Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 6 din 13-3-2014

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA
DE 12 MARTIE 2014

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.337/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.85/2014 privind revocarea HCL nr.82/2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(dl. consilier Postolache)

2.Hotărârea nr.86/2014 privind aprobarea deplasării domnului consilier Rad Mihail Marius la un schimb de experienţă ce va avea loc în Regatul Unit al Marii Britanii, în perioada 23-26 martie 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru”(dl. cons. Rad nu a votat)

Petroşani, 13 martie 2014

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed