Proces verbal al sedintei CL 14.09.2016

P R O C E S V E R B A L
încheiat azi 14 septembrie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 1272/2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar al municipiului Petroşani – Florin Tiberiu Iacob– Ridzi, domnul viceprimar Nicolae Florin, secretarul municipiului Petroșani domnul Negoe Adrian, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 14 consilieri.

Lipsesc motivat domnii consilieriI Butulescu Valeriu, Burduf Margareta
Grigoriu Lavinia Elena, Vladislav Milu, Lupu Constantin..

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr..236/2016 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Drăgoescu Petru.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Supun la vot proiectul ordinei de zi suplimentat cu cele două proiecte de hotărâre:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroșani

DL. PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru? – 14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 237 /2016.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
2. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 10 alin. 1 din Anexa 1 la HCL nr. 128/2015.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru? – 14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 238 /2016.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul al participanților la proiectul europen ,,Zilele Societății civile ” în data de 30.09.2016.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru? – 14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 239 /2016.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
4.Proiect de hotărâre pentru completarea prevederilor pct. II 2, alin. II 2.4 din Regulamentul cadru de închiriere a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial -adiministrativă a municipiului Petroșani, aprobat prin HCL nr. 102/2015.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

DL. CONSILIER POSTOLACHE:
-Apare doar o singură problemă, se spune că este intre 20 și 60 lei/zi , cu toate că și din vechiul enunț se înțelegea clar că este pe zi. Nu știu de ce este deranjant si am mai adaugat,, pe zi”.

DL SECRETAR:
– Nu am scris nici pe zi, nici pe oră, astfel că școlile puteau interpreta,. A fost atunci o scăpare și am vrut să claificăm acest lucru. Unii au înțeles ca este pe oră și ajungeau la niște sume mari.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Dar dacă ei spun 20 lei pe zi, ce vor face, o să împartă 20 lei la 24 de ore să vadă cât le dă pe o oră?

DL. SECRETAR:
-Va fi pe zi, indiferent de câte ore vor fi.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Unii vor poate un joc de fotbal de o oră, alții poate au un eveniment de mai multe ore.

DL. PRIMAR:
-Aici dăm posibilitatea Consiliilor de administrație să-și facă singuri niște calcule. Noi am dat cadrul general.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă nu,mai sunt discuții supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.

-Cine este pentru? – 14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 240 /2016.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
-Dacă mai sunt alte probleme pe ordinea de zi?
-Dacă nu mai sunt. Declar închise lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local din data de 14 septembri 2016.

Petroşani, 14 septembrie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
DRĂGOESCU PETRU SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed