Proces verbal al sedintei CL 17.09.2015

Încheiat azi 17 septembrie 2015, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.1625/2015 emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă participă viceprimarul municipiului Petroşani – dl.Florin Nicolae, secretarul municipiului Petroşani – dl.Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 19 consilieri.

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.199/2015 preşedinte de şedinţă este domnul consilier MÂRZA FLORIN.

Se intonează Imnul de Stat.

DL.CONS.MÂRZA:
Pentru început voi supune la vot procesele verbale ale lunii august 2015.
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Având în vedere faptul că am mai primit suplimentar un proiect de hotărâre, vă supun aprobării suplimentarea proiectului ordinei de zi:

-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri?
-Supun la vot proiectul ordinei de zi suplimentat :
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.

DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONS.ILIAS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.244/2015.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi al serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroşani.

DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONS.ILIAS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.245/2015.

3.Proiect de hotărâre privind transformarea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Petroşani în Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Petroşani, aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii.
DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONS.ILIAS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.246/2015.

A venit domnul consilier Blag Cantemir.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Petroşani.

DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONS.ILIAS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.247/2015.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării fără plată de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a microbuzului marca Opel Movano 16+1 locuri.

DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.248/2015.

6.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a microbuzului marca Opel Movano 16+1 locuri către C.E.B. Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu”.

DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:

-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.249/2015.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 15.000 lei în vederea organizării celei de a V-a ediţii a ,,Târgului de produse tradiţionale”, în luna octombrie 2015.

DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.250/2015.

8.Proiect de hotărâre pentru stabilirea destinaţiei unui imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Petroşani.

DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONS.ILIAS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.251/2015.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Hunedoara.

DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.252/2015.

10.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către A.D.I. „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”,a spaţiului situat în str. 1 Decembrie 1918, bl.67, parter, în suprafaţă de 21,90 mp., pe o perioadă de 5 ani.

DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.253/2015.

11.Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Adunările Generale ale A.D.I.„Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” şi A.D.I. Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.

DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Vă rog să faceţi propuneri:

DL.VICEPRIMAR:
– Pentru Adunarea Generală a A.D.I.„Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” îl propun pe domnul Dumitrescu Aron şi pentru Adunarea Gnerală a A.D.I. Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” îl propun pe domnul Niculescu Florin.

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă mai sunt alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt, vă rog să întocmiţi buletine de vot şi să votăm.
-După încheierea procesului de vot, domnul consilier Postolache Costel, secretar al Comisiei de validare dă citire procesului verbal încheiat în urma numărării voturilor. Persoanele propuse au fost alese prin vot secret.

DL.CONS.MÂRZA:
-Vă supun la vot proiectul de hotărâre completat:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.254/2015.

12 .Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 28 mp., situată în str. Anghel Saligny.

DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere (domnul consilier Cornea Claudiu).
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.255/2015.

13..Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1,00 mp., situată în Masivul Parâng, str. Bujorului, în vederea amplasării unui stâlp.

DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil
DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.256/2015.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare termică Grădiniţa nr. 2, PP ( program prelungit), din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.

DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.257/2015.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare termică Grădiniţa nr. 2, PN ( program normal), din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.

DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.258/2015.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare termică Grădiniţa nr. 3, din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.

DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.258/2015.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program normal și prelungit” finanțat prin Programul național de dezvoltare locală, Subprogramul “Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”,Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ preuniversitar.

DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.260/2015.

18.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani doamnei ŞODOLESCU PETRONELA.

DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONS.ILIAS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.261/2015.

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Petroşani.

DL.CONS.MÂRZA:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Vă rog să faceţi propuneri:

DL.CONS.CORNEA:
-Îl propun pe domnul consilier Lupu Constantin.
DL.CONS.POSTOLACHE:
– O propun pe domnisoara consilier Grigoriu Lavinia.

DL.CONS.MÂRZA:
-Dacă mai sunt alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt, vă rog să întocmiţi buletine de vot şi să votăm.
-După încheierea procesului de vot, domnul consilier Postolache Costel, secretar al Comisiei de validare dă citire procesului verbal încheiat în urma numărării voturilor. A fost desemnată prin vot secret, ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Petroşani, domnişoara Grigoriu Lavinia.

DL.CONS.MÂRZA:
-Vă supun la vot proiectul de hotărâre completat:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.262/2015.

DL.CONS.MÂRZA:
-La punctul „Diverse” dacă aveţi discuţii?

DL.CONS.PASCU:
-Din discuţia cu domnul secretar, trebuia să mai aduc câteva elemente consiliului local … Am lucrat la această propunere de proiect de hotărâre o lună şi jumătate, un pic înainte de programul de dezvoltare locală şi am şi informat-o pe doamna Tarnovschi de acest lucru şi a şi inclus ideile mele în plan. Angajatorii care au semnat această propunere au peste 3.700 de angajaţi şi au făcut precizarea că acest consiliu trebuia să funcţioneze de foarte multă vreme… şi au propus ca în prima şedinţă să se întocmească regulamentul de funcţionare. Cuvântul autofinanţare înseamnă că membrii stabilesc un cuantum necesar pentru întocmirea documentelor, pentru organizare, pentru tot. Toţi semnatarii sunt deschişi colaborării pentru proiecte cu finanţare pe partea de public-privat şi de asemenea ei au considerat că un astfel de consiliu poate detensiona puţin tensiunea din mediul de afaceri de aici. Toţi au subscris şi sunt de acord cu proiectul înaintat de mine.

DL.CONS.MÂRZA:
-Vreau să vă spun în legătură cu dezbaterea publică la care aţi participat, şi să vă consult în legătură cu ce ar trebui să facem noi în continuare. După cum ştiţi săptămâna trecută la Bucureşti, la minister a avut loc o întâlnire cu preşedintele Consiliului Local, primarul Devei, primarul din Petroşani nu a ajuns pentru că.. a fost contramandată, iarăşi s-a convocat … este bine că a avut loc întâlnirea.. soluţiile de la minister se întrevăd a fi … trecerea celor două termocentrale la unităţile locale. Referitor la Valea Jiului se propune asocierea beneficiarilor de energie termică. Propunerea mea ar fi ca, propunerile care au reieşit în urma dezbaterii să fie centralizate şi să se elaboreze un material care să fie prezentat în următoarea şedinţă de consiliu, urmând ca pe urmă să fie şi la dispoziţia celorlalte primării în vederea asocierii. Dacă în legătură cu asta aveţi alte idei şi propuneri… Dacă sunteţi de acord cu acest lucru, vă invit să votăm acest lucru…

DL.CONS.PASCU:
-Am omis să vă aduc la cunoştinţă un lucru. Ştiţi demersurile mele începute acum câteva luni în legătură cu Gara Petroşani. De la Guvernul României – Autoritatea Naţională pentru protecţia consumatorilor am primit un răspuns pe care doresc să vi-l aduc la cunoştinţă şi dumneavoastră. „Urmare a petiţiei dumneavoastră înregistrată, vă comunicăm următoarele : reclamaţia dumneavoastră este întemeiată, Compania Naţională de Căi Ferate CFR Bucureşti – Sucursala Timişoara a fost sancţionată cu amendă contravenţională. Vă mulţumim pentru încrederea acordată instituţiei noastre! Operatorul economic reclamat de dumneavoastră va rămâne în atententa supraveghere a noastră şi nu vom tolera nici o abatere de la prevederile legale…”
-Am fost săptămâna aceasta la început la Bucureşti la o întâlnire şi am cunoscut pe cineva de la o asociaţie naţională „Eco civica” pe cineva căruia i-am expus problemele şi au spus că după ca mai am un răspuns de la Direcţia Sanitară vor face demersuri în instanţă, cum au mai făcut şi au obţinut două gări … cărora li s-a suspendat funcţionarea până când au remediat. Considerăm că gara nu este o adunare rock unde să fie amplasate toalete ecologice, este o instituţie publică. Consiliul local ar putea să aibă o voce mai puternică, poate ne aude cineva.

DL.CONS.MÂRZA:
-Eu vă rog să faceţi propuneri şi colegii cred că vă susţin pentru că este o chestiune de utilitate publică. Eu îmi amintesc că toată lumea a reparat gara începând cu acum câţiva ani, fiecare ministru …

DL.CONS.PASCU:
-Domnule preşedinte, până la ministru este cale lungă, sunt foarte multe autorităţi care pot să facă ceva…

DL.CONS.MÂRZA:
-Sigur că da, coercitiv dacă ar veni de acolo sau măcar de la parlament, de la parlamentarii noştri care şi ei au reparat gara şi o mai repară şi în 2016, cu siguranţă. Dacă noi nu reuşim acum, în 2016 o să avem vreo 5 gări.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă aţi terminat cu gara, aş vrea să revin la primul subiect pe care l-aţi pus în discuţie. Referitor la trecerea termocentralei în gestiunea, în administrarea sau în proprietatea administraţei locale, lucrez şi eu la un material referitor la ceea ce s-a discutat la acea întâlnire – dezbatere publică. Eu merg pe ideea crizei la nivel european. Vreau să vă spun că Polonia, la cărbune înregistrează zilnic o pierdere de 1,5 milioane euro. Mineritul german este in colaps, şi-a oprit activitatea, ei sunt mai destepţi decât ceilalţi, conservă minele, pentru că ştiu că o mină costă 25 de milioane de euro. De ce spun asta, pentru a justifica într-un fel situaţia în care ne aflăm şi noi, pentru că dacă nemţii, polonezii, cehii sunt în colaps datorită preţurilor extraordinar de scăzute la cărbune, sunt nişte preţuri de conjunctură din cauza celor doi titani, America şi Rusia… preţurile vor reveni. La Bruxelles se încearcă prelungirea acestor termene extrem de periculoase pentru noi. Vis-a-vis de privatizarea termocentralei, ar trebui să luăm ca exemplu Polonia, statul şi-a păstrat pachetul majoritar, 80 % din acţiuni sunt ale statului. Nu putem să lăsăm pe seama unor speculanţi, unor samsari, care cumpără şi vând. Dacă cineva vrea să cumpere acţiuni la o termocentrală … da 15 % – 20%, acolo unde este cazul, dar cu păstrarea de către stat a pachetului majoritar. De ce spun asta, pentru că am unele emoţii, că dacă înţeleg eu bine, să luăm o termocentrală funcţională şi să o da pe mâna administraţiei, a domnului primar IIe, dacă vreţi şi a consilierilor săi, nu ştiu dacă este o soluţie optimă ţinând cont de experienţa tristă pe care o avem, să nu cumva să păţim ca şi cu Gospodăria sau ca şi cu ceilalţi agenţi care au fost administraţi într-un fel sau altul până la faliment. Pe ce au pus mâna administraţiile locale s-a ales praful. Asta este o problemă cât se poate de serioasă şi nu putem să o tratăm aşa oricum.
-Poate nu am înţeles bine domnul Mârza, se intenţionează ca Termocentrala Paroşeni… cine trebuie să o ia în admnistrare, Vulcanul?

DL.CONS.MÂRZA:
-Propunerea guvernului este ca până anul viitor să se înfiinţeze o asociaţie A.D.I. Valea Jiului, care să preia Termocentrala Paroşeni, iar Primăria Deva să ia Termocentrala de la Mintia, doar că acolo este şi mai complicat pentru că taxe şi impozite plătesc la primăria Vetel, dacă o să îi ia Deva nu ştiu cum va fi…
-Deci până în 2016 propunerea este ca termocentralele să fie preluate de asociaţiile intercomunitare ale municipiilor, asta este soluţia dată de guvern în şedinţa care a avut loc la Bucureşti cu preşedintele consiliului judeţean şi cu primarul Devei.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Probabil că este soluţia agreată de guvern pentru că din acel moment o sa îşi ia mâna de pe termocentrale şi o să fim direct responsabili. Eu cred că este nevoie de o analiză mai atentă, să vedem ce au făcut şi alte ţări pentru că apa, energia, sunt nişte produse foarte importante pentru populaţie, de interes public, maxim, şi toate ţările vor ca statul să păstreze un anume control pentru a nu fi lăsate la jocul pieţei şi la interesele proprii. Am o oarecare nelinişte care şi pe dumneavoastră vă încearcă, pentru că de douăzecişi… de ani se tot caută soluţii şi nu s-au găsit.

DL.CONS.MÂRZA:
-După părerea mea, în urma discuţiilor purtate a reieşit faptul că sub nici o formă energia electrică produsă în cele două centrale nu este competitivă ca şi preţ, ele se pot reorienta doar spre energie termică. Şi atunci pe baza energiei rezultate, sigur că aceasta rezultă din arderea cărbunelui, a cărbunelui din Valea Jiului. Din soluţiile date de minister nu se spune nimic despre minerit, deci se subînţelege că va fi ca şi până acum, se închid de la sine, ori lucrul acesta nu poate fi acceptabil. Eu cred că ar trebui să scriem toate aceste concluzii, dacă domnul Butulescu are un material îl rog să îl pună la dispoziţia celor care vor face din partea consiliului local acest demers şi va trebui să venim noi şi să propunem soluţii, pentru că aţi văzut, soluţiile care se întrevăd acum, sunt pasarea acestei responsablităţi, cu siguranţă primăriile nu vor putea să susţină această activitate economică… Legat de subvenţii n-ar trebui să ne facem nici un fel de iluzii, în ţara noastră membră U.E, nu mai poate fi vorba de subvenţii în nici un caz, singura portiţă este prin intermediul primăriilor subvenţionare Gcal la consumatorul final, cât va mai ţine şi chestia asta. Treaba asta dacă se va reuşi printr-o înţelegere între Guvern şi comunităţile din Valea Jiului, prin buget să se aloce susţinerea diferenţei de tarif ar fi extraordinar. Şi asta ar însemna un viitor pentru minerit. Noi va trebui să încercăm, mă îndoiesc de rezultat. Să înţeleg că sunteţi de acord cu toţii să se elaboreze un proiect de … un material, care să fie aprobat de consiliul local şi la care să adere şi celelalte consilii locale.
DL.CONS.CORNEA:
-Eu îmi pun întrebarea, dacă aceste termocentrale vor rămâne numai pe energie termică, vom fi obligaţi să primim căldură şi în august şi în iulie? Ei ce vor face în afara sezonului?

DL.CONS.MÂRZA:
-În afara sezonului se vor ocupa de reparaţii şi vor avea ca orice activitate sezonieră … la termoficare ce făceam cu oamenii?

DL.CONS.CORNEA:
-Din ce vor face reparaţii, cum se vor plăti salarii, cum vor plăti utiltăţile dacă ei nu produc 6 luni, este o nebunie, câtă lume este branşată la apă caldă?

DL.CONS.MÂRZA:
-În momentul în care apa caldă şi căldura vor fi la paramentrii acceptabili şi la un număr mult mai mare de clienţi sigur că această activitate va fi profitabilă.

DL.CONS.CORNEA:
-Imposibil, ca să fie apa caldă la parametrii acceptabili este nevoie de investiţii, din ce bani se vor face acele investiţii? Este o nebunie să credem că noi vom transforma Paroşeniul într-un CET, nu, dacă o să îl preia administraţiile locale, domnul Butulescu are dreptate, se va închide toată coşmelia asta şi vom trece toţi pe gaz.

DL.CONS.MÂRZA:
-Si care este alternativa?

DL.CONS.CORNEA:
-Nu este nici una, asta este problema.

DL.CONS.MÂRZA:
-Atunci să închidem şi să nu încercăm şi varianta asta şi să aşteptăm să se închidă.

DL.CONS.CORNEA:
-Nu, o să o închidem noi.
DL.CONS.MÂRZA:
-Eu spun că nu o să o închidem, există modelul de la Arad de la Zalău, unde s-a întâmplat acelaşi lucru şi funcţionează, sunt centrale date comunităţii şi se susţin.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Problema este greu de crezut că va avea sorţi de izbândă şi vă spun de ce, în momentul de faţă datoriile administraţiilor locale sau a societăţilor faţă de Termocentrala Paroşeni sunt imense. Din punct de vedere al agentului termic folosit pentru încălzirea apartamentelor, infrastructura s-a mai rezolvat cât de cât şi în punctele termice şi la locuitori la Petroşani, în ceea ce priveşte apa caldă … dacă apa caldă nu va funcţiona pe acelaşi principiu de tur – retur ca şi căldura, niciodată nu o sa găsim adepţi care să adere la acest serviciu. De ce spun asta, pentru că până se goleşte toată coloana, până să vină apa caldă, arunci în canalizare un mc.de apă.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Mie mi se pare inadmisibil să se renunţe la a mai produce energie electrică. Termocentrala de la Paroşeni a fost modernizată cu nişte cheltuieli colosale, ar fi una dintre cele mai moderne termocentrale din ţară şi singura care îndeplineşte înainte de termen standardele impuse de Uniunea Europeană. Nu mi se pare normal să o transformăm întrţun simplu CET, ignorând faptul că avem cele mai bune rezerve de cărbune din Sud-Estul Europei, sunt aici, repet nu pot să ignor acest lucru.

DL.CONS.ILIAŞ:
-Am speranţa că Termocentrala Paroşeni va funcţiona, ne gândim şi la faptul că nu demult guvernul a aprobat modernizarea unei Termocentrale în Oltenia, una este lignitul, alta este huila, trebuie ţinut cont şi de faptul că Valea Jiului este un rezervor imens de gaz metan, nu avem voie să renunţăm la acest lucru. Ar trebui întocmit un proiect din fonduri europene pentru valorificarea resurselor de gaz metan din Valea Jiului.

DL.CONS.RUS:
– Această problemă a mineritului din Valea Jiului implică două componente, una economică şi una socială şi toţi suntem conştienţi de componenta economică care intervine într-un timp relativ scurt. Văd că domnul Mârza se erijează în observator al guvernului, dar având în vedere faptul că a fost secretar de stat în domeniu şi consilier nu ne-a spus atunci cum vede problema, cum se implică. Haideţi să fim sinceri şi să lăsăm demagogia deoparte, l-aş întreba pe domnul consilier care a fost poziţia partidului din care făcea parte legat de viitorul mineritului la un moment destul de important. Dacă colegul nostru domnul Drăgoescu la un moment dat a consultat A.N.I dacă a fost compatibil sau nu a fost compatibil în situaţia respectivă, nu m-aş supăra ca şi domnul Mârza, din demnitate ar face acelaşi lucru.

DL.CONS.MÂRZA:
-Să ce? Să consult A.N.I., păi cred că aţi solicitat dumneavoastră.
-Mi-aţi pus o întrebare, eu cât am fost director general La Termoelectrica am negociat cu F.M.I., Banca Mondială şi Comisia Europeană această restructurare, ea a fost un succes. Aşa am scos Termocentrala Paroşeni, Termocentrala Mintia pe profit, le-am unit cu minele în ideea că preţul de 69 lei pe care îi plăteam pe kcal. atunci am înţeles să îl facem mai mic pentru ca să putem să vindem. Si revin la ziua în care, domnul Butulescu zice că abandonăm foarte uşor, nu abandonăm, pentru că Termocentrala Paroşeni ne va furniza şi energie electrică, doar că 70% din preţul MWh este cărbunele, 70%. Cu 128 Gcal. cum să faci energie electrică, este imposibil, și atunci trebuie să devenim raționali și să spunem așa, subvenție nu se poate decât la consumatori și atunci hai să facem termoficare, 3 luni – 6 luni cât este, în rest oamenii aceia vor sta acasă dar vor ști că au o activitate sezonieră, dar asta ce înseamnă, înseamnă că se va exploata cărbune. Ori altfel, dacă așteptăm, nu stiu ce alinieri de planete și cine ce va face în lumea sta, ne vom trezi cu minele și vândute la fier vechi.
-Vă repet, cât timp am fost secretar de stat și director general la Termoelectrica mi-am făcut datoria, și abia aștept ca viitorul guvern să își facă datoria. Până una alta, actualul guvern ieri în ședință tocmai a dat niște bani pentru OMV și Complexul energetic Oltenia pentru retehnologizare. Foarte bine că i-a dat Complexului energetic Oltenia, nu ştiu de ce trebuia să le dea celor de la OMV care fac un profit extraordinar. Până una alta într-o lună trebuie să se dea căldură în Petroşani şi în celelalte oraşe care sunt arondate şi dacă se dă căldură înseamnă că se va exploata cărbune.

DL.CONS.CORNEA:
-Eu aş reveni puţin la posibilitatea de a accesa fonduri europene, cred că nu ar trebui să ne facem prea multe iluzii, în primul rând din datele pe care le avem până acum reiese că doar guvernul poate să acceseze fonduri europene pe reabilitarea sistemului de termoficare şi dacă această problemă ar fi rezolvată, ar fi o altă problemă mult mai serioasă şi anume faptul că valoarea mare a proiectului ar secătui … sau mai bine spus cofinanţarea proiectelor ar secătui bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale. Si să nu uităm că şi dacă aceste probleme ar fi rezolvate, până s-ar implementa acest proiect şi ar ajunge la final, toată lumea ar fi pe gaz pentru că un asemenea proiect ar fi finalizat undeva prin 2020.
DL.CONS.MÂRZA:
-Sigur că acest proiect ar dura, dar părerea mea este că ar trebui să încercăm să facem ceva.
-Dacă mai aveţi alte discuţii?
-Dacă nu sunt, declar închise lucrările şedinţei ordinare a consiliului local din data de 17 septembrie 2015.

Petroşani, 17 septembrie 2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
FLORIN MÂRZA SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed