Proces verbal al sedintei CL 25.02.2016

încheiat azi  25 februarie  2016 , cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare  a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.  221/2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul viceprimar al municipiului Petroşani – Florin Nicolae,  domnul secretar al municipiului Petroşani – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.

Sunt prezenţi un număr de 19 consilieri.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.1/2016 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Lupu Constantin.

DL.CONS.LUPU:
-Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor consiliului local din luna ianuarie 2016.
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

-Vă aduc la cunoştinţă faptul că proiectul ordinei de zi a fost suplimentat cu două proiecte de hotărâre.

-Supun la vot suplimentarea  ordinei de zi:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

-Supun la vot ordinea de zi suplimentată:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

DL.CONS.LUPU:
-Având în vedere faptul că sunt foarte multe proiecte pe ordinea de zi, vă propun ca la înceut să îi dăm cuvântul doamnei Macavei pentru a ne prezenta problemele pentru care a venit astăzi în şedinţă.

D-NA MACAVEI:
– Vreau să vă întreb dacă este posibil ca autorizaţiile emise de către Primăria Petroşani nu ar trebui să impună şi culoarea la faţadele blocurilor? Dacă aţi fost prin oraş cu siguranţă aţi observat ce mizerie de culori sunt pe blocuri… Eu ce am văzut în zona în care locuiesc este ceva de speriat. De asemenea voiam să întreb dacă nu este în avantajul Primăriei Petroşani închirierea parcărilor? Am oameni care solicită, pentru că plătesc taxe şi impozite la maşini şi ar dori să aibă şi parcarea închiriată, primăria ar putea să ia nişte bani.

DL.CONS.LUPU:
-Doriţi răspunsul acum, sau vreţi să primiţi răspuns în scris.

D-NA MACAVEI:
-Mi-a plăcea să îl primesc acum, să nu mai fac scris.

DL.CONS.LUPU:
-O să vă dea răspuns referitor la parcări domnul director Vişan, în ceea ce priveşte culoarea blocurilor, eu vă spun că atât cât m-am plimbat eu prin oraş am văzut că blocurile de pe Păcii arată foarte bine, sau cel puţin culorile alese.

D-NA MACAVEI:
-Veniţi şi pe strada 9 Mai.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă cineva din primărie poate să răspundă şi la această  întrebare, dacă o dată cu emiterea eutorizaţiei se stabileşte şi culoarea?

D-NA PUIU:
-Aş vrea să o întreb pe doamna Macavei dacă dumneaei care a anvelopat blocul are autorizaţie?

D-NA MACAVEI:
-Sigur că da, mi-am luat măsuri de precauţie.

D-NA PUIU:
-Da, există un regulament, dar din păcate… sunt autorizaţii la blocurile care s-au anvelopat prin programele primăriei şi la care s-a stabilit culoarea, în rest s-au dat autorizaţii izolate sau în cea mai mare parte sunt ilegale.

DL.DIRECTOR VIŞAN:
-Legat de parcări, pot să vă spun că actualmente personalul abilitat din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat lucrează la regulamentul care urmează să fie supus aprobării consiliului local pentru a scoate la licitaţie publică toate locurile de parcare acolo unde sunt amenajate şi marcate. După ce va fi discutat şi aprobat în consiliul local va fi organizată licitaţie.

D-NA MACAVEI:
-Mă gândesc că prioritate vor avea cei care au domiciliu şi plătesc taxe la primăria Petroşani.

DL.DIRECTOR VIŞAN:
-Licitaţia este publică.

D-NA MACAVEI:
-Adică nu vor fi de Gorj sau de Vâlcea.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă nu mai sunt alte discuţii, trecem la primul punct de pe ordinea de zi, şi anume:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.CORNEA:
-La acest proiect de hotărâre am un amendament şi anume:
-Conform adresei nr.4526/23.02.2016 a Administraţiei Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara, prin care se aloca pentru trimestrul I 2016, Municipiului Petroşani, suma de 52,5 mii lei conform Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate a unui stimulent educaţional sub forma de tichete sociale pentru grădiniţe. În urma rectificării bugetare se majorează capitolul de venituri 11.02.02 – “Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor” cu suma dfe 52,5 mii lei şi concomitant capitolul de cheltuieli după cum urmează: Capitolul 65.02 Invăţământ, Subcapitolul 65.02.50 “Alte cheltuieli în domeniul învăţământului”, Secţiunea de funcţionare. Titlul IX Asistenţă socială, art./alin. 57.02.04 Tichete cadou cu suma de 52,5 mii lei.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă mai sunt alte amendamente?
-Dacă nu, supun la vot amendamentul domnului consilier Cornea:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 39 /2016.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 40 /2016.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii  al Municipiului Petrosani pe  anul 2015.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 41 /2016.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pe anul 2016 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Petroşani – Direcția de Asistenţă Socială şi Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino”.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 42 /2016.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Local al municipiului Petroşani-Direcţia de Asistenţă Socială Petroşani şi Asociaţia Caritas-Asistenţă Socială Alba Iulia, în vederea derulării proiectului,,Centrul Regional pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale în Valea Jiului”.

A venit domnul consilier Butulescu.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.RAD:
-Eu aş avea câteva întrebări la acest proiect. O dată, în acordul de parteneriat încheiat între Asociaţia Caritas şi Consiliul Local Petroşani şi încă trei parteneri în care nu este trecut rolul şi responsabilităţile acestora şi undeva se menţionează … că se vor selecta partenerii. Mai sunt şi alţi parteneri în afară de aceştia trei?

D-NA DIRECTOR MRAZ:
-Dacă îmi permiteţi, aş putea să vă răspund, dar aş prefera să îl las pe coordonatorul Caritas, domnul Kelemen să ne ofere dumnealui lămuriri pe marginea proiectului de hotărâre.

DL. ALEXANDRU KELEMEN:
– Acest proiect, vis-à-vis de parteneri, am mers pe la toate primăriile din Valea Jiului, ideea proiectului a fost să implicăm toate primăriile din Valea Jiului în acest proiect. În acest moment Acordul de principiu, ca să spun şi de ce ne aflăm aici, este cu Consiliul local Petroşani, Consiliul local Petrila şi Consiliul local Uricani pentru implementarea acestui proiect. Aceştia sunt cei trei parteneri care şi-au dat acordul de principiu, în acest proiect urmează încă o parte de selecţie a beneficiarilor, care practic el este câştigat, însă partenerul care trebuie să vină, trebuie să aloce suma care este propusă astăzi prin acest acord de parteneriat. Noi sperăm că mai multe primării ar dori să vină cu noi în acest proiect însă nu putem fi siguri.

D-NA DIRECTOR MRAZ:
-De aceea am prezentat acordul încheiat între noi şi Asociaţia Caritas pentru că suntem în Consiliul Local Petroşani, cei de la celelalte primării vor trebui să îşi aprobe şi ei acest acord de parteneriat. Proiectul nu este un proiect ca cele de pe fonduri europene, banii sunt veniţi de la o fundaţie din Austria, poate este un proiect atipic faţa de cele cu care venim de obicei în consiliul.

DL CONS. RAD:
– Da, nu asta este problema, eu vreau să ştiu dacă nu cumva bugetul se diminuează faţă de cum este stipulat în anexe.

D-NA DIRECTOR MRAZ:
-Se poate să se diminueze dacă ceilalţi nu vor veni în parteneriat, dar dacă aţi văzut acolo unde sunt prezentate activităţile proiectului, practic aceşti bani vor merge la acţiunea de “cetăţeni activi”, în sensul că iniţiatorii acestui proiect vor dori ca banii pe care comunitatea locală îi va aloca pentru acest proiect, să se întoarcă tot în comunitate. Practic, anul viitor se va recondiţiona, reamenaja o clădire de utilitate publică, mai mult în domeniul asistenţei sociale. Practic acei 8.000 lei vor fi folosiţi la recondiţionarea unui imobil de utilitate publică.

D-NA CONS. MUNTEAN:
-Vreau să îl întreb şi eu pe domnul Kelemen, aici scrie că vor participa 10 ONG-uri, cum vor fie le selectate?

DL.KELEMEN:
-Acela este un număr minim, eu am iniţiat acest proiect pentru toată Valea Jiului, pentru toate instituţiile care vor să vină alături de noi, şi vreau să vă spun că 98% din cheltuielile proiectului sunt suportate de către Fundaţia Caritas. Acela este un minim  de indicatori pe care ni l-am asumat prin acest proiect. Orice instituţie de învăţământ, cultură, asistenţă socială este bine venită alături de noi.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 43 /2016.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de servicii de asistenţă medicală școlară.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 44 /2016.

7.Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii sociale

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 45 /2016.

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale sub formă de tichete sociale, înscrişi în învăţământul preşcolar din municipiul Petroşani, precum şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

D-NA CONS. MUNTEAN:
-Nu am amendamente, dar ar fi bine să ştie tot consiliul local că pregătirea acestui proiect a însemnat o trudă extraordinară din partea doamnei director Mraz. Noi am fost împreună la Deva la o dezbatere şi trebuie să vă spun că am fost foarte mândră că Petroşaniul a fost cel mai tare în discuţiile purtate şi toată lumea a spus la plecare că nu avem probleme pentru că avem o doamnă director foarte bine documentată în materie de legislaţie. Proiectul nu este deloc simplu.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 46 /2016.

9.Proiect de hotărâre privind anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice de pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Petroşani.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

A venit domnul consilier Durbacă.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

D-NA CONS.NIŢĂ:
– Eu aş propune ca şi în titlu … aş propune ca şi amendament, şi în titlu şi în articolul 1, ceea ce scrie  după “stinse până la această dată” să fie şters, adică de după virgulă … “  constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice de pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Petroşani”, pentru că în Expunerea de motive a domnului primar se ia textul de lege exact ca în OUG, şi aş lăsa exact aşa cum scrie în OUG. Aş vrea ca şi în hotărârea noastră de consiliu să preluăm textul OUG, fără să mai spune în ce constau aceste creanţe.

DL.GAL – şef birou Impozite şi taxe locale:
-Dumneavoastră vă referiţi şi la creanţele nefiscale.

D-NA CONS.NIŢĂ:
-Da, să lăsăm aşa cum se menţionează în OUG. Aşa spune în OUG, obligaţii de plată principale şi atât.

DL.GAL:
-Pe mine nu mă deranjează, dar în OUG la art.12, spune clar că, consiliile locale stabilesc categoriile care vor fi…

D-NA CONS.NIŢĂ:
-Da, consiliile locale stabilesc, şi eu propun ca ceea ce este după “stinse până la aceată dată” să fie şters şi din articolul 1 şi din titlu.

DL.GAL:
-Da, nu mă deranjează.

D-NA NIŢĂ:
-OUG ne dă posibilitatea să lăsăm aşa, sau să restrângem, şi eu propun ca şi amendament să lăsăm aşa. Şi în procedură trebuie umblat.

DL.SECRETAR:
-Nu se referă şi la amenzi. Trebuie să îţi plăteşti amenda ca să …

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă lăsăm aşa, ar putea spune cineva că ne referim şi la concesiuni. Nu ar trebui să fim ambigui şi să ne oprim acolo. Adică să fie fiscale, fiscale, nu concesiuni de exemplu şi vorba domnului secretar, nu amenzi.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Părerea mea este că legiutorul ne-a dat posibilitatea să hotărâm noi. Proiectul în forma pe care îl avem noi aici în faţă este o formă restrânsă, noi decidem dacă îl lăsăm aşa sau dacă în extindem.

D-NA CONS.NIŢĂ:
-Da, şi eu am propus un amendament în acest sens. Eu am un amendament ca să nu restrângem aceste facilităţi, dacă trece la vot bine, dacă nu … votăm aşa cum este.

DL.SECRETAR:
-Problema este că nu este în regulă. Ordonanţa se referă la obligaţii fiscale, noi excedem ordonanţei cu treaba asta. Nu putem aproba decât majorări la impozite şi taxe, atât. Să vedeţi ce probleme o să avem pentru că vor veni cei cu chirii, cei cu concesiuni şi poate mai scapă ceva şi nu vreau să avem probleme.

D-NA CONS.NIŢĂ:
-Da, noi am luat textul de la Cluj parcă, dacă ne uităm la alt consiliu local poate este altfel.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă mai sunt alte discuţii, amendamente?
-Dacă nu, vă supun aprobării amendamentul doamnei consilier Niţă:
-Cine este pentru?        -1 vot
-Impotrivă?                -8 voturi
-Abţineri?                -10  abţineri
Amendamentul nu a trecut.

-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Domnul consilier Rus ş d-ra consilier Grigoriu nu au votat
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 47  /2016.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2016 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara”.

DL.CONS. LUPU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.48 /2016.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 200.000 lei  ca sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de investiţii la Catedrala ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -1 abţinere (d-na cons.Niţă)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.49  /2016.

D-NA CONS.MUNTEANU:
-Mă simt obligată să fac o precizare, haideţi să nu mai lăsăm lucrurile neterminate. Grădiniţa de la I.G.Duca de 10 ani este începută a crescut un pom în mijlocul ei şi acum se pune problema ce facem, că trebuie scos pomul, trebuie refăcut totul de la fundaţie, pentru că aşa s-au întâmplat lucrurile. Biserica s-a ridicat atât cât s-a ridicat, acum indiferent de ce consideraţi că este prioritar trebuie terminată şi această biserică.

D-NA CONS.NIŢĂ:
-Daţi-mi voie să argumentez votul meu. De când s-a aprobat construirea acestei catredale, toată lumea a spus la vremea respectivă că este de acord dar nu o vom face numai din banii locali. Până la urmă eu văd că de fapt o facem din banii locali, de aceea m-am abţinut.

DL.CONS.LUPU:

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.800 lei în vederea participarii Consiliului Local al Municipiului Petrosani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Schi Turism Montan ,,Pro Parâng” al ,,Serbărilor Zăpezii”, în perioada 12-13.03.2016.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Nu este vorba de un amendament, ci mai degrabă o constatare, mă gândesc că nu vom putea ţine aceste serbări pentru că nu este zăpadă.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 50 /2016.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Ghidului de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectului în vederea atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Petroşani  Servicii religioase/culte” şi a criteriilor specifice de evaluare, selecţie şi atribuire pentru secţiunea servicii religioase,culte,  precum şi a „Ghidului de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectului în vederea atribuirii de  contracte de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Petroşani – Servicii sportive” şi a criteriilor specifice de evaluare, selecţie şi atribuire pentru secţiunea servicii sportive.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.PASCU:
-Şi la Consiliul judeţean este un program de acordare de fonduri nerambrusabile pentru ONG-uri, persoane fizice, juridice, dar au o paletă mai largă de acordare, nu s-au limitat doar la culte, sport şi tradiţii.  Sunt incluse şi proiecte culturale, activităţi ştiinţifice, învăţământ – tineret, activităţi sportive… Sunt un bun creştin, merg duminica la biserică, respect tradiţiile şi sărbătorile, dar 80% din activităţile expuse în proiect au temă religioasă.
Amendamentul meu pe care îl suspun aprobării dumneavoastră, se referă la faptul că aş dori ca regulamentul să conţină şi activităţi cultural- artisitice şi activităţi pentru învăţământ şi pentru tineret, înafară de cele religioase şi sportive, adică 80 % religioase şi 20% sportive.

DL.SECRETAR:
-Nu poate fi formulat amendament pentru că nu este prevedere în buget, poate face obiectul unui alt proiect eventual, dar ghidul a fost întocmit pentru aceste activităţi.

DL.CONS.PASCU:
-Lăsăm proiectul pentru data viitoare, pentru şedinţa următoare.

DL.CONS.LUPU:
-Eu sunt de accord cu domnul secretar, face obiectul altui proiect de hotărâre să introducem şi alte activităţi.

D-NA DIRECTOR DRAGOS:
-Dacă amânăm acest proiect, atunci înseamnă să nu facem nimic nici pentru culte nici pentru alte activităţi pentru că nu sunt bani în buget. Acum în buget sunt bani pentru aceste activităţi, dacă o sa avem rectificare de buget în vară atunci putem prinde şi alte activităţi, dar acum atât putem, ori le face pe acestea două, ori nu facem nimic.

DL.CONS.PASCU:
-Dacă nu sunt bani, atunci ar fi bine să abordăm doar problema sportivă şi o altă problemă cultural – artistică şi să renunţăm la cea religioasă.

D-NA CONS.MUNTEAN:
-Părerea mea este că cu acest proiect se echilibrează foarte bine situaţia în comunitatea noastră, pentru că tocmai s-a votat aşa pe tăcute catedrala Sf.Prooroc Ilie”, să dăm şansa şi celorlalte culte din comunitate să aibă posibilitatea să facă ceva, şi aşa nu aplică toată lumea, mie mi se pare o implicare foarte bună să le dăm şi altora să vină către primărie, şi dacă sunt contracte nerambursabile să beneficieze de ele.
-Domnul Pascu, de unde aţi tras concluzia că sunt 80% culte şi 20 % pentru  alte activităţi.

DL.CONS.PASCU:
-De câte ori se repetă cuvântul …
-Eu aş vrea atât să închei la proiectul acesta, ce facem cu activităţile cultural-artistice, învăţământ şi tineret?

D-NA DIRECTOR DRAGOS:
-Dacă ne vin bani pe acest program, atunci putem iniţia alt proiect de hotărâre, până atunci…

DL.CONS.LUPU:
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu mai sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -1 abţinere (dl.cons.Butulescu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 51 /2016.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun pe anul 2016 încheiat între oraşele înfrăţite Petroşani şi Várpalota.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 52 /2016.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:

-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -19 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.53  /2016.

A ieşit domnul consilier Cornea.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Petroşani.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 54 /2016.

17.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 55 /2016.

18.Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul public al Municipiului Petrosani.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.56  /2016.

19.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  contractului de comodat care se va încheia între Municipiul Petroşani şi Fundaţia Culturală “Condiţia Română”.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 57 /2016.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.5097/2013,încheiat cu Asociaţia Umanitară Carbo Gremium din Petrosani.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 58 /2016.
A ieşit domnul viceprimar Florin Nicolae.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 62 mp. situat în str.1Decembrie 1918, nr.9, în vederea extinderii spaţiului existent – autoservice şi birouri.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.MÂRZA:
-Am avut o discuţie înainte de şedinţă, nu este cazul acestor două amplasamente, dar în continuare pe sensul de mers înspre Petrila este o spălătorie auto a aceleaşi persoane am înţeles. Rugămintea mea este ca cei de la Serviciul urbanism să facă o constatare pe teren, iar în cazul în care distanţa faţă de drumul judeţean nu este conform normativelor, să le facă o înştiinţare şi să le dea un termen pentru a intra în legalitate. Părerea mea este că acea spălătorie este mult prea aproape de DN pentru că am impresia că oamenii aceia stau pe carosabil şi aşteaptă să … este şi curbă la stânga acolo, este o zonă destul de periculoasă şi aş vrea să se facă  constatare în teren şi o  notificare pentru intrare în legalitate, dacă este cazul.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.59  /2016.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 13 mp. situat în Piaţa Agroalimentară Centrală, către Socom Unirea Societate Cooperativă.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -15 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Domnul consilier Rus şi d-ra consilier Grigoriu nu au votat.
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 60 /2016.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp. situată în str. Constantin Mille.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 61 /2016.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 47 mp. situat în strada 9 Mai, nr.2 B, notat în CF nr.61316, nr.cadastral 1795.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 62 /2016.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 52 mp., situat în strada Carpaţi , nr.6.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 63 /2016.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 205 mp., situat în strada Micu Klein, nr.20.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 64 /2016.

A revenit domnul viceprimar.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1685 mp., situat în strada Dâlja Mare, f.n.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.65 /2016.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 41 mp., situat în strada Salcâmilor, f.n.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.66  /2016.

29.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al  Municipiului Petroşani d-lui profesor emerit dr. IOAN PISO.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.67  /2016.

30.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al  Municipiului Petroşani d-lui profesor univ. dr. OVIDIU BOLDURA.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 68 /2016.

31.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani  d-lui CRISTIAN SERGIU IANZA – sculptor ceramist, artist plastic profesionist.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -1 abţinere (dl.cons.Durbacă)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 69 /2016.

32.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani conferirea post – mortem a titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani d-lui prof. univ.dr.ing. ARON POANTĂ.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.80 /2016.

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Petrosani – Directia Administrarea Domeniului si Privat  cu E.ON Distributie Romania S.A. in vederea realizarii obiectivului de investitii “Alimentare cu gaze naturale si constructie statie de reglare de sector pentru obiectivele Scoala Gimnaziala nr.2, Gradinita nr.2, Cantina Sociala, Punct de colectare deseuri, din municipiul Petrosani”

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.71 /2016.

34.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Pro Familia Petroşani” a imobilului situat în str. Constructorul, nr.14, în suprafaţă de 95 mp.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Doamna consilier Muntean nu a votat.
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 72 /2016.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă  aveţi alte  discuţii?
-Dacă nu sunt, declar închise lucrările şedinţei  consiliului local din data de 25 februarie 2016.

Petroşani, 25 februarie  2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ:
LUPU CONSTANTIN                                            SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed