentru a satisface atât consumatorul cât si societatea.

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-Eu am o întrebare. Dacă Societatea de Termoficare este în reorganizare judiciară nu era normal să avem și semnătura administratorului judiciar pe solicitarea celor de la Deva?

DL. PRIMAR:
-Cred că dl. Muntean are delegație de la dl.Herlea pentru aceste documente. Referitor la ceea ce spunea dl. Bican, nu vreau să se înțeleagă că noi am vrea să îngropăm termoficarea sau mineritul. În această chestiune de furnizare a agentului termic a fost o discuție acum câțiva ani de zile între noi cei care mai avem sistem centralizat de încălzire și ceilalți primari, cele trei orașe (Vulcan, Petroșani și Lupeni) au fost la discuție și cei de la Aninoasa, Petrila. Din păcate noi am rămas singurii care mai avem sistem centralizat de încălzire.
Cu această ocazie vă fac o informare. Mai avem de introdus gazul metan la Colegiul de Informatică ,,Carmen Sylva” și la Școala nr. 2.
Noi am comandat un Studiu deja, care cred că este numărul doi în România în ceea ce privește furnizarea și distribuția agentului ternic. Acest Studiu va fi dezbătut împreună cu dumneavoastră după care vom lua o decizie în această primăvară ce vom face cu încălzirea în sistem centralizat la nivelul municipiului Petroșani.

DL. CONSILIER RUS:
-M-am uitat zilele trecute pe factura de energie în școli pe luna decembrie. Nu am văzut nici o unitate de învățământ să plătească mai puțin de 500 milioane la termoficare iar condițiile din școli nu sunt așa cum ar trebui.

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-Stimați colegi, problemele ridicate sunt de maximă importanță și merită aprofundate. Peste tot în lume încălzirea centralizată se pare că este viitorul, din toate punctele de vedere, eficiență, tehnic. Noi subvenționăm într-un sistem care din an în an este tot mai slab. Fac o comparație între cele două firme, S.C. Apa Serv și Societatea de Termoficare, care sunt vitale pentru populația Văii Jiului. Una are un profit frumos iar la cealalta lucrurile merg rău și atunci poate ar trebui găsită o soluție de a o reabilitata pe cea din urmă. Ar trebui să încurajăm să se rebranșeze populația la sistemul centralizat de încălzire.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă nu mai sunt alte discuțiI supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -4 voturi (d-nii consilieri Vladislav, Barbu, Niță și Postolache)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2017.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere încheiate de către Serviciul Public Administraţia Pieţelor.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.12 /2017.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2017.

12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2017.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de combustibil pentru autovehicule/echipamentele din dotare care deservesc Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Am o întrebare pentru dl. director Vișan. Îmi spuneți și mie câte mașini deține DADPP-ul.

DL DIRECTOR VIȘAN:
-În Anexa 1 la prezentul Proiect de hotărâre este prezentat tot ce avem în dotare.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Noi acum aprobăm consumul total?

DL DIRECTOR VIȘAN:
-La fiecare în parte.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă nu mai sunt discuți supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -2 voturi (d-nii consilier Vladislav și Barbu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2017.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 30 mp., situată în strada Independenţei.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2017.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 103 mp., situată în strada 9 Mai, nr.28 A.

Dl. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2017.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 68 mp., situat în DN 66, f.n. către dl. Frandoş Adrian -Mihăiţă.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER CORNEA:
– Nu reușesc să identific de pe schiță unde este terenul, unde este extinderea?

D-NA DRĂCHICESCU:
-În spate construcției existente.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă nu mai sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 18 /2017.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 80 mp. situat în strada 1 Mai, f.n. notat în CF 64714 Petroşani, nr. cadastral 64714.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? – –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2017.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1430 mp. situat în strada 1 Mai, f.n. notat în CF 64715 Petroşani, nr. cadastral 64715.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive
D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? – –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 20 /2017.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 27 mp. situat în strada Aviatorilor, garaj nr.6, notat în CF nr.61323 Petroşani, nr. cadastral 61323.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2017.

20.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Clubul de Presă Valea Jiului” a spaţiului situat în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr.90, în suprafaţă de 21,85 mp. pe o perioadă de cinci ani.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 22 /2017.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
— Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BARBU:
– Am aprobat la sfârșitul anului trecut organigrama de la spital iar acum este alt proiect de hotărâre cu aceeași organigramă. Care sunt schimbările care s-au făcut?

DL SECRETAR NEGOE:
-Între organigrama care s-a aprobat în decembrie 2016 și cea de acum s-a produs o schimbare si anume: au avut loc mai multe concursuri în luna decembrie 2016, astfel că un număr de 20 de posturi au fost ocupate. În organigramă ele apar ca vacante dar ele sunt ocupate în urma acelor concursuri.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă nu mai sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 23 /2017.

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de evaluare a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Vă rog să faceți propuneri.

DL CONSILIER RUS:
-Îl propun pe dl. consilier Codreanu Iulian.

DL CONSILIER CORNEA:
-Pe dl. consilier Durbacă.

DL. PRIMAR:
-Pe dl. consilier Vladislav

Se întocmesc buletinele de vot.
În urma numărării buletineler de vot, d-na consilier Burduf Margareta dă citire procesului verbal al comisiei de validare, prin care dl. consilier Codreanu Iulian a obținut 18 voturi ,,pentru”, dl. consilier Durbaca Eusebiu Bebi a obținut 18 voturi ,, pentru”, iar dl. consilier Vladislav Milu a obținut 18 voturi ,,pentru”.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 24 /2017.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 43,50 mp. situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90, către partidul Uniunea Salvaţi România filiala Petroşani .

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 vot (dl. consilier Vladislav)

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 25 /2017.

24.Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr.294/2015 pentru înființarea Consiliului consultativ economic al municipiului Petroșani.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 vot (d-na consilier Niță)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 26 /2017.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-La punctul ,,Diverse” îi dăm cuvântul d-nei Andreea Duță care ne va da unele lămuri la proiectul de hotărâre care a fost amânat la ședința ordinară din luna decembrie 2016.

D-na Andreea Duță prezintă activitatea pe care o desfășoară Asociația
,, Depind de Noi” din București.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Pe ordinea de zi mai avem următoarele:
-.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul IV 2016.
-.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe anul 2016.
-.Raport statistic privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav, pe semestrul II 2016.
– Raport anual privind acordarea serviciilorde asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei aferente anului 2016 de către Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino” Petroşani.
-.Analiza activităţii de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare, pe anul 2016.
-.Raport de activitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Petroşani pe anul 2016.
-.Raport de deplasare nr.23621/2016.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Mai dorește cineva să spună ceva la punctul ,,Diverse” ?

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-Propun ca măcar la sfârșitul fiecărui an să facem o parcare și pentru masinile mari. Ne-am întâlnit anul trecut cu o problemă, când un tir a stat o lună și ceva în Piața Victoriei.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă nu mai sunt alte probleme, declar închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 26 ianuarie 2017.

Petroşani, 26 ianuarie 2017.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
MUNTEAN LUCICA DINA SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed