Proces verbal al sedintei CL 04.05.2017

Încheiat azi 04 mai 2017, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată  a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 768/2017  emisă de Primarul municipiului Petroşani

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, domnul viceprimar Nicolae Florin, domnul Adrian Negoe secretarul municipiului Petroșani, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 15 consilieri.

Lipsesc motivat domnii consilierii Burduf Margareta,Grigoriu Lavinia Elena, Lupu Constantin, Niță Dorina-Veronica.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2017
preşedinte de şedinţă este domnul consilier Bican Florian.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi.
-Cine este pentru?        -13 voturi
-Împotrivă?            –
-Abţineri?            –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Trecem la ordinea de zi;

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 155.000 lei în vederea organizării ,,Zilelor Municipiului Petroşani” ediţia a XVI-a, în perioada 31.05-04.06.2017.

Iasă din sală dl. consilier Drăgoescu

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BARBU:
-Aș dori, dacă sunteți si dumneavoastră de acord, suma care este alocată artiștilor să fie defalcată, să știm cât acordăm și formațiilor sau artiștilor locali. Sunt ,,Zilele municipiului Petroșani” și nu aș vrea ca artiști locali să nu fie plătiți simbolic, iar cei care fac playback să umfle sumele.

DL. PRIMAR:
-Nu putem face acum această precizare, deoarece nu știm exact ce artiști vor veni. Astăzi votăm suma totală. În momentul în care vom ști exact care sunt artiști care vin, atunci vom putea defalca suma. Noi avem o estimare, cam cât ar fi pentru artiștii locali.

DL. CONSILIER BARBU:
-Și cât este?

DL. PRIMAR:
-5000 lei.

Dl. CONSILIER BARBU:
-Cântă degeaba pentru 5000 lei.

DL. PRIMAR :
-Doriți să plătim artiști locali la preț de artiști naționali? Consider că 5000 lei este o sumă rezonabilă. La evenimentele de genul acesta, acestea sunt sumele pe care le-am plătit.

DL. CONSILIER BARBU:
-Misiunea Consiliului  Local este ca artiștii locali să fie sprijiniți.

CORINA KECS:
-Sunt sprijiniți și în timpul anului, când se duc la festivaluri, la tot felul de concursuri, le plătim o parte din cheltuieli. Artiștii locali nu sunt sprijiniți doar cu ocazia ,, Zilelor municipiului Petroșani”.

DL. CONSILIER BARBU:
-Dar nici așa, să le dăm un mic și o bere.

DL. PRIMAR:
-Nu am avut niciodată un artist nemulțumit că i-am dat prea puțini bani.

DL. CONSILIER BARBU:
-Aș mai dori să vedem și noi zilele acestea invitațiile oficiale către toți reprezentanții orașelor înfrățite semnate de dl. Primar.

D-NA CORINA KECS:
-La fel ca în fiecare an și anul acesta le vom trimite invitații oficiale. Unii au răspus invitației, alții nu.

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-Forțe creatoare locale și-au exprimat dorința de a participa și dintr-o pornire patriotică. Ei  au fost sprijiniți în mod sistematic și în alte acțiuni. Pentru a diversifica puțin ,,Zilele municipiului Petroșani” se aduc și niște vedete de nivel național, care fac mai atractive aceste zile și acolo se folosesc niște prețuri mai  de ,,piață”.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        – 13 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 98 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării  din bugetul local a sumei de 88.500 lei în vederea organizării unor manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale a Copilului.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BARBU:
-Puteți să-mi spuneți câți elevi sunt în Petroșani?

D-NA KECS:
-Copii la care se face referire sunt în jur 4700 , de la grădiniță până la clasa a VIII-a.

DL. CONSILIER BARBU:
-Aș dori să propun ca de ziua copilului, pentru că au loc tăieri masive în Petroșani, să facem și reîmpăduriri cu copiii.

DL. PRIMAR:
-Avem o acțiune ,,Ziua verde” se numește. O aveam pentru mâine, dar pentru că ne-am uitat pe prognoză si se pare că va ploua, am amânat-o pentru săptămâna viitoare.

DL. BUTULESCU:
-Sunt anumite perioade când se pot face plantări. Această acțiune ar trebui să o facem fie toamna, fie primăvara.

D-NA CONSILIER MUNTEAN:
-În legătură cu celălalt subiect aș dori să spun că de foarte multe ori, cu cele mai multe ocazii de activități culturale ale primăriei, fie de 24 Ianuarie, Ziua Mamei sau alte evenimente sărbătorite în Sala de Marnură sau în altă parte, toți mici și mari artiști locali sunt invitați să participe. Ei chiar sunt promovați.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        – 15 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 99 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea asigurării cheltuielilor legate de transportul reprezentanţilor Ansamblului ,,Jienii Petroşanilor“ la cea de a 50-a ediţie a Festivalului Naţional  Pastoral ,,Urcatul oilor la munte”, la Novaci, în luna mai 2017.
Iese din sală dl. consilier Drăgoescu

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?-
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        – 14 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 100 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 98 mp.situat în str. Livezeni, nr.3, către dl. Fâciu Drăgan Nicolae -Ciprian şi d-na Danciu Irina Elena.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        – 14 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.101/2017.
Intră dl. Consilier Drăgoescu

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
5.Proiect de hotărâre pentru  modificarea art.4, lit. a din anexa la H.C.L.nr.193/2014 privind  aprobarea  metodologiei pentru efectuarea unor activităţi gospodăreşti de către persoanele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social .
Dl. consilier Drăgoescu revine în sală

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        – 15 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 102 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren in suprafată de 9 mp, situat in str.Universităţii, bl.6, ap.1, parter,  catre dl. DRESCHER ALEXANDRU ADRIAN.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru?        – 15 voturi
-Împotrivă?             –
-Abţineri?                –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 103 /2017.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă mai sunt discuții.

DL. PRIMAR:
-Aș dori să vă informez că am primit o invitație de la Psary, localitatea din Polonia, care a fost prezentă în proiectul de anul trecut cu Societatea Civilă. Ei  ne invită, pe noi administrația locală si un ansamblu de dansuri populare. Vă rog să vă gândiți pentru ședința următoare de luna aceasta, invitația este pentru 15-20 iunie, dacă dorește cineva să meargă. Invitația este pentru 5-6 persoane, plătim doar transportul celelalte cheltuieli de cazare și masă sunt suportate de către ei.

DL. CONSILIER BARBU:
-Am citit azi în ziar despre imposibilitatea mutării Colegiului Național ,,Mihai Eminescu” la școala nr. 5. Care este mecanismul prin care Consiliul Local poate sau nu poate să hotărască această mutare. Am fost zilele acestea la școala nr. 5 și este o situație de îți vine să plângi. Adică este o investiție pe care nu o folosim.

DL. PRIMAR:
-Vă spun punctul meu de vedere și ce demersuri am făcut. Noi știam că școala nr. 5 va rămâne fără elevi și va trebui să găsim o soluție. Pentru că spațiile de la Colegiul Național  ,,Mihai Eminescu” sunt improprii, clasele sunt mici, nu au un teren de sport adecvat. Am vorbit cu dl. Director să-i mutăm în clădirea fostei Școlii nr. 5. La Școala nr. 5 sălile sunt generoase, curtea o putem amenaja cu teren de sport, exista bazinul de înot, este sală de sport acoperită. Am rugat pe dl Director să vorbească cu profesorii, părinți și cu eleviI despre această mutare. Există o prevedere în lege care spune că trebuie să avem în vedere chestiuni legate și de transportul elevilor la școală și de la școală. Ni s-a invocat că profesorii nu vor să se mute de acolo, spunând că sunt mulți elevi din Petrila. Am să cer o situație cu numărul copiilor din Petrila, dar pe de altă parte sunt copii și din Aninoasa, Vulcan, Lupeni, care ar face mai puțin până la Școala nr. 5. Eu rămân și acum la ideea că este mai potrivită locația în clădirea unde a funcționat Școala nr.5, decât locația unde este în acest moment colegiul.

D-NA CONSILIER MUNTEAN:
-Aș dori să spun că în ultimii doi ani s-a tot vorbit despre reorganizarea rețelei școlare. Inspectoratul Școlar a venit cu propunerea ca la Colegiul Național ,, Mihai Eminescu” și cel de Informatică să se taie niște clase, în ciuda dorinței majore a părinților.  S-a tăiat la Colegiul Național ,, Mihai Eminescu” o clasă și s-a înființat la Liceul  Teoretic din Uricani. Eu nu fac nici o discriminare între orașe, dar gândiți-vă câți elevi din Petroșani se duc la Uricani să facă naveta. Și aici vorbim și despre rezultate. Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” este recunoscut în țară pentru rezultatele excepționale pe care le are.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Părerea mea este că trebuie să ne mișcăm cât mai repede. Dacă luăm în calcul că vom face peste 2-3 ani, se va distruge clădirea de la Școala nr. 5. Asta nu trebuie să rămână la mâna directorului sau a profesorului. Știe Inspectoratul că acolo nu se fac ore de sport? Nu trebuie să motiveze că au elevi de la Petrila, pentru că nu-i mutăm în afara orașului, ci în mijlocul orașului.

D-NA CONSILIER MUNTEAN:
-Trebuie să aibă acceptul consiliului de părinți, al consiliului de elevi, iar consiliul profesoral am înțeles că nu vor să se mute de acolo. Eu cred că trebuie mers pe lămurire, noi Consiliul Local nu-i putem obliga.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Ar trebui să luăm cele două locații si să vedem care se suprapune pe cerințele pe care le cer standardele internaționale, care ne-au pus să aderăm la Uniunea Europeană.

DL. PRIMAR:
-Am întâlnit în audiență părinți care au spus că pe ei nu i-a întrebat nimeni despre această mutare. Dacă sunteți de acord cu mine o să facem o întâlnire cu conducerea liceului și cu dumneavoastră pentru a lămuri acest lucru.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt alte discuții declar închise lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local din data de 04 mai 2017.

Petroşani, 04 mai 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:          BICAN FLORIAN

SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed