Nota de informare

NOTĂ DE INFORMARE

MUNICIPIUL PETROŞANI, prin intermediul SERVICIULUI POLIŢIE LOCALĂ, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, tip IMAGINI VIDEO, prin mijloace automatizate, destinate monitorizării/securităţii persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator – MUNICIPIUL PETROŞANI, în scopul supravegherii ordinii şi liniştii publice, descurajării actelor infracţionale.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Primăria Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93.
Vă informăm că prelucrarea imaginilor este semnalată prin afişe amplasate în fiecare zonă monitorizată, şi anume:
 Piaţa Victoriei, zonele verzi şi parcurile situate în vecinătatea străzii 1 Decembrie 1918: Parcul Comunitatea Europeană, Parcul pensionarilor, Parcul Romtelecom, Parcul I.L.Caragiale
 strada 1 Decembrie 1918 – din Piaţa Victoriei până la intersecţia cu strada Nicolae Bălcescu
 strada Nicolae Bălcescu
 intersecţiile dintre cele două străzi menţionate mai sus cu celelalte străzi de pe traseul lor
PRIMAR
Florin-Tiberiu IACOB-RIDZI

Comments are closed