Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 35 din 6-12-2013

MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA
DE 6 DECEMBRIE 2013

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1719/2013, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre:

1.Hotărârea nr.364/2013 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

2.Proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Serviciul Public ,,Administraţia Pieţelor” a bunurilor rezultate din implementarea proiectului ,,Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng” , inclusiv a telescaunului existent, a fost amânat.

Petroşani, 9 decembrie 2013

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed