Notă de fundamentare

ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA MUNICIPIULUI PETROSANI
PRIMAR

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Avand in vedere dreptul constitutional al cetatenilor de a beneficia de un mediu inconjurator sanatos, pentru administratia publica locala reprezinta actiune de interes major cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, prin masuri de reabilitare structural-arhitecturala a anvelopei acestora, in scopul asigurarii sanatatii, integritatii fizice si sigurantei populatiei, al conservarii caracterului estetic-arhitectural al cadrului urban construit, precum si a calitatii mediului natural, in conditiile respectarii si punerii in valoare a specificitatii patrimoniului local.
Luand in considerare cele prezentate, „Regulamentul privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale in municipul Petrosani” propus spre aprobarea Consiliului Local, stabileste un pachet de reguli obligatorii a fi respectate, conform Legii nr. 153/ 5.07.2011, privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, de :
 detinatorii de orice fel ai cladirilor, care prin nivelul de degradare a sistemului de inchidere perimetrala, pun in pericol sanatatea, viata, integritatea fizica si siguranta cetatenilor sau afecteaza calitatea mediului inconjurator, obligati ca din proprie initiativa, sa ia masuri de realizare a lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor;
 autoritatea administratiei publice locale, care va avea obligatia de a elabora, monitoriza si controla realizarea programelor multianuale privind cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor si de a notifica detinatorilor acestora obligatiile care le revin in conditiile legii.
Temeiul de drept îl constituie art. 36, alin. (2), lit.d, coroborat cu alin.(6) lit.a, pct.11, art. 45, alin.(2) lit.e si art.61, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Având în vedere cele menţionate, propun adoptarea acestui Proiect de Hotărâre.

Petroşani, 15.12.2011

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed