Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 9 din 28-3-2013

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 28 MARTIE 2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 28 martie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 28 martie 2013, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 321 /2013, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.89/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de amplasare şi funcţionare a teraselor sezoniere în zona pietonală a municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”
2.Hotărârea nr.90/2013 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani d-lui DUMITRU FLORIN ŢURNĂ.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”şi 2,,abţineri”(dl. cons. Avramescu, dl. cons. Toma)

3.Hotărârea nr.91/2013 privind aprobarea bugetului municipiului Petroşani pentru anul 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.92/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sume de 5.000 lei, în vederea organizării unor acţiuni de ecologizare, cu ocazia sărbătoririi, în luna aprilie 2013, a zilei instituite prin HCL 59/2012, denumită generic ,,Ziua Verde” .
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.93/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sume de 8.000 lei, în vederea organizării unor acţiuni dedicate sărbătoririi pe 15 mai 2013, a zilei denumită generic ,,Ziua Familiei”, instituită prin HCL 58/2012
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”
6Hotărârea nr.94/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.200 lei, în vederea organizării celei de-a doua ediţii a concursului ,,Petroşani, ieri…azi”, în colaborare cu Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida”, din data de 3 aprilie 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.95/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.700 lei, în vederea organizării unui workshop cu tema ,,Exploatarea resurselor minerale convenţionale în contextul dezvoltării durabile” în perioada 18-19.04.2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”
8.Hotărârea nr.96/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 25.500 lei, în vederea organizării unui eveniment intitulat ,,Învierea lui Hristos” în data de 26.04.2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 4,,abţineri”(d-nii cons. Sipeţan, Nicolae, Rus, Grigoriu)

9.Hotărârea nr.97/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.087 lei, în vederea realizării unei expoziţii permanente dedicată lui Constantin Brâncuşi la Muzeul Mineritului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”
10.Hotărârea nr.98/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.400 lei în vederea organizării concursurilor ,,Cu viaţa mea apăr viaţa” şi ,,Prietenii Pompierilor” ce vor avea loc la Petroşani, în luna aprilie 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.992013 privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.100/2013 privind aprobarea Convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pe anul 2013 încheiată cu Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.101/2013 privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani-Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS Alba Iulia – Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la domiciliu Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.102/2013 privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani-Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS Alba Iulia – Centrul de zi pentru copii şi tineri aflaţi în dificultate ,,Maria Stein” Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.103/2013 privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani-Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi Asociaţia Umanitară şi Etnografică ,,SF. VARVARA”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr.104/2013 privind acordarea unor beneficii sociale.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.105/2013 privind aprobarea numărului de personal, a statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

18.Hotărârea nr.106/2013 privind aprobarea înfiinţării Unităţii municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice precum şi a modificărilor intervenite în structura funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”, 3 voturi ,,împotrivă”(d-nii cons. Nicolae, Rus, Postolache) şi 2 ,,abţineri” (d-nii cons. Sipeţan, Grigoriu)

19.Hotărârea nr.107/2013 privind completarea H.C. L. nr.375/2012 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” (dl. cons. Toma)

20.Hotărârea nr.108/2013 pentru modificarea HCL nr.33/2008 privind instituirea unor contravenţii.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

21 Hotărârea nr.109/2013 privind interzicerea folosirii modalităţii de colectare a gunoiului menajer în sistemul toboganelor pentru ghenele blocurilor din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr.110/2013 privind concesionarea fără licitaţie către dl. col. (r) dr. Tabacu Aurel a unei suprafeţe de teren de 100 mp. în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 2,,abţineri”(d-nii cons. Toma, Niţă)

23.Hotărârea nr.111/2013 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Aşezământul Providenţa Divină-Iulian Misionarul” a imobilului Pavilion B -magazie-P+2 situat în str. T.Vladimirescu nr.16 şi a terenului în suprafaţă totală de 1960 mp. ,notat în CF61795 Petroşani, nr. cadastral 1700, 1700-C3, pe o perioadă de 1 an.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

24.Hotărârea nr.112/2013 privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 27,73 mp.situat în Petroşani, strada 1 Decembrie 1918, nr.90, către Partidul ,,Forţa Civică” pe o perioadă de 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

25.Hotărârea nr.113/2013 privind aprobarea trecerii imobilelor situate în str. 1 Mai, nr.1 şi nr.3 din domeniul public în domeniul privat al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

26.Hotărârea nr.114/2013 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.40/2008 privind stabilirea sumei alocate pentru telefoanele mobile achiziţionate pentru consilierii locali.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

27.Hotărârea nr.115/2013 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 25 mp., situat în str. Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

28.Hotărârea nr.116/2013 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 8 mp. situată în str. Al. Poporului, în scopul extinderii unui spaţiu comercial.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

29.Hotărârea nr.117/2013 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 30 mp., situat în str. Aviatorilor-Piaţa Agroalimentară Dacia.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

30.Hotărârea nr.118/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 8 mp., situată în str. 1 Decembrie 1918( în spatele Poştei).
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”
31Hotărârea nr.119/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4 mp. , situată în str. 1 Decembrie 1918 ( zona Poştei).
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

32.Hotărârea nr.120/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 330 mp. Situat în str. Enachita Vacarescu.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

33 Hotărârea nr.121/2013 pentru modificarea art.2 al HCL nr.81/2013 privind aprobarea propunerii de modificare a structurii organizatorice a Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

34.Hotărârea nr.122/2013 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

35.Hotărârea nr.123/2013 pentru completarea art.2 al HCL nr.55/2013 privind instituirea unor contravenţii.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

36.Hotărârea nr.124/2013 privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă şi reprezentare juridică pentru Dosarul nr. 2238/1/2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

37.Hotărârea nr.125/2013 privind înlocuirea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

Petroşani, 29 martie 2013

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed