Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 7 din 29-2-2012

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 29.02.2012

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.246/2012.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.49/2012 privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi a serviciilor publice subordínate Consiliului Local al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.50/2012 privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani – Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS Alba Iulia – Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii ,,Sfânta Varvara” Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.51/2012 privind aprobarea Conventie definitive pentru acordarea de servicii de asistentă socială pe anul 2012 încheiată cu Asociaţia de Voluntariat ,, Casa Pollicino”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.52/2012 privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale incheiat intre Consiliul Local al municipiului Petroşani – Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi Organizatia CARITAS Alba Iulia – Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la domiciliu Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.53/2012 privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani – Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS Alba Iulia –Centrul de Zi pentru copii şi tineri aflaţi în dificultate – ,,Maria Stein” Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere”(dl. consilier Hortopan)

6.Hotărârea nr.54/2012 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2011 – 2012 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.55/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 10.000 lei în vederea editării şi tipăririi cărţii ,,Petroşani-Oglinda Timpului” a autorului Genu Tuţu.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere”(d-na consilier Niţă)

8.Hotărârea nr.56/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 150 lei cu ocazia zilei de 8 Martie pentru fiecare dintre angajatele Primăriei Municipiului Petroşani şi ale Serviciilor publice locale finanţate din bugetul local şi din venituri proprii .
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.57/2012 privind aprobarea Agendei cultural-artistice şi sportive pentru anul 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.58/2012 privind aprobarea instituirii unei zile denumită generic ,,Ziua Familiei”, ce va fi sărbătorită anual, pe 15 mai.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

11..Hotărârea nr.59/2012 privind aprobarea instituirii unei zile denumită generic ,,Ziua Verde”, ale cărei acţiuni vor avea loc în fiecare an, în luna aprilie.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”
12.Hotărârea nr.60/2012 privind atribuirea unor noi denumiri pentru anumite unităţi de învăţământ de pe raza municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.61/2012 privind aprobarea funcţionării Liceului Tehnologic,,Apllonius” cu forma de învăţământ frecvenţă redusă.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere”(d-na consilier Popescu)

14.Hotărârea nr.62/2012 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.63/2012 privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energie electrică în cuantum de 4.042,44 lei, pentru locuinţele proprietate privată a municipiului Petroşani, situate în str. Saturn,bl.2, ap.7 şi ap.73 şi str. Funicularului, nr.21/5.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr.64/2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor decembrie 2011 şi ianuarie 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.65/2012 pentru aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri a unor persoane fizice.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

18.Hotărârea nr.66/2012 privind aprobarea concesionării prin negociere directa a doua parcele de teren cu suprafeţele de 10 mp. fiecare, situate in str. Nicolae Balcescu, nr. 10 – Piaţa Agroalimentară Centrală.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

19.Hotărârea nr.67/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 11,7mp. situată în str. Timişoara (în spatele Poştei).
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

20.Hotărârea nr.68/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 7,20 mp. situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

21.Hotărârea nr.69/2012 privind aprobarea trecerii unor terenuri din proprietatea privată a Statului in proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr.70/2012 privind aprobarea vânzării terenului in suprafata totală de 20 mp, situat in strada Aleea Trandafirilor, amplasament, nr.7, garaj nr.10.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

23.Hotărârea nr.71/2012 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata totală de 26 mp , situat în strada 9 Mai.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

24.Hotărârea nr.72/2012 privind prelungirea contractului de comodat nr.4540/2009 încheiat cu Asociaţia Pensionarilor Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

25.Hotărârea nr.73/2012 privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 62,40 mp. situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90 către Partidul Naţional Liberal pe o perioadă de 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 3,,abţineri” (dl. consilier Drăgoescu, dl. consilier Pop, dl. consilier Zvîncă)

27.Hotărârea nr.74/2012 privind abrogarea alin.4 al art.1 din HCL nr.31/2010 privind avizarea structurii unităţilor şcolare cu personalitate juridică de pe raza Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

28.Hotărârea nr.75/2012 privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul public al Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”şi 1 ,,abţinere” (dl. consilier Hortopan)

29.Hotărârea nr.76/2012 privind modificarea H.C.L. nr.289/2010 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local şi/sau asigurării fondurilor necesare co-finanţării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

30. Hotărârea nr.77/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 500 lei în vederea premierii elevului Dumitrescu Dragoş Lucian de la Şcoala Generală ,,I.G.Duca » .
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

31. Hotărârea nr.78/2012 privind aprobarea scutirii grupurilor organizate de elevi din municipiul Petroşani de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

32. Hotărârea nr.79/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 150, mp., situată în Masivul Parâng, în vederea extinderii căsuţei de vacanţă existentă.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”şi 1,,abţinere” (dl. consilier Zvîncă)

33. Hotărârea nr.80/2012 privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiţii ,, Reparaţii capitale Spitalul de Urgenţă Petroşani – Dotări aparatură”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”şi 1,,abţinere” (d-na consilier Popescu)

34. Hotărârea nr.812012 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extinderea şi Reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Valea Jiului, judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

35. Hotărârea nr.82/2012 privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 43 mp. situat în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr.90, către Partidul România Mare, pe o perioadă de 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

36. Hotărârea nr.832012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea premierii scriitorului Marian Boboc pentru redactarea şi publicarea celor 150 de numere ale revistei,,Prăvălia cu istorii”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”(dl. consilier Boboc nu a votat)

37.Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor bunuri proprietate publică ce aparţin domeniului schiabil din zona turistică Parâng, a fost amânat.

Petroşani,01 martie 2012

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed