Proces verbal al sedintei CL 21.04.2016

ncheiat azi  21 aprilie  2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare  a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.505 /2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar al municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, domnul viceprimar al municipiului Petroşani,Florin Nicolae,  dl. secretar al municipiului Petroşani, Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.

Sunt prezenţi un număr de 18 consilieri locali.
Lipseşte motivat dl. consilier Iliaş Nicolae.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.107/ 2016, preşedinte de şedinţă este domnul consilier BUTULESCU VALERIU

DL.CONS.BUTULESCU:
-Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local din luna martie 2016.
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

-Vă aduc la cunoştinţă faptul că proiectul ordinei de zi a fost suplimentat cu sapte proiecte de hotărâre iar proiectul de hotarâre cu nr. 21 de pe ordinea de zi se retrage.

-Supun la vot modificarea  ordinei de zi:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

-Trecem la ordinea de zi a şedinţei:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii  al Municipiului Petrosani pe trimestrul I 2016.
DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-NA CONS.MUNTEAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS MUNTEAN
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru?        – 18 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.110/2016.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani – Direcția de Asistenţă Socială şi Organizația CARITAS Alba Iulia – Asistenţă Medicală şi Socială-Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la domiciuliu Petroșani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.111/2016.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de parteneriat pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani – Direcția de Asistenţă Socială şi Organizația CARITAS Alba Iulia – Centrul de Zi pentru copii și tineri aflaţi în dificultate  ,,Maria Stein” Petroșani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE  :
-Aviz favorabil.
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -18 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.112 /2016.

A ieşit domnul consilier local Rus Ioan.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,, Sistem de Management Integrat al Deşeurilor din activităţi de construcţii şi demolări generate de populaţia judeţului Hunedoara”

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-ra CONS. GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -15 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                -2 voturi(d-na cons. Nița și d-ra cons. Grigoriu)

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 113 /2016.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Serviciului Public Administraţia Pieţelor Petroşani la Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONS. PASCU:
– Vreau să fac o precizare doar. Am auzit de multe ori în Consiliul Local despre faptul că unii comercianţi nu respectă întodeauna spațiile care le sunt alocate și de aici sunt generate discutii între ei. Am vorbit si cu administratorul pieţei şi ridica problema despre acest lucru și ar fi bine dacă timp de 8 ore pe zi să fie un polițist local acolo .În principalele pieţe din ţară există acest lucru, cei din piaţă nu pot să gestioneze singuri acest aspect. Este o idee.

DL. PRIMAR:
-Este o idee bună

DL.CONS.BUTULESCU:

-Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 114 /2016.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10617/17.11.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi S.C. Termoficare S.A. Petroşani.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA. CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:

-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONS. PASCU:
-Am cerut, în cadrul comisiei   ca dl. director de la S.C.Termoficare să prezinte un raport de activitate pe anul 2015, la următoarea şedinţă.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Da, s-a reţinut.

-Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.115/2016.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 7 mp. situată în str. Nicolae Iorga, nr.7A.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.116/2016.

8.Proiect de hotărâre privind vânzării terenului în suprafaţă totală de 36 mp. situat în strada Ştefan Octavian Iosif, notat în CF nr.63651, nr.cadastral 63651
DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.117 /2016.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 3500 mp., situat în strada Dâlja Mare, f.n.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.118 /2016.

10.Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 3227 mp., situat în strada Dâlja Mare, f.n.
DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2016.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1462 mp., situat în strada Dâlja Mare, f.n.
DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.120/2016.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1439 mp., situat în strada Dâlja Mare, f.n.
DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.121 /2016.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 172 mp., situat în strada Dacia nr.53/1

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2016.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 14 mp., situat în strada Ştefan Octavian Iosif, nr.11/1
DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2016.

15.Proiect de hotărâre  pentru desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia aprobată prin HCL nr.93/2016 privind aprobarea criteriilor de prioritizare și a punctajelor aferente pentru blocurile de locuințe din municipiul Petroșani care vor fi propuse pentru finanțare prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Vă rog să faceţi propuneri:

Dl. CONS.POSTOLACHE:
-Propun pe dl. Nicolae Florin

DL.CONS.MÂRZA:
-Propun pe d-na cons. Muntean Lucica şi pe dl. cons. Drăgoescu Petru

DL.CONS.BUTULESCU:
-Deci avem trei propuneri, mai există şi altele?
-Dacă nu mai există, se vor scrie buletinele de vot şi vom trece la următorul proiect de hotărâre.

16.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Consiliilor Consultative de Cartier în municipiul Petroşani.

DL.PASCU:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil

Dl. CORNEA:
-Propun să amânăm acest proiect de hotărâre până se reface regulamentul din punct de vedere al formei. Nu este o problemă că este copiat de la primăria Timişoara, problema este că nu a fost copiat cu paragrafe, începutul este nenumerotat, fără capitole, sucapitole. Regulamentul nu are formă de regulament. De aceea propun să-i daţi o formă de regulament. Eu nu cred în acest proiect  dar o să-l votez. Regulamentul cuprinde unele prevederi bizare, de exemplu acea prevedere care spune că membrii acestui organism trebuie să primească nişte carnete.  Probabil că fiind făcut la începutul anului 2000, încă exista o reminiscenţă.După Timişoara, mai multe municipii din ţară au preluat chestia asta, nu ştiu dacă funcţionează în restul oraşelor însă nu o să funcţioneze la Petroşani pentru că nu este acelaşi lucru. Timişoara are 400.000 de locuitori care poate nici nu reuşesc să-şi vadă primarul niciodată, îl văd doar în poze sau la televizor,  la Petroşani, cetăţeanul de rând ajunge foarte uşor la primar pentru că are uşa deschisă la orice oră. Dacă cineva vrea să propună primarului un proiect, vine în birou la dumnealui şi propune,  dacă  vrea să- felicite, vine la dumnealui în birou şi îl felicită, dacă vrea să-l scuipe, vine la dl. primar în birou şi-l scuipă, pentru că tot timpul are uşa deschisă.
De aceea, nu cred că va prinde o asemenea iniţiativă. Ea este specifică unei epoci mai vechi, trecute şi nu se pliază pe oraşele mici cum este Petroşaniul. Probabil că a avut efect la Timişoara pentru că este unul dintre cele mai mari oraşe din ţară dar nu ştiu dacă în acest moment mai funcţionează. Eu o să-l votez şi mai vedem.

DL.CONS.PASCU:
-Am ţinut cont de părerea Consiliului Local
Am discutat şi cu reprezentanţă ai Primăriei din Timişoara care, spre surprinderea mea ştiau că funcţionează la Petroşani Consiliul Consultativ Economic şi Consiliul Consultativ al Tinerilor şi ne-au felicitat pentru acest lucru.
Voi ţine cont de părerea Consiliului Local şi sper să fie un beneficiu pentru comunitate

DL.CONS.BUTULESCU:
-Mulţumesc dl. Cornea, înţeleg că d-voastră propuneţi un amendament de amânare a acestui proiect de hotărâre.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă mai aveţi discuţii ?

-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră amendamentul d-lui Cornea de amânare a proiectului  de hotărâre până la completarea regulamentului:

-Cine este pentru?        -12 voturi
-Împotrivă?                – 1 vot
-Abţineri?                – 4 voturi

Proiectul de hotărâre a fost amânat

DL.CONS.BUTULESCU:
Revenim la proiectul de hotărâre pentru desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia aprobată prin HCL nr.93/2016
-Dacă s-a încheiat numărătoarea voturilor, se va da citire procesului verbal
DL.CONS.POSTOLACHE:
-Dă citire procesului verbal de numărare a voturilor
În urma numărării buletinelor de vot, s-au constatat următoarele:
D-na consilier local Muntean Lucica Dina a  obţinut 17 voturi,,pentru
Dl. Consilier local Nicolae Florin a  obţinut 17 voturi,,pentru”
Dl. Consilier local Drăgoescu Petru a  obţinut 17 voturi,,pentru”

DL.CONS.BUTULESCU:

-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu componenţa comisiei:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.124  /2016.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei  în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Umanitară ,,Carbo Gremium” Petroşani şi Parohia Romano-Catolică al evenimentelor organizate în cadrul Zilelor Culturale Maghiare Hunedorene, în perioada 01-09.05.2016.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru minorităţi:
-D-NA CONS.MUNTEAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS MUNTEAN
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-ra CONS. GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.125 /2016.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ,,ISTORIE, INFORMAŢIE, CUNOAŞTERE, PATRIMONIU LOCAL”

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS MUNTEAN
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-ra CONS. GRIGORIU:
–Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

Dl. CONS. PASCU:
-Dacă se poate, aş dori o completare în lista prezentată. Ar trebui să fie cuprinse şi alte clădiri istorice cum ar fi : Biserica de lemn din zona Turnului de apă, Castelul de apă, Depoul de locomotive, Colonia Teodorescu, Cazinoul Muncitoresc, Biserica SF. Nicolae, Grădiniţa nr.2, Liceul Teoretic , Biserica Catolică.

DL.PRIMAR:
-Sigur, după aprobare, putem cuprinde şi alte clădiri istorice

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă nu mai sunt alte discutii, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.126  /2016.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sume de 17.200 lei, în vederea organizării unei acţiuni dedicate sărbătoririi pe 15 mai 2016, a zilei denumită generic ,,Ziua Familiei”, instituită prin HCL 58/2012.
DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA.CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS MUNTEAN
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 127 /2016.

20.Proiect de hotărâre  privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 9.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Clubul Copiilor şi Elevilor al Concursului Naţional de Gimnastică Aerobică ,,Cupa Parâng”- ediţia a X-a, în luna mai 2016.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONS. GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS MUNTEAN
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCUU:
-Dacă aveţi discuţii, propuneri,amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 128 /2016.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.11309/2011, încheiat cu  Asociaţia ,,Niloran”.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONS. GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, propuneri, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 129 /2016.

22.Proiect de hotărâre  privind aprobarea suplimentării cu 1.500 lei a sumei aprobate prin HCL nr.84/2016
DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. BUTULESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
–Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS MUNTEAN
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aveţi discuţii, propuneri, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        -17 voturi
-Împotrivă?                –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 130 /2016.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Pe ordinea de zi mai este prezentat şi Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul I 2016.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă mai sunt şi alte discuţii pe ordinea de zi?

DL.CONS.PASCU:
-Peste drum de Clubul Elevilor se află o clădire care reprezintă un adevărat pericol stradal dar şi mulţi cetăţeni îţi fac necesităţile acolo. Cred că până se rezolvă toate documentele pe care le-a iniţiat administraţia locală, nu cred că este un efort atât de mare să se împrejmuiască zona, să fie închisă, cred că sunt sume modice.

-Dacă nu mai sunt alte discuţii, declar închisă şedinţa ordinară a consiliului local din data de 21 aprilie 2016.

Petroşani, 21 aprilie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
BUTULESCU VALERIU                                           SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed