Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 34 din 5-12-2013

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA
DE 4 DECEMBRIE 2013

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1702/2013, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 10 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre:

1. Hotărârea nr.363/2013 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

Petroşani, 5 decembrie 2013

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed