Proces verbal al sedintei CL 24.08.2015

Incheiat azi 24 august 2015, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.1431 /2015 emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul viceprimar Florin Nicolae, domnul secretar – jr. Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Sunt prezenţi un număr de 12 consilieri.
Lipsesc domnii consilieri: Blag Daniel Cantemir, Iliaş Nicolae, Cornea Claudiu, Lupu Constantin, Mârza Florin, Niţă Dorina Veronica, Rad Mihail Marius.

DL.SECRETAR:
-Pe ordinea de zi avem un proiect de hotărâre şi având în vedere faptul că preşedintele de şedinţă ales prin Hotărârea Consiliului Local nr.199/2015 lipseşte, proiectul ordinei de zi a fost suplimentat cu încă un proiect de hotărâre.
-Supun aprobării dumneavoastră suplimentarea proiectului ordinei de zi cu cu acest proiect de hotărâre:
-Cine este pentru? – 11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun la vot proiectul ordinei de zi suplimentat:
-Cine este pentru? – 11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

A venit domnul consilier Butulescu.

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă:
DL.SECRETAR:
-Vă invit să faceţi propuneri în acest sens.

DL.CONS.PASCU:
-Îl propun pe domnul consilier Postolache.

DL.SECRETAR:
-Dacă mai sunt alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt, supun la vot propunerea domnului consilier Pascu:
-Cine este pentru? – 11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun la vot proiectul de hotărâre completat:
-Cine este pentru? – 11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Domnul consilier Postolache nu votează.
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.230/2015.

În continuare va conduce lucrările şedinţei domnul consilier Postolache Costel.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.

DL.CONS.POSTOLACHE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. PASCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-NA CONS.MUNTEAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. POSTOLACHE:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.RUS:
În proiectul de hotărâre sunt cuprinşi cei care au fost pe listele sindicatelor, însă trebuie să avem grija că foarte multe cadre didactice sunt omise de pe acele liste, cu aceşti oameni ce facem? De exemplu, cei de la Şcoala generală nr.2 lipsesc de pe aceste liste cu toţii, nu figurează nimeni de la această şcoală.

D-NA CONS.MUNTEAN:
-Este o problemă, am şi eu o colegă de la grădiniţă care este în această situaţie, eu m-am interesat pentru colegele mele şi nu putem să îi ajutăm. În momentul în care am sunat la Bucureşti şi m-am interesat pentru că aceşti oameni nu beneficiază de drepturile lor mi s-a spus că aceştia trebuie să redeschidă un nou proces, ori sindicatele nu vor plăti nişte taxe pentru puţini oameni… Domnul Rus, dumneavoastră aveţi cunoştinţă că au rămas şcoli întregi?

DL.CONS.RUS:
-Da, cei de la Scoala nr.2. sunt în această situaţie.

D-NA CONS.MUNTEAN:
-În condiţiile acestea avem două probleme, s-ar putea ca în aceste sentinţe pentru care primim banii luna viitoare să nu fi fost cuprinsă Scoala nr.2 şi atunci se poate face ceva, putem cere la Bucureşti să se facă ceva.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Mie mi se pare discriminatoriu, am un sindicat şi numai membrii de sindicat beneficiază de aceste drepturi şi ceilalţi … Trebuia să se găsească o formă de care să beneficieze toată lumea fie că sunt membrii de sindicat, fie că nu sunt.

D-NA CONS.MUNTEAN:
-Să ştiţi că nu au fost excluşi, şi nemembrii de sindicat au beneficiat, dar au fost aceste neînţelegeri între liderii de sindicat care au întocmit listele cu oamenii din şcoli şi au fost nume care au scăpat. Eu le-am spus colegelor mele că, practic ele pe liderii de sindicat ar trebui să îi dea în judecată pentru că le-au omis de pe listă. Dar, dacă Şcoala nr.2 a fost omisă dintr-un motiv oarecare, poate că ar trebui să încercăm să vedem ce putem face.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Dacă mai sunt alte discuţii cu privire la acest proiect de hotărâre?
-Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.231/2015

DL.PRIMAR:
-Vreau să vă reamintesc de şedinţa ordinară care va avea loc joi la ora 14,00 şi de dezbaterea publică de la ora 16,00.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Dacă aveţi alte discuţii?
-Dacă nu sunt, declar închise lucrările şedinţei de îndată a consiliului local din data de 24 august 2015.
Petroşani, 24 august 2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
POSTOLACHE COSTEL SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed