Proces verbal al sedintei CL 19.12.2016

încheiat azi 19 decembrie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 1782/2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, domnul viceprimar al municipiului Petroşani, Florin Nicolae, domnul Adrian Negoe secretarul municipiului Petroșani, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Sunt prezenţi un număr de 18 consilieri locali.
D-na consilier Niță Dorina Veronica lipsește motivat.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr..325/2016 preşedinte de şedinţă este doamna consilier Muntean Lucica Dina.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţei Consiliului Local din luna noiembrie.
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi suplimentat cu cele 7 proiecte de hotărâre.
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? -1 vot (dl. consilier Vladislav)
-Abţineri? -1 vot (dl. consilier Barbu)

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aș dorii să motivez de ce am votat împotrivă. Nu am avut timpul necesar să studiez proiectele de la nr. 20 la nr. 26 și din acest motiv voi vota împotriva acestor proiecte de hotărâre.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Trecem la ordinea de zi;

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2017

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive
D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.VICEPRIMAR NICOLAE FLORIN:
-Fac următorul amendament:
La art. 10 se introduce un nou alineat 31, care va avea următorul enunț:
,, De prevederile alineatului nr. 2 beneficiază și donatorii de sânge care au avut 3 donări de sânge în anul 2016.”

DL. CONSILIER BARBU:
-La art. 28 punctul 4 se spune că taxe pentru certificate de eliberare sau viză anuală a permiselor de vânătoare este de 3 lei. Cred că este ridicolă taxa.

DL. SECRETAR NEGOE:
-Taxa este stabilită prin lege, noi doar am preluat-o, nu o putem modifica.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
– Dacă este stabilită prin lege, de ce o mai aprobăm și noi?

DL. SECRETAR NEGOE:
-Cuprimdem toate taxele într-un Proiect de hotărâre pentru a putea lucra cei de la Serviciul Taxe și impozite locale

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă nu mai sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul dl. Viceprimar Nicolae Florin:
-Cine este pentru? – 18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă nu mai sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu amendamentul făcut de dl. Viceprimar Nicolae Florin.
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? – 2 voturi(d-ni consilieri Rus și Grigoriu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 334/2016.
Dl. consilier Durbaca iasă din sală

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroșani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 335 /2016.

3.Proiect de hotărâre aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pe trimestrul IV 2016.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 336/2016.

4..Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne al Municipiului Petroşani pe trim IV 2016.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 337 /2016.

5.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor pentru anul 2017.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 338/2016

DL. CONSILIER BARBU:
-În ziar a apărut de azi dimineață că aceste taxe s-au aprobat. Nu mi se pare corect să trimitem către presă, ca și cum s-ar fi votat.

DL. PRIMAR:
-Nu noi am trimis.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Pe site-ul Primăriei se află odinea de zi de unde iau cei de la presă aceste informați. Ordinea de zi este publică.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă mai aveţi alte discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, alte discuții supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 339 /2016

7.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 340/2016.

8.Proiect de hotărâre privind selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat ,,Casa Pollicino”ˇ, aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată în anul 2017, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:

– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 341/2016.
Intră dl. consilier Durbacă

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, pe anul 2017.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt alte discuțiI supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.342 /2016.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi de serviciile cantinei de ajutor social.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL CONSILIER BARBU:
– Am de facut o observație. Pe strada 9 Mai, acolo unde și eu locuiesc, este numai gheață. Majoritatea celor care locuiesc aici sunt pensionari. În proiectul de hotărâre se spune se face curățirea dintre blocuri se face și pe strada 9 Mai și nu am vazut nici o curătire.La curățire parcuri nu este trecut parcul ,,Carol Schreter” de asemenea pe acolo nu se poate circula.

DL. VIȘAN:
-Este un Plan de acțiune pe anumite zone dar asta nu înseamnă că nu intervine. În Parcul ,,Carol Schreter” am intervenit pentru curățirea aleelor iar oamenii care erau în parc ne-au spus să le lăsăm așa pentru ai da pe copii cu săniile. Sunt păreri și păreri.

DL. CONSILIER BICAN:
-Aș dori să știm cu cine dialogăm pe această temă.

DL. PRIMAR:
-Cu dl. Vișan.

DL. CONSILIER RUS:
-Mi s-a atras atenția de către cetățeni că atunci când au solicitat să se dea cu sare pe anumite străzi, li s-au spus că nu sunt prinse în Planul de acțiuni

DL. CONSILIER CORNEA:
-Eu cred că ar trebui să ne întoarcem la Proiectul de hotărâre deoarece acesta se referă doar la lucrările beneficiarilor de ajutor social si Cantinei de ajutor social. Oricum numărul lor nu este nici prea mare nici prea mic dar numărul de ore pe care acestea le au de făcut nu acoperă aceste zone. Primăria acționează si cu angajații propri și cu firma cu care au contracte.

DL CONSILIER VLADISLAV:
-Câți beneficiază de ajutor social si Cantină socială?

D-NA MRAZ:
-La ora actuală avem un număr de 300 de dosare, dar 100-150 au de efectuat ore deoarece nu toți sunt apți de muncă.

DL. PRIMAR:
-Și cei care au copii până la 7 ani sunt scutuți.

D-NA MRAZ:
-Orele pe care aceștia trebuie să le efectueze depinde de suma pe care aceștia o primesc, începând de la 3 zile, iar la Cantina socială în funcție de numărul de porții pe care le primesc. Coordonarea acestor persoane pentru efectuarea orelor de muncă se face de către Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat. Obligația noastră este să le dăm un tabel cu oamenii apți de muncă cu numărul de ore.

D-NA CONSILIER BURDUF:
-La cei 100-150 de oameni câte ore rezultă pe lună.

D-NA MRAZ:
-Nu am acest număr de ore acum, dar pot până la sfărșitul sedinței o să-l aflu.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Problema acestor asistați sociali este că s-au învățat să meargă la medicii de familie și aduc concedii medicale. Sunt mulți din cei care ar trebui să presteze aceste ore care au aceste concedii medicale.

DL. VIȘAN :
-Sau nu vin când este gheață afară și vin când este cald. Eu nu pot să-l oblig să vină când am nevoie de el, că nu este angajatul nostru.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Acum la două din unitățile miniere sunt 14,8%° în concedii de boală iar între Crăciun și Anul Nou procentul va crește la 25%. Aici este vorba de atitudine.

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-Să nu ne punem speranțe exagerat de mari în această categorie defavorizată, pentru că protecția socială este gândită în ideea de a ajuta niște oameni cu adevărat necăjiți. Ați punctat foarte bine dl. Drăgoescu și este bine că ați făcut asocierea cu cei din sectorul productiv. Dacă acolo se dau foi de boală și în ce număr mare, ce să mai spunem de asistați socialii. Acum trebuie să întelegem că fiind o iarnă grea să mai trezim și simțul civic. Nu putem aștepta tot timpul ca Primăria și asistații sociali să facă lună orașul.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă nu mai alte discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.343 /2016.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei delegării gestiunii directe a serviciului de salubrizare către Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat până la data de 31.12.2017.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 344/2016.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din administrarea DADPP în administrarea a şase unităţi de învăţământ a centralelor termice pe gaz, precum şi a clădirilor puncte termice.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 345/2016.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara şi Spitalul de Urgenţă Petroşani pentru spaţiul situat în Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului de Urgenţă, în suprafaţă de 35,36 mp., pe o perioadă de 1 an.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 346/2016.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.16064/13.12.2006 încheiat cu S.C. Confort Com S.R.L. Petroţani.

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 347/2016.

15.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici a spaţiului situat în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr.90, în suprafaţă de 21,66 mp. pe o perioadă de 3 ani.

Dl. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul făcut de dl. Postolache.
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 348/2016.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 16 mp. situată în Staţionar Piaţa Victoriei.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul făcut de dl. Postolache.
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -2 voturi (d-ni consilieri Rus și Grigoriiu)

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 349 /2016.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 205 mp. situat în str. Gheorghe Doja, nr.18/2, notat în CF nr.64078, nr. cadastral 64078

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul făcut de dl. Postolache.
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? – –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 350 /2016.

18. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani doamnelor Edith Mileti şi Patricia Vizitiu şi domnilor Ioan Danciu, Damian Militaru, Victor Horaţiu Lasconi, Daniel Timofte, Marian Tudorache şi Toth Zoltan.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER RUS:
-Aș dori să știu prin ce se evidențiază acești oameni pentru a le da acest titlu?

DL. PRIMAR:
-Ca inițiator al acestui proiect vă voi răspunde eu la această întrebare. Este vorba despre oameni care au activat în special în fotbal și care au participat fie la Naționala Românie fie cum este în cazul d-lui Danciu care a arbitrat la meciuri internaționale. De asemenea d-na Mileti a fost antrenoare de hanbal și care și-a legat foarte mult de de ceace înseamnă miscare sportivă în special pentru elevi la Petroșani,. D-na Patricia Vizitiu este Campioană Europeană, tot la hanbal, tot din Petroșani. C-am acestea au fost criteriile.

DL. CONSILIER BARBU:
-Aș avea o sugestie. Ar trebui ca aceste proiecte de hotărâre pentru conferirea titlului de Cetățean de onoare să se facă individual.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă nu mai sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul făcut de dl. Postolache.
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? – –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 351 /2016.

19. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului de evaluare a secretarului Municipiului Petroşani

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizul comisiei, vă rog:
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul făcut de dl. Postolache.
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 352 /2016.

20.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul făcut de dl. Postolache.
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? -1 vot(dl. consilier Vladislav)
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 353 /2016.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Contractul de parteneriat nr.9/1973/24.05.2016 pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani – Direcția de Asistenţă Socială şi Organizația CARITAS Alba Iulia – Centrul de Zi pentru copii și tineri aflaţi în dificultate ,,Maria Stein” Petroșani

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
— Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul făcut de dl. Postolache.
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? -1 vot (dl. consilier Vladislav)
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 354 /2016.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Contractul nr.9/1974/25.04.2016 pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani – Direcția de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială – Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la domiciliu Petroşani

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul făcut de dl. Postolache.
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? -1 vot (dl. consilier Vladislav)
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 355 /2016.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea renunțării la implementarea proiectelor de construire ale locuințelor pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L.) în zona străzii Păcii

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL CONSILIER RUS:
-De ce renunțăm?

DL. SECRETAR ADRIAN NEGOE:
-Există o listă de semnături ale proprietarilor de apartamente din zonă, aproximativ 600, care sunt împotrivă. Este vorba de amplasamente de 900mp. pe care le folosesc ca și părculețe.

DL. PRIMAR:
-Mai este o problemă. Solicitarea aceasta noi am făcut-o în anul 2009. Până acum nu a fost finanțată deloc iar ei acum ne-au trimis o adresă. Dar de vreo trei luni au renunțat la 6 contracte remânând doar 4 deoarece chiriile sunt foarte mari iar prețul de vânzare este de aproximativ 250 euro /mp.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul făcut de dl. Postolache.
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? -2 voturi (d-nii consilieri Barbu și Vladislav)
-Abţineri? -1 vot (d-na consilier Burduf)

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 356 /2016.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de combustibil pentru autoturismele care deservesc Primăria Municipiului Petroşani, Serviciul Poliţie Locală, D.A.D.P.P. şi Serviciul Salvamont.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-D-NA CONSILIER BURDUF:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul făcut de dl. Postolache.
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? -2 voturi (d-nii consilieri Barbu și Vladislav)
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 357 /2016.

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor art.1 al HCL nr.314/2016 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 156 mp. situat în str. Independenţei, nr.37, către S.C. Visa S.A. Petroşani.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul făcut de dl. Postolache.
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? -2 voturi (d-nii consilieri Barbu și Vladislav)
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 358 /2016.

26. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 2.000 mp. situată în Petroşani, str. Tudor Vladimirescu, nr.16, notată în CF nr.64654, nr. cadastral 64654, către Asociaţia de protecţie a animalelor ,,Depind de Noi”

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. POSTOLACHE:
-Fac un amendament pentru amânarea proiectului de hotărâre până mai strângem informatii despre această Asociație.

DL. PRIMAR:
-Atunci într-o ședință viitoare să vină un reprezentant al acestei asociații pentru a ne oferii toate informațiile necesare.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă nu mai sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul făcut de dl. Postolache.
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? -1 vot (dl. consilier Vladislav)
-Abţineri? –

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă nu mai sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră amânarea prioectului de hotărâre .
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? -1 vot (dl. consilier Vladislav)
-Abţineri? –
Proiectul de hotărâre a fost amânat.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-La punctul ,,Diverse” îi dăm cuvântul d-lui Santi Ion .

DL. SANTI ION:
-Mă numesc Santi Ion, locuiesc în Petroșani, pe str. Venus , bl. 3 ap. 40.
Acesta prezintă problemele cu care se confruntă din cauza vecinilor care dețin animale de companie, în special câini, a bransamentelor ilegale la curentul electric, a apartamentelor ocupate abuziv .

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Pentru a vă putea ajuta în rezolvarea problemelor cu care vă confruntați, vă sugerez să faceți o solicitare în scris.

DL. CONSILIER BARBU:
-Am o rugăminte, să ne fie trimise pe mail Procesele -verbale de ale sedințelor de consiliu.

DL. PRIMAR:
-Sunt pe site-ul Primariei.

D-NA CONSILIER BURDUF:
-Sunt de acord cu poziția colegilor de la ALDE care au votat astăzi împotriva proiectelor de hotărâre, care au fost suplimentate la Ordinea de zi. Nu mi se pare corect ca la fiecare sedință să avem suplimentări la Ordinea de zi și am o rugăminte ca pe viitor acestea să fie evitate. A doua mea rugăminte ar fi ca noi cu personalulul din primărie trebuie să colaborăm bine. Atunci când punem întrebări, noi nu acuzăm pe nimeni, le punem pentru a ne lămuri și a lua cele mai bune decizii pentru comunitate. Am mai avut o anumită situație în care mai mulți locatari de pe str. Eroilor, nu iși mai puteau folosi garajele datorită gunoiului care s-a strâns acolo. Am sunat la Primărie, m-am prezentat, am prezentat situația iar persoana responsabilă a avut un comportament neadecvat.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă nu mai sunt alte probleme, declar închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 19 decembrie 2016.

Petroşani, 19 decembrie 2016.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
MUNTEAN LUCICA DINA SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed