Proces verbal al sedintei CL 17.12.2015

 

Încheiat azi 17 decembrie 2015, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.2357 /2015 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul viceprimar Florin Nicolae, domnul secretar – jr. Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt invitaţi membrii Consiliului consultativ al tinerilor.

Sunt prezenţi un număr de 17 consilieri.
Lipsesc motivat domnii consilieri: Lupu Constantin şi Muntean Lucica Dina.

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.268/2015 preşedinte de şedinţă este domnul consilier DRĂGOESCU PETRU.

Se intonează Imnul de Stat.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Pentru început vreau să dau cuvântul domnului Primar:

DL.PRIMAR:
-Vreau să felicit tinerii ce fac parte din Consiliul consultativ pentru că au ales să se implice în demersuri care privesc comunitatea şi v-aş ruga, dacă vă cer sprijinul sau vă solicită ajutorul într-un anumit domeniu să îi ascultaţi şi pe ei. Incă o dată vă felicit!

REPREZENTANT CONSILIUL CONSULTATIV:
-Vreau să vă mulţumesc în numele tuturor tinerilor pentru că aţi înfiinţat acest Consiliul consultativ şi că vă gândiţi la nevoile noastre ale tinerilor din municipiul Petroşani, noi avem unele proiecte pe care în această formulă o să putem să le prezentăm şi să le susţinem.
-În continuare membrii consiliului consultativ împart felicitări consilierilor locali.
DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Revenim la lucrările şedinţei şi voi supune la vot procesele verbale ale lunii noiembrie 2015.
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
– Pe ordinea de zi avem 16 proiecte de hotărâre, vă supun aprobării proiectul ordinei de zi:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Vă mulţumim şi trecem la primul punct de pe ordinea de zi, şi anume:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. DRĂGOESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONS.ILIAS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.325/2015

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. DRĂGOESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONS.ILIAS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.325/2015

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul IV al anului 2015.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. DRĂGOESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONS.ILIAS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.327/2015

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor pentru anul 2016.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. DRĂGOESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONS.ILIAS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.MÂRZA:
-Legat de taxa de parcare pentru autovehicule de până în 3 tone, după părerea mea ar trebui să încurajăm parcarea în acel spaţiu şi chiar să reducem această taxă mizând pe faptul că prin asta veniturile vor creşte pe de o parte, iar pe de altă parte zona va fi descongestionată. Propun ca taxa să rămână tot 1 leu.

DL.CONS.SIPEŢAN:
-În completare la ceea ce a spus domnul consilier Mîrza şi eu susţin acest lucru, ca taxa să rămână la 1 leu şi mai mult, nu cred că din veniturile proprii administraţia pieţelor nu poate să-şi permită să reabiliteze parcarea, va trebui să gândim o soluţie.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Cu alte cuvinte credeţi că ar trebui găsită o soluţie de finanţare pentru amenajarea parcării?

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Exact.

DL.CONS.MÂRZA:
-Venituri proprii nu înseamnă numai venituri din parcare…

DL.CONS.CORNEA
-Referitor la parcare, eu vă rog să vă gândiţi că dacă mergeţi la piaţă nu staţi mai mult de o oră. Doi lei nu mi se pare o sumă extraordinar de mare încât să nu poată fi suportată de un proprietar de autoturism. Nu staţi în parcare 5 ore ca să plătiţi 10 lei.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Eu vreau să vă spun că sunt zile în care parcarea din piaţă este goală, acum când este un leu, când taxa va fi de doi lei … intersecţia este blocată…, de aceea sunt de acord ca taxa să rămână un leu.

DL.CONS.BUTULESCU:
-În general când se vrea descongestionarea unei zone se procedează oarecum invers, pentru prima oră se percepe o taxă mai mică urmând ca pentru următoarele ore să se perceapă o taxă mai mare, pentru ca cineva nu fie tentat să ţină maşina acolo mai mult decât este nevoie. Este bună ideea ca în prima oră să fie un leu, dar mă gândeam dacă nu cumva pentru a doua oră să se pună un preţ mai mare ca omul să nu fie tentat să lase maşina în parcare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dar pentru asta este nevoie de soft special, nu este chiar atât de simplu.

D-RA CONS.GRIGORIU:
-Eu nu sunt de acord cu mărirea taxei pentru închirierea meselor, în felul acesta nu încurajăm producătorii locali, ar trebui să rămână ca şi până acum.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Să înţeleg că avem două amendamente:

-Supun la vot amendamentul domnului consilier Mârza, acela de a păstra taxa de parcare la un leu.
-Cine este pentru? -15 pentru
-Împotrivă? –
-Abţineri? -2 abţineri (dl.cons.Cornea şi dl.cons.Blag)

DL.ROMAN – JURIST AD-ŢIA PIEŢELOR:
-Vreau să vă spun că nu s-a mărit taxa la tarabă, este taxa de rezervare, sunt două lucruri distincte. Omul rezervă prin această taxă masa, pe toată perioada lunii sau a anului şi atunci el vine la orice oră din zi, şi chiar dacă este altcineva pe acea masă, este taxat doar pană la ora la care vine cel care are rezervată masa. Asta este diferenţa dintre taxa de tarabă şi taxa de rezervare.

D-RA CONS.GRIGORIU:
-Am înţeles, în condiţiile acestea în retrag amendamentul.

DL.CONS.PASCU:
Eu aş dori să introducem o taxă la piaţa duminicală de 1 leu pentru toţi vizitatorii.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dar este o asemenea taxă pentru toţi cei care intră la stadion când are loc târgul de duminică, este o taxă de 1 leu.

DL.CONS.PASCU:
-Am vrut să amintesc faptul că am avut o expunere de motive înainte şi a fost adăugată în acest proiect de hotărâre.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă nu mai sunt alte amendamente sau discuţii sunt, supun la vot proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.328/2015

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi de serviciile cantinei de ajutor social.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. DRĂGOESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.329/2015

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea cuantumului indemnizaţiei de hrană şi a indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii ,,Salvamont Petroşani”.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. DRĂGOESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.CORNEA:
-În urma discuţiei cu executivul am să propun un amendament şi anume, introducerea la art.2 a unui nou alineat care să sune în felul următor : “de indemnizaţia de periculozitate beneficiază şi membrii Salvamont în curs de atestare în cuantum de 20 lei/zi/persoană. O să şi motivez acest amendament, în acest moment nu avem membrii Savamont în curs de atestare dar această indemnizaţie poate să fie un stimulent ca să vină către activitatea de Salvamont şi alte persoane.

DL.CONS.MÂRZA:
-Ce înseamnă în curs de atestare, cred că ar trebui să fim mai precişi. Înţeleg că această indemnizaţie se dă celor care prestează un serviciu, deci cel care este în curs de atestare dacă prestează serviciul va beneficia de această indemnizaţie.

DL.CONS.CORNEA:
-Acest lucru este menţionat la art.2.

DL.PRIMAR:
-Eu aş face o precizare, această solicitare a venit din partea celor de la Salvamont deoarece în acest moment avem doar 11 salvamontişti cu contract de voluntariat, unul singur este angajatul Serviciului Salvamont în cadrul Consiliului judeţean. Dumnealor au spus că deocamdată nu mai au în formare nici un tânăr pentru că cei care vin nu pot fi remuneraţi într-un fel sau altul. Există în legea voluntariatului titlul acesta de voluntar aspirant, adică tineri care sunt în pregătire şi care participă la acţiuni de salvare, dar pot fi remuneraţi doar cu mai puţin decât cei profesionişti. Este vorba de a atrage tineri care îşi doresc să devină salvamontişti. Legea ne dă voie.

D-NA NIŢĂ:
-În ce constă procedura asta de atestare şi cât durează?

DL.PRIMAR:
-Procedura de atestare este reglementată de lege, ei trebuie să facă un curs de salvamontişti, după care dau nişte examene, ş.a.m.d., dar ei se pregătesc înainte de a da acest examen şi de a face acest curs cu salvamontiştii existenţi.

D-NA CONS.NIŢĂ:
-Dar el poate să nu cunoască procedurile de salvare.

DL.PRIMAR:
-Dar el nu este singur, de aceea participă împreună cu ceilalţi.

DL.AD-TOR PUBLIC POPESCU:
-Trei ani durează practica, se dau două examene, unul de iarnă, unul de vară şi de obicei cel de vară se dă la Sibiu şi cel de iarnă la Braşov.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avem un amendament şi anume: introducerea la art.2 a unui nou alineat care să sune în felul următor : “de indemnizaţia de periculozitate beneficiază şi membrii Salvamont în curs de atestare în cuantum de 20 lei/zi/persoană, vă supun la vot acest amendament:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? – 1 abţinere (d-na cons.Niţă)

-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.330/2015

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei ,,Plan Urbanistic General” (P.U.G.) al municipiului Petroşani şi al localităţilor componente: Dâlja Mare, Dâlja Mică, Peştera şi Slătinioara.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. DRĂGOESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.MÂRZA:
-Am eu două întrebări, înţeleg că este în curs de finalizare, cine în face şi cam ce termen de finalizare are?

D-NA DRĂGHICESCU:
-Contractul expiră la sfârşitul acestui an şi intenţia noastră este de a-l prelungi pentru că suntem în perioadă de avizare, mai avem două avize de obţinut dar va trebui să reconfigurăm puţin intravilanul şi să rezolvăm obiecţiunile făcute de către Consiliul judeţean. Iar de făcut îl fac cei de la Blom Târgovişte şi preconizăm că ar putea fi finalizat anul viitor .

DL.PRIMAR:
-Problema este în felul următor, s-a prelungit printr-o ordonanţă de guvern termenul la care toate PUG-urile din România expirau termenele de valabilitate, s-a prelungit termenul până în 2018. Noi stăm bine faţă de alte localităţi în ceea ce priveşte PUG-ul, dar obiecţiunile pe care le-am primit de la Consiliul judeţean modifică destul de substanţial PUG-ul şi atunci ei trebuie să reia nişte avize. Asta înseamnă ca timp câteva luni, dar eu cred că pe la jumătatea anului viitor am putea să intrăm în dezbatere publică cu o formă finală. Pe de altă parte, vreau să vă mai dau o veste, am fost contactat de către preşedintele Consiliului judeţean şi mi-a spus că s-au alocat nişte bani pentru PUG-uri, nu foarte mulţi dar sunt nişte bani care vor veni pentru acest lucru.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă mai sunt discuţii?
-Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.3312015

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 23 mp. situată în str. Nicolae Titulescu.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. DRĂGOESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.3322015

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei pătţi în suprafaţă de 280 mp. din activul ,,Clădire sediu administrativ”, situat în str. Constructorul, nr.14.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. DRĂGOESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Eu am o nedumerire legată de sumă. Fac o comparaţie, noi am închiriat nişte birouri de 200 mp. Cu 200 şi ceva de RON pe lună şi pentru suprafaţa asta … mi se pare o sumă infimă. Este clar că nu va fi o licitaţie, pentru că nu te apuci să închiriezi aşa ceva decât dacă ai în cap o afacere, eu cred că ar trebui ca suma de plecare să fie undeva mai … nu ştiu cred că ar trebui să existe nişte criterii de comparaţie legate de alte spaţii. Eu nu sunt de acord să se pornească de la o sumă atât de mică, 14.000 RON pe an …

DL.CONS.CORNEA:
-Am şi eu o întrebare, aceeaşi clădire nu am mai concesionat-o.

D-NA DRĂGHICESCU:
-Cealaltă jumătate am concesionat-o.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? -1 vot (dl.cons.Mârza)
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.333/2015

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, corespunzătoare cotei de contribuţie a bugetului de stat , prin bugetul MDRAP de către bugetul local al municipiului Petroşani, prin bugetul DADPP.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. DRĂGOESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere (d-na cons.Niţă)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.334/2015

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Petrosani pentru anul 2016.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. DRĂGOESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere (d-na cons.Niţă)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.335/2015

12. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului de evaluare a secretarului Municipiului Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. DRĂGOESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.336/2015

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrarea Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat a imobilului clădire Grădiniţă cu program normal nr.2 Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. DRĂGOESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.337/2015

14. Proiect de hotărâre privind selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat ,,Casa Pollicino”, aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată acesteia pe anul 2016, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. DRĂGOESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.338/2015

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr.304/2015 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Petroşani pentru anul 2016.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. DRĂGOESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONS.ILIAS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.CORNEA:
-Eu vă propun introducerea la art.3 a unui alineat – alineatul nr.3 care să sune în felul următor : “scutirea se aplică începând cu data 1 ianuarie 2016 dacă beneficiarii facilităţilor în cauză deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care se pot depune până la data de 31 ianuarie 2016”, este prevedere din lege.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă mai sunt şi alte amendamente?
-Dacă nu, supun la vot amendamentul propus de domnul consilier Cornea:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

-Supun la vot proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.339/2015.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere cu judeţul Hunedoara prin Consiliul judeţean Hunedoara.
DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. DRĂGOESCU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.CIUICĂ:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.340/2015

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-La punctul “Diverse” dacă aveţi discuţii?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-În primul rând, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere a municipiului Petroşani m-a delegat pe mine să înmânez o diplomă de recunoştinţă domnului primar. Şi în al doilea rând, rugămintea mea este ca în şedinţa următoare să facem un proiect de hotărâre de retragere a diplomei de Cetăţean de onoare a municipiului Petroşani, aşa-zisului prinţ Paul de România.

DL.PRIMAR:
-Eu sunt de acord în principiu cu acest lucru dar nu cred că trebuie să ne grăbim, deocamdată este într-o fază incipientă cercetarea… o să analizăm această problemă.

DL.CONS.CORNEA:
-În ceea ce priveşte chestiunea aceasta şi eu sunt de acord că trebuie să mai aşteptăm un pic şi înainte de-a o face pentru prima dată în istorie ar trebui să facem un regulament în baza căruia să retragem titlurile de “Cetăţean de onoare”, să stabilim nişte condiţii.

D-NA WERSANSKI:
-Există în regulament, dacă sunt condamnaţi penal.

DL.CONS.CORNEA:
-Atunci nu putem să-l retragem.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Precedente există, nu la acest nivel princiar, vreau să vă reamintesc că domnului Dumitru Velea i-am retras titlul pentru că nu a vrut să-l primească. Dacă noi i-am acordat titlul, tot noi putem să-l revocăm, dar aşa cum spune domnul primar, poate că ar fi bine să mai aşteptăm, există acea prezumţie şi parcă nu m-aş grăbi.

DL.CONS.PASCU:
-Am avut o expunere de motive cu un grup de cetăţeni pentru titlul de “Cetăţean de onoare”. Sunt primii cetăţeni de onoare propuşi în cei patru ani de mandat. În naivitatea mea de om politic, vă rog să introduceţi pe ordinea de zi la următoarea şedinţă extraordinară din luna asta, expunerea de motive. O să fie probabil o rectificare sau ceva de genul acesta. Nu înţeleg cenzura, tot în naivitatea mea de om politic şi de consilier local, nu înţeleg de ce aţi făcut cenzura aceasta.

DL.PRIMAR:
-Nu există nici o cenzuă, dac ă tot aţi adus această problemă în consiliul local, trebuia să dezbatem înainte cu grupurile de consilieri, aşa cum am stabilit şi cum am căzut cu toţii de acord că înainte de a iniţia un proiect de hotărâre să discutăm între noi. Faptul că dumneavoastră nu aţi procedat aşa, mie mi s-a părut un gest … într-un fel lipsa de respect vis-à-vis de colegii din UNPR, dar trecem peste asta pentru că eu nu am orgolii, însă eu nu am spus că dacă nu l-am băgat pe ordinea de zi la această şedinţă nu sunt de acord cu el, doar că vreau să-l aprofundez mai mult şi să refectez şi eu şi echipa pe care o am în primărie asupra acordării acestor titluri şi chiar vreau să avem o discuţie … asta nu priveşte decât consiliul, legată de funcţionarea acestor grupuri politice în consiliul local. Cred că este o chestiune care nu are legătură cu orgoliul sau cu altceva, doar cu o anumită decenţă şi înţelegerea unor reglementări pe care le-am stabilit împreună. Nu este nimic altceva, cred că dumneavoastră m-aţi cenzurat pe mine în momentul în care aţi făcut această hotărâre fără să mă consultaţi.

DL.CONS.PASCU:
-Am transmis un mesaj şi am înţeles că s-a vorbit cu dumneavoastră.

DL.PRIMAR:
-S-a vorbit cu mine în momentul în care dumneavoastră deja aţi depus acea hârtie, după.

DL.CONS.PASCU:
-Am prezentat o expunere de motive în care am propus adoptarea unui regulament de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice în vederea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării durabile în municipiul Petroşani şi v-am rugat dacă puteţi să urgentaţi procedura deoarece este un regulament necesar.

DL.SECRETAR:
-Proiectul este dat spre studiu Direcţiei economice, doamnei director Popa, şefului Serviciului de taxe şi impozite, şefului Serviciului de executări silite şi este un proiect care se supune avizării Consiliului concurenţei, de asemenea Legii transparenţei – cu termen de 30 de zile. Dacă obţinem avizul Consiliului concurenţei, cel mai devreme în februarie s-ar putea aproba. Sunt foarte multe scutiri si trebuiesc analizate. Ideea este că doamna Popa nu a fost, iar dânsa fiind Directorul economic este şi şeful celor de la impozite şi taxe şi celor de la executări silite.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Ştim cu toţii că fiind an electoral va fi foarte mare îmbulzeală la capitolele acestea cu facilităţi fiscale, totuşi cred că trebuie să păstrăm o limită şi o decenţă pentru că fiscalitatea nu este o glumă, toată lumea spune că bugetul este insuficient şi pe de altă parte este mare competiţie, care dăm facilităţi mai mari.

DL.PRIMAR:
-Eu, pentru că este ultima şedinţă ordinară vreau să vă mulţumesc din suflet şi nu o spun doar aşa declarativ pentru modul în care am colaborat şi în 2015 şi sunt convins că şi în 2016, chiar dacă este campanie electorală, să punem să lucrăm şi în continuare la modul în care am lucrat şi până acum, nu cred că vor fi probleme deosebite decât cele care sunt specifice campaniilor electorale. Pe de altă parte vreau să îl felicit şi pe domnul secretar şi pe cei din primărie pentru modul în care am lucrat şi am conlucrat cu dumneavoastră şi dumnealor între ei, pentru că vreau să vă aduc la cunoştinţă că executia bugetară pe 2015 este o executie bună, nu avem datorii, nu avem incidente, mai mult decât atât nu am avut nici o hotărâre de consiliu contestată la Prefectură sau în contencios şi să pierdem, ceea ce înseamnă că aparatul primăriei şi-a făcut treaba din punct de vedere al legalităţii acestor hotărâri şi dumneavoastră din punct de vedere al oportunităţii, cu toate discuţiile care au fost de-a lungul timpului şi care vor mai fi cu siguranţă indiferent de coloratura politică.
Vă mulţumesc pentru colaborare şi pentru felul în care aţi înţeles să faceţi politică. Vă mulţumesc şi la mulţi ani cu sănătate, tot ce vă doriţi dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră.

DL.VICEPRIMAR:
-Vreau să mulţumesc şi eu membrilor consiliului pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o şi pentru tot sprijinul şi să vă urez ca anul 2016 să vă aducă bucurii, sănătate şi tot ce vă doriţi.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi alte discuţii?
-Dacă nu sunt, declar închise lucrările şedinţei consiliului local din data de 29 octombrie 2015.

Petroşani, 17 decembrie 2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
PETRU DRĂGOESCU SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed