Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 8 din 16-4-2009

SEDINTA DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL DIN 16.04.2009

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 16 APRILIE 2009

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.920/2009, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.96/2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. Compania Naţională de Investiţii S.A. a terenului în suprafaţă de 900 mp, situat în str. Şt. O. Iosif, notat în CF 331 N Petroşani, număr cadastral 2041, pe durata construirii obiectivului ,,Sală de sport’’.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2. Hotărârea nr.97/2009 privind aprobarea numărului de personal. a statului de personal şi a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3. Hotărârea nr.98/2009 privind aprobarea numărului de personal, a statului de personal şi a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4. Hotărârea nr.99/2009 privind aprobarea acceptării sponsorizării din partea S.C. INTACT PRODUCTION S.A. în suma de 25.000 euro in vederea achiziţionării uneia sau a doua locuinţe sociale
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5.Hotărârea nr.100/2009 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Petro – Aqua în realizarea unei expoziţii filatelice şi editării unui număr aniversar al ,,Caietelor Petro-Aqua’’.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

6.Hotărârea nr.101/2009 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea editării şi tipăririi volumului de poezii aparţinând elevei Pasternek Erika de la Liceul de Informatică Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

7.Hotărârea nr.102/2009 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 12.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Clubul Copiilor al Festivalului Concurs Interjudeţean de Gimnastică Aerobică,,Cupa Parâng’’, ediţia a III-a, în perioada 22-23 mai 2009.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

8.Hotărârea nr.103/2009 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea sprijinirii echipei de tenis de masă a Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu” care va participa la Campionatul Liceelor – faza judeţeană şi naţională în luna mai.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Petroşani, 16 aprilie 2009

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed