Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 8 din 6-4-2011

SEDINTA DE INDATA

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

M I N U T A
Şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 6 aprilie 2011

Şedinţa de îndată a Consiliului local a fost convocată prin Dispoziţia nr.925/2011, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbăture şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.112/2011 privind aprobarea predării prin Protocol a obiectivului de investiţii „Modernizare strada Maleia în municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara” şi a terenului aferent străzii cu lungimea de 3150 m., din patrimoniul public al municipiului Petroşani în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pe durata realizării obiectivului de investiţii, în cadrul proiectului prioritar al Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii.
Proiectul a fost adoptat cu 13 voturi „pentru”.

2. Hotărârea nr.113/2011 privind aprobarea predării prin Protocol a obiectivului de investiţii „Modernizare străzi: Anton Pann, Cuza Vodă, Titu Maiorescu în municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara” şi a terenului aferent străzii cu lungimea de 1100 m., din patrimoniul public al municipiului Petroşani în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pe durata realizării obiectivului de investiţii, în cadrul proiectului prioritar al Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii.
Proiectul a fost adoptat cu 13 voturi „pentru”.

3.Hotărârea nr.114/2011 privind aprobarea predării prin Protocol a obiectivului de investiţii „Modernizare strada Dâlja Mică – Dâlja Mare în municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara” şi a terenului aferent străzii cu lungimea de 5245 m., din patrimoniul public al municipiului Petroşani în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pe durata realizării obiectivului de investiţii, în cadrul proiectului prioritar al Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii.
Proiectul a fost adoptat cu 13 voturi „pentru”.

4.Hotărârea nr.115/2011 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare stradă Maleia municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”
Proiectul a fost adoptat cu 13 voturi „pentru”.

5.Hotărârea nr.116/2011 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare străzi: Anton Pann, Cuza Vodă,Titu Maiorescu, municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”
Proiectul a fost adoptat cu 13 voturi „pentru”.

6.Hotărârea nr.117/2011 privind completarea HCL nr.144/2002 pentru acordarea unor gratuităţi pe mijloacele de transport în comun.
Proiectul a fost adoptat cu 13 voturi „pentru”.

Petroşani 6 aprilie 2011

SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed