Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 4 din 27-2-2014

ŞEDINŢA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 27.02.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 27.02.2014

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.204/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.38/2014 privind aprobarea Convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pe anul 2014 încheiată cu Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.39/2014 privind aprobarea Convenţiei de parteneriat încheiată între Consiliul Local al Municipiului Petroşani prin Direcţia de Asistenţă Socială Petroşani şi Fundaţia ,,SF. Francisc” – Centrul de zi ,,Cor Iesu” Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.40/2014 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenţă din bugetul local.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.41/2014 privind acordarea unor beneficii sociale.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”
5. Hotărârea nr.42/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 900 lei pentru organizarea manifestării dedicate Zilei Internaţionale a Femeii 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.43/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator al concursului „Serbările Zăpezii” – ediţia a XI-a, în luna martie 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”
7. Hotărârea nr.44/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Secţia Numismatică Petroşani la organizarea celei de-a VI-a ediţii a Congresului Naţional de Insignografie din România.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.45/2014 privind aprobarea încheierii cu Instituţia Prefectului-judeţul Hunedoara a Protocolului privind constituirea Punctului de lucru al SPCEEPS Hunedoara în incinta sediului Primăriei Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.46/2014 privind aprobarea delegării directe a gestiunii ,,Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân” către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr. 47/2014 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

11. Hotărârea nr. 48/2014 privind aprobarea Programului comun Petroşani-Varpalota pentru anul 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

12. Hotărârea nr.49/2014 privind aprobarea plăţii costurilor de încălzire şi a apei calde menajere furnizate de S.C.Termoficare S.A., către Centrul de Plasament ,, Cor Iesu’’ Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

13. Hotărârea nr.50/2014 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri a unor persoane fizice.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

14. Hotărârea nr.51/2014 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Columbofilă Petroşani, a spaţiului situat în str. Constructorul, nr.2, în suprafaţă de 16,65 mp., pe o perioadă de 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr. 52/2014 privind aprobarea destinaţiei suprafeţei de 60 mp. teren proprietate publică a municipiului Petroşani şi aflat în administrarea Spitalului de Urgenţă Petroşani pentru proiectul ,,Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

16. Hotărârea nr.53/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului ,,Cinematograf Unirea” situat în str. Aviatorilor, nr.2.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr. 54/2014 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 9,75 situată pe str. Avram Iancu, bl. Nr.9, în scopul extinderii salonului de coafură existent.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”(dl. cons. Toma nu a votat)

18. Hotărârea nr.55/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 200 mp. situată în Masivul Parâng, în vederea construirii unei pensiuni turistice.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

19. Hotărârea nr.56/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp. situată în str. Venus, zona PT nr.2.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

20. Hotărârea nr.57/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 22 mp. situată în str. Venus, zona PT nr.2.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

21.Hotărârea nr. 58/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp. situată în str. Venus, zona PT nr.2.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr. 59/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp. situată în str. Al. Crângului.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”, 1,,abţinere” ( dl. cons. Stepan) , 1 vot ,,împotrivă” (d-na cons. Niţă).

23.Hotărârea nr. 60/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 26 mp. fiecare, situate în str. Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

24.Hotărârea nr.61/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 22 mp. situată în Piaţa Agroalimentară Dacia.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

25. Hotărârea nr.62/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp. situată în str. Al. Crângului.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”, 1,,abţinere” ( dl. cons. Stepan) , 1 vot ,,împotrivă” (d-na cons. Niţă).

26. Hotărârea nr.63/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 13 mp. situată în str. Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

27. Hotărârea nr.64/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 12,98 mp. Şi 4,52 mp., situate în str.1 Decembrie 1918, zona Piaţa Victoriei, lângă pasarela CFR.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

28 Hotărârea nr.65/2014 pentru modificarea art.4 al HCL 383/2013 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 30 mp, situat în strada Vişinilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

29. Hotărârea nr.66/2014 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 30 mp. situat în strada Anghel Saligny, nr.4.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

30.Hotărârea nr. 67/2014 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 40 mp. situat în strada Aviatorilor, zona blocului nr.34.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na cons. Niţă)

31. Hotărârea nr.68/2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 216 mp. situat în strada Salcâmilor, nr.6.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(dl. cons. Stepan)

32 Hotărârea nr.69/2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1000 mp. situat în strada Cireşilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(dl. cons. Stepan)

33.Hotărârea nr.70/2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 70 mp. situat în strada Timişoara, nr.19/2.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

34. Hotărârea nr.71/2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 305 mp. situat în strada Prundului, nr.9.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”
35. Hotărârea nr.72/2014 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului ULRICH ERNEST.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

36. Hotărârea nr.73/2014 privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul cu ocazia Nedeii Troiţei care se va desfăşura în zona turistică Parâng în data de 15.08.2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

37.Hotărârea nr.74/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani .
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

38. Hotărârea nr.75/2014 privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

39.Hotărârea nr.76/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 300.000 lei ca sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de construire a Catedralei ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanu”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na cons. Niţă)

40.Hotărârea nr.77/2014 privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată cu denumirea „TERMOFICARE SERV SRL”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

41.Hotărârea nr.78/2014 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectelor la secţiunea servicii sportive şi a criteriilor specifice de selecţie şi atribuire a propunerilor de proiect.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

42.Hotărârea nr.79/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 95 mp. situată în Piaţa Agroalimentară Dacia.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

43.Hotărârea nr.80/2014 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 4750 mp. situat în str. Fabricii, nr.11, către dl. Martin Daniel.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

44. Raportul de activitate al Viceprimarului Municipiului Petroşani pentru anul 2013.

Petroşani, 28 februarie 2014

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed