Nota de fundamentare

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

La nivelul municipiului Petroşani a fost implementat proiectul „Modernizazea sistemului de colectare a deşeurilor de pe raza municipiului Petroşani”, finanţat prin Programul PHARE CES 2006 – „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”.
Scopul principal al proiectului îl reprezintă modernizarea serviciilor de colectare a deşeurilor şi transportul acestora prin implementarea unui sistem integrat al deşeurilor în care fie inclusă colectarea selectivă pe întreg teritoriul municipiului Petroşani conform Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru Judeţul Hunedoara.
Ca rezultate ale implementării acestui proiect menţionăm: construirea a 10 platforme pentru eurocontainere, construirea unui punct de colectare deşeuri de hârtie şi plastic (dotat cu 2 prese, perforator PET, banda pentru alimentare), achiziţionarea unui număr de 643 de containere şi 4.743 de pubele, precum şi a două autogunoiere compartimentate, pentru transportul deşeurilor colectate selectiv.
Platformele pentru eurocontainere au rolul de a împiedeca împrăştierea deşeurilor pe terenul adiacent eurocontainerelor şi de a împiedeca răscolirea lor de către animalele fără stăpîn sau de către „recuperatorii” de materiale reciclabile.
Cele 10 platforme realizate prin proiect sunt amplasate după cum urmează:
– Str. Independentei, nr. 1 (lângă PT8)
– Str. Oituz, în vecinătatea Şcolii Generale „Spiru Haret”
– Str. Aviatorilor, în faţa Pieţei Dacia
– Str. Aviatorilor, lângă Grădiniţa cu program prelungit nr. 2
– Str. Aviatorilor, lângă PT 3A
– Str. Aviatorilor, lângă micropiaţa Aeroport
– Str. 9 Mai lângă bateria de garaje
– Str. 1 Decembrie 1918, lângă blocul 103
– Str. 1 Decembrie 1918, în spatele blocului 95
– Str. 1 Decembrie 1918, în spatele blocului 74

Platformele sunt destinate depozitării gunoiului de către locatarii din zonele blocurilor de locuinţe, precum şi de către agenţii economici din zonele respective.
Depozitarea gunoiului se face selectiv, în trei containere ce poartă indicativul deşeului de depozitat, astfel:
– un container pentru materiale plastice, în principal recipienţi din polietilenă (PET),
– un container pentru hârtie şi carton,
– un container pentru biodegradabile şi altele.
Locatarii de la gospodăriile individuale, la curte, au primit europubele, care să le faciliteze colectarea selectivă a deşeurilor.
Deşeurile colectate selectiv (hârtie/carton şi materiale plastice) sunt transportate pe strada Cărbunelui, la punctul de colectare deşeuri din hîrtie şi plastic, realizat în cadrul proiectului. Aici deşeurile sunt descărcate şi se efectuează operaţiuni necesare pentru ca deşeurile să fie valorificate pe piaţa reciclării:
• preluare a deşeurilor şi depozitarea lor
• sortare după colectarea selectivă la sursă (separarea hârtiei de carton, separarea plasticului folii de PET-uri şi separarea acestora pe culori)
• presarea şi balotarea sorturilor de deşeuri
• depozitarea pe perioade scurte atât a deşeurilor colectate selectiv, cât şi a celor sortate, presate şi balotate.
Având în vedere faptul că nu toţi cetăţenii sau agenţii economici au înţeles să colecteze selectiv deşeurile, se impune instituirea unor contravenţii pentru încălcarea obligaţiei de a depune separat deşeurile şi deşeurile de ambalaje reciclabile, acolo unde există recipiente special destinate acestui scop, precum şi pentru nerespectarea obligaţiei de a nu abandona şi a nu depozita deşeurile în afara locurilor destinate acestui scop.
În temeiul prevederilor art.2, alin.2 din Ordonanţa Guvernului României nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor , aprobată prin Legea nr.180/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.45, alin.6 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre în forma iniţiată.

Petroşani, 07.12.2010

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed