Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 33 din 28-11-2013

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA
DE 28 NOIEMBRIE 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1598/2013, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.344/2013 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.345/2013 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.346/2013 privind completarea HCL nr.104/2013 pentru acordarea unor beneficii sociale.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.347/2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Grădiniţa P.P. Nr.3 Petroşani şi Municipiul Petroşani pentru promovarea şi implementarea proiectului ,,Şcoala pentru sănătate”, din cadrul Programului socio-educativ,,Pro Familia”, derulat de către Grădiniţa P.P. Nr. 3 Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.348/2013 privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.349/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.350/2013 privind aprobarea PLANULUI LOCAL DE ACŢIUNE pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.351/2013 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Casa Pro Urbis Petroşani” a spaţiului situat în str.1 Decembrie 1918, nr.90, în suprafaţă de 22,42 mp., pe o perioadă de 10 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.352/2013 privind darea în folosinţă gratuită către Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara a spaţiului situat în Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului de Urgenţă, în suprafaţă de 35,36 mp., pe o perioadă de 3 ani
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.353/2013 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 11,85 mp., situat în str. Zorilor, bl.1, în scopul extinderii şi amenajării unui salon de înfrumuseţare.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”( d-na cons. Niţă)
11.Hotărârea nr.354/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 2 mp., situată în str. Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.355/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 36,00 mp., situată în str. Şt.O.Iosif.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.356/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 12 mp., situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.357/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19 mp., situată în str.Eroilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr. 358/2013 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp. Situat în strada Viitorului-garaj nr.28.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr.359/2013 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului construcţie situat în str. Funicularului, nr.1/2.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.360/2013 privind amplasarea unui ceas stradal pe teritoriul administrativ al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(dl. cons. Drăgoescu)

18.Hotărârea nr.361/2013 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi ,,Băniceana” a spaţiului situat în str.1 Decembrie 1918, nr.90, în suprafaţă de 21,65 mp., pe o perioadă de 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

19.Hotărârea nr.362/2013 privind aprobarea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator al manifestărilor dedicate aniversării a 65 de ani de existenţă ai Universităţii
din Petroşani .
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

20.Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea tipăririi volumului ,,Valea Jiului la începutul secolului XX” aparţinând autorilor Mircea Baron, Iosif Andraş şi Eduard Wersanski, a fost amânat.
21.Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp., situată în str. Şt.O.Iosif, lângă Cimitirul Central, în vederea construirii unui garaj, nu a întrunit cvorumul legal pentru a putea fi adoptat.
22.Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor pe anul 2012.
23.Raport de deplasare la Varpalota
24. Raport de deplasare în Finlanda.

Petroşani, 29 noiembrie 2013

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed