Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 8 din 12-4-2010

ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 12 APRILIE 2010

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.797/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri în funcţie.
În sedinta au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.79/2010 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani pe anul 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

2.Hotărârea nr.80/2010 privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr.107/2009 privind aprobarea preţului pentru materialul-mixtură stocabilă din contractul de delegare a gestiunii pentru administrarea drumurilor şi străzilor din municipiul Petroşani, pentru anul 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

3.Hotărârea nr.81/2010 privind completarea H.C.L. nr.170/2009 privind aprobarea înfiinţării clubului sportiv de drept public „Club Sportiv Municipal Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ‘pentru” şi o”abţinere”(d-na consilier Popescu Doina).

4.Hotărârea nr.82/2010 privind stabilirea termenului limită pentru semnarea contractului de închiriere aprobat prin H.C.L. nr.236/2009.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi « pentru » şi 3 « abţineri » (domnii consilieri Humel Robert, Rus Ioan şi Popescu Doina)

5.Hotărârea nr.83/2010 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 5308 mp, notat în CF 61398 Petroşani, situat în strada Fabricii, nr.11.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

6.Hotărârea nr.84/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.100 lei în vederea sprijinirii echipei de tenis de masă a Liceului Teoretic « Mihai Eminescu » şi a echipei de fotbal a Şcolii Generale nr.7 Petroşani care vor participala Campionatul Naţional – etapa de zonă în perioada 15 – 18 aprilie.2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

Petroşani, 12.aprilie 2009

SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed