Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 5 din 11-3-2014

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA
DE 10 MARTIE 2014

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.326/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.81/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.82/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 22.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator al conferinţei ,,Suflet românesc”, susţinută de Dan Puric, în data de 14 martie 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”, 1 vot,,împotrivă” (dl. cons. Stepan) şi 3,,abţineri” (d-nii cons. Toma, Florin Nicolae, Niţă).

3. Hotărârea nr.83/2014 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a păşunilor până la data de 31.12.2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.84/2014 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 33,5 mp, situata in str.Nicolae Balcescu.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

2.Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2013-2014 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani, a fost amânat.

Petroşani, 11 martie 2014

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed