Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 34 din 27-2-2015

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 26 FEBRUARIE 2015

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.263/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.34/2015 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pentru anul 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.35/2015 privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani pentru anul 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.36/2015 pentru modificarea H.C.L. nr.3/2015 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.37/2015 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 2015-2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.38/2015 privind aprobarea planului de acţiune a serviciilor sociale pe anul 2015 la nivelul municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.39/2015 privind aprobarea încheierii unor contracte de servicii de asistenţă medicală şcolară.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

7. Hotărârea nr.40/2015 privind aprobarea Convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pe anul 2015 încheiată cu Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.41/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea cinematografului „VICTORIA” din municipiul Petroşani”
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

9 Hotărârea nr.42/2015 privind aprobarea participării Municipiului Petroşani la subprogramul „Săli de cinema” din cadrul „Programului naţional de construcţii de interes public sau social”, derulat de Compania Naţională de Investiţii – S.A, în vederea realizării investiţiei Reabilitarea şi modernizarea cinematografului „VICTORIA” din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr.43/2015 privind aprobarea Programului comun Petroşani-Várpalota
pentru anul 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

11. Hotărârea nr.44/2015 pentru modificarea H.C.L. nr.15/2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

12. Hotărârea nr.45/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani şi a organigramei şi statului de funcţii ale acestuia.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

13. Hotărârea nr.46/2015 privind constituirea Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.47/2015 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
la nivelul Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

15. Hotărârea nr.48/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.3740/2012 încheiat cu Partidul Social Democrat – Organizaţia Petroşani, cu 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”(dl. consilier Rus nu a votat)

16. Hotărârea nr.49/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.7/66/2002 încheiat cu dl. Paşca Saturn Cornel.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

17. Hotărârea nr.50/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.59/2008 încheiat cu dl. Drîmbărean Emil Daniel
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

18. Hotărârea nr.51/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.32/2005 încheiat cu dl.Neamţu Ion.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

19. Hotărârea nr.52/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.56/2005 încheiat cu A.F. Olvedi Marinela.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

20. Hotărârea nr.53/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.73/2009 încheiat cu Casa de Ajutor Reciproc a Salariaţilor Petroşani I.F.N.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

21.Hotărârea nr.54/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.76/2009 încheiat cu C.M.I. Odae Lăcrămioara şi C.M.I. Vanko Ioan.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr.55/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.1/2006 încheiat cu Societate Profesională Notarială Birou Notarial Băcilă Notari Publici Asociaţi Băcilă Maria- Dorina şi Băcilă Oana- Maria.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

23. Hotărârea nr.56/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.24/2005 încheiat cu Biserica Penticostală Filadelfia.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

24.Hotărârea nr.57/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.8/67/2002 încheiat cu S.C.EUROANA COMERŢ S.R.L.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

25. Hotărârea nr.58/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.62/2005 încheiat cu S.C.ANTCON DINU S.R.L.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

26. Hotărârea nr.59/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.12/2005 încheiat cu S.C.L&D Aliment S.R.L.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

27. Hotărârea nr.60/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.39/2005 încheiat cu S.C.L&D Aliment S.R.L.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

28. Hotărârea nr.61/2015 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp. situată în str. Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

29.Hotărârea nr.62/2015 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp. situată în str. Viitorului, notată în CF nr.64125 Petroşani, nr.cadastral 64125.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

30. Hotărârea nr.63/2015 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp. situat în strada Viitorului, garaj nr.4
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

31. Hotărârea nr.64/2015 privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi al Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

32 Hotărârea nr.65/2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

33 Hotărârea nr.66/2015 privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Administraţia Pieţelor Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

34 Hotărârea nr.67/2015 privind aprobarea prelungirii contractului e asociere în participaţiune nr.3998/2013 încheiat cu S.C. Kranz Eurocenter S.R.L.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

35 Hotărârea nr.68/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.100 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator al manifestării „Serbările Zăpezii” în data de 14.03.2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

36 Hotărârea nr.69/2015 privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale din municipiul Petroşani în Austria în perioada 12-13 martie 2015, în vederea participării în cadrul unei misiuni economice.
. Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

37.Hotărârea nr.70/2015 privind numirea membrilor Comitetului director al Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret

38. Hotărârea nr.71/2015 privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Leonida” şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Liceul Tehnologic ,,Apollonius”.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret

39. Raportul de activitate al Primarului Municipiului Petroşani pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014.

40. Diverse:Raport de activitate privind contractul de asociere în participaţiune nr.3998/2013 încheiat cuS.C. Kranz Eurocenter S.R.L., pentru anul 2014.

Petroşani, 27 februarie 2015

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed