Proces verbal al sedintei CL 23.08.2016

încheiat azi 23 august 2016 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 1146/2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar al municipiului Petroşani – Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul viceprimar Nicolae Florin, secretarul municipiului Petroșani domnul Negoe Adrian, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 13 consilieri.

Lipsesc motivat domnii consilieri: Butulescu Valeriu, Cornea Claudiu, Lupu Constantin, Postolache Costel, Rus Ioan și doamna consilier Niță Dorina Veronica.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.175/2016 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Iliaș Nicolae.

DL.CONS. ILIAȘ NICOLAE :
Pe ordinea de zi avem un proiect de hotărâre: privind rectificarea bugetului municipiului Petro;ani.

DL. CONS. VLADISLAV;
D-le Președinte, datorită faptului ca materialele ne-au fost înmânate acum 10 minute , încă nici în ziua de azi nu nu am primit tabletele nici telefoanele , mi se spune să le luăm pe cele de la consilieri vechi. Eu acum am primit acest material, nu pot să iau o hotărâre în 10 minute, nici nu am avut timp să-l citesc, credeți-mă că vă spun din start , o să votez împotriva acestei hotărâri.

Dl. CONS. DRĂGOESCU:
D-le președinte dacă îmi permiteți?

DL.CONS. ILIAȘ :
Da, vă rog.

Dl. CONS. DRĂGOESCU:
Stimate coleg, dl. președinte a supus la vot Ordinea de zi, urmănd ca d-na director economic Popa să dea explicațiile de rigoare pe fomd, ca să întelegă toată lumea.

DL. CONS. VLADISLAV;
Am priceput, dar ce votăm prima data?

Dl. CONS. DRĂGOESCU:
Ordinea de zi.și apoi urmează să vedem proiectul.

DL. CONS. VLADISLAV;
Dacă dumneavoastră aveți curajul să dați un aviz favorabil, să votați favorabil, eu nu am.

DL.CONS. ILIAȘ:
-Supun la vot proiectul ordinei de zi:
-Cine este pentru? -11 voturi
-Împotrivă? – 2 voturi (dl. cons. Vladislav și dl. cons. Barbu)
-Abţineri? –

DL.CONS. ILIAȘ:
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroșani

DL. PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS.ILIAȘ:
– O invit pe doamna director Popa să ne prezinte proiectul de hotărâre.

D-NA DIRECTOR POPA:
-Prezintă proiectul de hotărâre.

Dl. CONS. VLADISLAV:
Nu înțelegeam caracterul de îndată al ședinței.

D-NA DIRECTOR POPA:
Sper că am fost destul de explicită.

Dl. CONS. VLADISLAV:
Dar nu pot din materialul acesta în 10 minute să înțeleg.

D-NA DIRECTOR POPA:
Am înțeles și mi se pare corect punctul dumneavoastră de vedere .Sper că acum sunteți de acord că era de maximă urgență.

Dl. CONS. VLADISLAV:
Da, sunt de acord.

DL.CONS.ILIAȘ:
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 207 /2016.

Petroşani, 23 august 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
ILIAȘ NICOLAE SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed