Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 33 din 18-12-2012

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE
18 DECEMBRIE 2012

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.2021/2012, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri locali în funcţie.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre:

1.Hotărârea nr.374/2012 privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani .
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

Petroşani, 18 decembrie 2012

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed