Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 7 din 7-3-2013

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 7 MARTIE 2013

Şedinţa de îndată a Consiliului Local din data de 7 martie 2013, a fost convocată prin Dispoziţia nr.275/2013, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.77/2013 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Petroşani care vor funcţiona în anul şcolar 2013-2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.78/2013 privind completarea Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Petroşani cu reprezentanţi ai Consiliului Local al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”, consilierii locali au fost aleşi prin vot secret

3.Hotărârea nr.79/2013 privind avizarea preţurilor pentru transport pe cablu( telescaun) – zona Parâng din Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

Petroşani, 7 martie 2013

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed