Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 9 din 9-4-2014

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA
DE 9 APRILIE 2014

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.504/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.120/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.121/2014 privind rectificarea bugetului Imprumuturilor Interne al Municipiului Petrosani pe anul 2014
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.122/2014 privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petrosani .
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.123/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 7.000 lei în vederea susţinerii unei părţi din cheltuielile de transport necesare deplasării Ansamblului folcloric ,,Parângul” la a X-a ediţie a Festivalului de Cultură şi Folclor care va avea loc în Turcia în perioada 15-21.05.2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.124/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.600 lei în vederea sprijinirii participării echipelor de rugby de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, faza zonală, ce se va desfăşura la Timişoara, în perioada 11-12.04.2014, respectiv 25-26.04.2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.125/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator, alături de Teatru Dramatic ,,I.D. Sîrbu”, al celei de a doua ediţii a manifestării ,,Festivalul vostru, al adolescenţilor!”, în perioada 9-11 mai 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

7. Hotărârea nr.126/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 700 lei în vederea organizării unei manifestări prilejuite de Ziua de 9 Mai-Ziua Europei.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.127/2014 pentru aprobarea repartizării unei locuinţe sociale , a unei locuinţe din fondul locativ şi a unui schimb de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

Petroşani, 9 aprilie 2014
SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed