Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 35 din 3-3-2015

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 3 MARTIE 2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 3 MARTIE 2015

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.412/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului)-economii” prin POS Mediu 2007-2013”.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

Petroşani, 3 martie 2015

SECRETAR
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed