Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 6 din 17-3-2010

MINUTA SEDINTEI EXTRAORDINARE

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 17 martie 2010

Şedinţa Consiliului Local din data de 17 martie 2010, a fost convocată prin Dispoziţia nr.606/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.50/2010 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru » şi 1 ,,abţinere » (d-na consilier Popescu Doina).

2. Hotărârea nr.51/2010 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii pot presta activităţi în folosul comunităţii.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Petroşani, 17 martie 2010

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed