Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 36 din 19-12-2013

ŞEDINŢA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 19 DECEMBRIE 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1760/2013, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.365/2013 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.366/2013 privind rectificarea bugetului împrumutului intern al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.367/2013 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul IV al anului 2013 .
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.368/2013 privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani pentru trimestrul IV al anului 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.369/2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor august-noiembrie 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.370/2013 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate de către Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi a taxelor pentru anul 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.371/2013 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.372/2013 privind selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat ,,Casa Pollicino”, aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată acesteia pe anul 2014, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.373/2013 privind aprobarea Regulamentului privind îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de proprietari precum şi desfăşurarea controlului financiar -contabil la asociaţiile de proprietari din Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.374/2013 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.375/2013 privind modificarea art.4 al HCL nr.185/2007 pentru aprobarea cuantumului garanţiei de refacere a terenului în vederea obţinerii autorizaţiei de săpare de către persoanele fizice şi juridice care execută lucrări pe domeniul public al municipiului Petroşani, până la aducerea terenului la forma iniţială.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.376/2013 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune a serviciului de salubrizare în Municipiul Petroşani până la intrarea în efectivitate a contractului ce urmează a fi atribuit.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

13. Hotărârea nr.377/2013 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 14702/2003 pentru imobilul situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

14. Hotărârea nr.378/2013 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4251/2005 pentru imobilul situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.379/2013 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr.380/2013 privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul public al Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.381/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1 mp., situată în str.Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

18.Hotărârea nr.382/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 26 mp., situată în str.Slătinioara.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

19. Hotărârea nr.383/2013 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 30 mp. situat în strada Vişinilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

20.Hotărârea nr.384/2013 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1011 mp., situat în strada Păunilor, fără număr.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

21. Hotărârea nr.385/2013 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului SZUHANEK IMRE.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr.386/2013 privind propunerea calificativului de evaluare a secretarului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

23.Hotărârea nr.387/2013 privind acordarea avizului de oportunitate în vederea constituirii unui consorţiu şcolar.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

24.Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea tipăririi volumului ,,Valea Jiului la începutul secolului XX” aparţinând autorilor Mircea Baron, Iosif Andraş şi Eduard Wersanski, a fost amânat.

Petroşani, 20 decembrie 2013

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed