Proces verbal al sedintei CL 16.03.2017

Încheiat azi 16 martie 2017, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 557/2017 emisă de Primarul municipiului Petroşani

La şedinţă participă domnul primar al municipiului Petroşani – Florin Tiberiu Iacob–Ridzi, domnul viceprimar Nicolae Florin, domnul Adrian Negoe secretarul municipiului Petroșani, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 15 consilieri.

Lipsesc motivat domnii consilierii Negrici Carmen-Lenuța, Durbaca Eusebiu-Bebi, Nița Dorina-Veronica, Rus Ioan.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2017
preşedinte de şedinţă este domnul consilier Bican Florian.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi.
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Trecem la ordinea de zi;

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați cu T.V.A. 19% și a finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum comunal DC66A: Petroșani-Dîlja Mică-Dîlja Mare”.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 44 /2017.

Au intrat d-nii. consilieri Butulescu și Vladislav.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,, Reabilitare strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara, între km 130+290-km 131+750 (DN66)”.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-Ce se va întâmpla cu traficul pe perioada executării lucrărilor?

DL. VIȘAN:
-Se va restricționa pe o bandă circulația, pentru executarea lucrărilor, iar cealaltă bandă va rămâne liberă.

DL. CONSILIER BARBU:
-Am și eu o nedumerire. De ce nu includem aici și trotuarul din stânga pentru a rezolva totul acum .

DL PRIMAR:
-Vă răspund eu. O să turnăm covor asfaltic de la OMW până la sensul giratoriu de la Biserica Catolică, iar dacă includeam și executarea lucrărilor pentru trotuar în investiție nu ne-ar fi ajuns banii.

DL. VIȘAN:
-Pe lângă această investiție ne trebuie în jur de 5 miliarde, deoarece suntem obligați să facem parapet dublu pe parte cu calea ferată. S-a modificat

legislația și fiind diferență de nivel între calea ferată și DN -ul actual este necesar acest parapet.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Cu ce viteză se va putea circula pe acest tronson?

DL. PRIMAR:
-Viteza cu care se va circula pe Centură va fi strabilită printr-o Hotărâre de Consiliu.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Vreau să știu unde s-au pus cele 6 tone de asfalt pe care le-am aprobat în ședința de luna trecută?

DL. VIȘAN:
– Pe strada Dealului de la intersecția spre Petrila, porțiunea de la pasarelă și toată zona de centură de la Sălătruc, de la spălătoria de la avion până la Biserica Catolică, pe ambele sensuri de mers și în plus pe strada Carol Schreter și pe podul de la strada Timișoarei.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? – 2 voturi (d-nii consilierii Barbu și Vladislav)

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Motivez de ce m-am abținut. Nu am avut timp să citesc acest Proiect de hotarâre.
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 45 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă mai sunt alte probleme pe ordinea de zi?

DL. CONSILIER BARBU:
-D-le Primar, am văzut pe site-ul unui ziar din Iași o înregistrare a unei ședințe a Consiliului Local de acolo și înainte de începerea ședinței aveau o sesiune de interpelări. Toți cei care erau directori la inteprinderi subordonate sau aveau relații contractuale își spuneau problemele cu care se confruntă fiecare și cred că ar trebui să facem și noi așa ceva. Am văzut de asemenea că au început toaletarea copacilor. Avem acordul celor de la mediu?

DL. VIȘAN:
-Da există acordul celor de la mediu. Avem angajat un peisagist calificat care se ocupă de toaletarea copacilor.

DL. CONSILIER CORNEA:
-În legătură cu ce a propus dl. consilier Barbu, ca directorii să fie prezenți la fiecare ședință de consiliu nu mi se pare normal. Da, dacă au proiecte care îi privesc da solicităm la sedintele de comisii ca aceștia să fie prezenți la Sedința de Consiliu.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt alte discuții declar închise lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local din data de 16 martie 2017.

Petroşani, 16 martie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ: BICAN FLORIAN SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed