Proces verbal al sedintei CL 21.07.2016

încheiat azi 21 iulie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.939 /2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar al municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, d-na Velici Delia, șef Birou juridic, legislatie, resurse umane, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.

Sunt prezenţi un număr de 18 consilieri locali.
Lipseşte motivat dl. viceprimar Nicolae Florin.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 175/2016, preşedinte de şedinţă este domnul consilier ILIAŞ NICOLAE.

DL.CONS.ILIAŞ:
-Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local din luna iunie 2016.

-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.CONS.ILIAŞ:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi :
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

-Trecem la ordinea de zi a şedinţei:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani
DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS.ILIAS:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONS.VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru? – 18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.184/2016.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS. ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONS.VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.185 /2016.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului Local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani trim II 2016.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS.ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONS.VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS. ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.186 /2016.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani trim II 2016.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS. ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONS.VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS. ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 187/2016.

5.Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat prin licitaţie publică deschisă.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS. ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-Dl. CONS.VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-Dl. CONS BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS. ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 188 /2016

6.Proiect de hotărâre aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS. ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-Dl. CONS.VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-Dl. CONS BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS. ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 189 /2016

7. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 132.000 lei în vederea organizării ,,Zilelor Municipiului Petroşani” ediţia a XV-a în perioada 05.08-07.08.2016.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Expunerea de motive

DL. CONS. ILIAŞ:
-Înainte de a soicita avizele comisiilor dau cuvntul d-lui Primar

DL.PRIMAR :
-În legătură cu acest proiect de hotarare, ca initiator, propun, pentru că este şi post în perioada aceasta, amânarea acțiuni, în prima săptămână dupa 15 august, asta înseamnă 19-21.08.2016, dacă sunteţi de acord. Eu am vrut să fie acum ca idee, că este 6 august şi să marcăm şi Ziua minerului.
-Dacă sunteţi de acord.

DL. CONS. DRĂGOESCU :
-Să se facă un amendament din partea consilierilor.

DL.CONS. ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONS.VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

Dl. CONS. VLADISLAV:
-Fac un amendament. Înainte de ședința de consiliu am discutat cu preotul Sălaje de la biserica de pe Maleia, care ne-a rugat să schimbăm data după 15 august. Exact propunerea pe care ne-a făcut-o și dl. Primar.
-În perioada 5.08.-8.08.2016 are activitate mare la biserica și este deranjat de oamenii care sunt la corturi, de aceea suntem de acord cu propunea făcută de domnul Primar.

DL. CONS. BUTULESCU:
-Dl. Cons. Barbu a avut o propunere, în urma discuțiilor din comisia pentru Cultură, în sensul de a diversifica și în cadrul aceluiași buget estimativ, să se desfășoare și o acțiune culturală : lansare de carte, invitații pentru niște scriitori din afara Văii Jiului, prețul estimativ fiind de 15.000 lei.

DL.CONS. ILIAŞ:
-Având avizul comisiilor de specialitate supun spre aprobare cele două amendamente.
DL. CONS. DRĂGOESCU.
-Numai unul este amendament, cel al domnului Vladislav, celălalt este o îmbunătățire, o propunere a programului proiectului de hotărâre.

Dl. PRIMAR.
-După părerea mea, trebuie să faceti prima data un amendament cu privire la data și după aceea să discutăm de conținut.

DL. CONS. CORNEA:
-Nu putem face un amendament la un deviz estimativ. Este doar o propunere, ca executivul să aibă în vedere introducerea acestei activități.
-Propunerea mea este ca tot executivul să găseasca și resursa financiară, încadrându-se în acelasi buget, probabil că banii se pot lua de la toate activitățile, făra ca noi să impunem locul de unde ar trebui luați acești bani și organizată această activitate.

Dl. PRIMAR:
-Trebuie să se stie cine vine și să se faca un minim de calcul.

Dl. CONS. BARBU:
-Domnule Primar, în aceeași idee, concertul de muzica folk, ușoară, care se fac toate play back nu sunt menționate aici, urmează după, cine și cum vine, noi am propus in comisia de cultură în unanimitate să diversificăm , să nu fie trase toate la indigo după toate zilele orașului din țară. Avantajul ar fi că vin niște scriitori importanți să facă lecturi publice, să fie un fel de festival al poeților, nu mulți dar importanți, lansări de cărți și reviste. Ar fi important si pentru Consiliul Local, prin faptul că acești oameni scriu la reviste de succes, au acces la posturile naționale și ar fi pentru toată lumea o rază de lumină.

Dl. PRIMAR:
-Cât este la folk?

D-NA KECS:
-Sunt impreuna concertele toate cele 3 zile, si dl. vrea sa ia de acolo 15000 lei din cei 68000 lei de la concerte.

Dl. CONS. BARBU:
-Sunt aici actiuni organizate de biblioteca municipala , nu poate lua de aici?

D-NA KECS:
-Am, intrebat ce cheltuieli presupun, pentru a sti . Daca de exemplu vine un scriitor ce anume doriti ? Sa-I asigurati cazarea , sa ia niste bani?

Dl. CONS. BARBU:
-Cazarea si probabil un mic onorariu.

DL. CONS. POSTOLACHE:
-Am o propunere sa suplimentam bugetul cu inca 15000 lei

D-NA KECS:
-Trebuie intrebat la contabilitate daca sunt bani pentru suplimentare Suplimentarea sumei cu inca 15000 lei este cu doua taisuri Adica este bine ca ne incadram in toate activitatile dar pe de alta parte peste este un alt prag de achizitie iar procedurile dureaza 2 luni

DL.CONS. ILIAŞ:
-Deci, supunem la vot amendamentul cu decalarea termenului cu 2 săptămâni.
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.CONS. ILIAŞ:
-Dacă mai aveţi alte discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 190 /2016

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.1048/23.02.2005 încheiat cu d-na Bobeică Ramona Maria.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS. ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONS. ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 191 /2016.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.116/08.08.2010, încheiat cu dl. Mihăilescu Daniel -Ovidiu.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS. ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONS.ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.192 /2016.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.110/01.06.2011, încheiat cu S.C. Vasco Agent de Asigurare S.R.L. Petrila.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS. ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONS.ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 193 /2016.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 1,95 mp., situat în str. Unirii, bl.26, sc.3, ap.1, parter, către dl. Diaconescu Andrei Cosmin.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS. ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONS.ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 194 /2016.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19 mp. situată în str. Independenţei.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS. ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA.CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONS.ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2016.

13.Proiect de hotărâre aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 21 mp. situată în str. Independenţei.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS. ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONS.ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.196 /2016.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 21 mp. situată în str. Viitorului

DL.PRIMAR :
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS. ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONS.ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -2 voturi ( d-na cons. Niţa şi dl. cons. Vladislav)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 197 /2016.

15.Proiect de hotărâre privnd aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 11 mp. situată în str. Independenţei

DL.PRIMAR :
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS.ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONS.ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 198 /2016.

16.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4 mp. situată în str. Aleea Trandafirilor.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS.ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

DL.CONS.ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONS.ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 199/2016.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 7 mp. situată în str. 9 Mai.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS. ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONS.ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 200 /2016.

18.Proiect de hotărâre privind privind modificarea componenţei Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale
DL.PRIMAR :
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONS. ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil
DL.CONS.ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

Dl. cons. Cornea îl propune pe dl. cons.Rad Mihail Marius
D-ra cons.Grigoriu o propune pe d-na cons. Margareata Burduf
Se intocmesc buletinele de vot.
În urma numărării buletineler de vot, d-na cons. Burduf Margareta dă citire procesului verbal al comisiei de validare, prin care dl. cons. Rad Mihail Marius a oținut 10 voturi ,,pentru,, iar d-na Burduf Margareta a obținut 8 voturi ,, pentru,,.

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 201 /2016.

-Dacă nu mai sunt alte discuţii, declar închisă şedinţa ordinară a consiliului local din data de 21 iulie 2016.

Petroşani, 21 iulie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
ILIAȘ NICOLAE SECRETAR
ADRIAN NEGOE

 

Comments are closed