Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 37 din 24-12-2013

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA
DE 24 DECEMBRIE 2013

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1852/2013, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre:

1. Hotărârea nr.388/2013 privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2013 al Municipiului Petrosani .
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

Petroşani, 24 decembrie 2013

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed