Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 5 din 22-2-2012

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 22.02.2012

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.233/2012, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.41/2012 privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Petrosani pentru anul 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.42/2012 privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 43.581,29 lei pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţie ,,Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.43/2012 privind aprobarea aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,, Reabilitare strada Aviatorilor de la intersecţia cu micropiaţa şi racord la DN 66, L=324 m, municipiul Petroşani, jud.Hunedoara” .
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere”(d-na consilier Popescu)

4.Hotărârea nr.44/2012 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reabilitare strada Avram Iancu vis-a-vis de zona bl.10 şi bl.12 din municipiul Petroşani, km 0+430-km 0+625, jud.Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere”(d-na consilier Popescu)

5.Hotărârea nr.45/2012 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea străzilor 9 Mai şi Aleea Trandafirilor, L=1205 m, municipiul Petroşani, jud.Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere”(d-na consilier Popescu)

6.Hotărârea nr.46/2012 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reabilitare străzi în zona primăriei Petroşani, L=2015 m, municipiul Petroşani, jud. Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere”(d-na consilier Popescu)

7.Hotărârea nr.47/2012 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,, Reabilitare străzi din cartierul Aeroport, L=1809m, municipiul Petroşani, jud.Hunedoara” .
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere”(d-na consilier Popescu)

Petroşani,23 februarie 2012

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed