Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 33 din 12-2-2015

ŞEDINŢA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 12 FEBRUARIE 2015

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.208/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.28/2015 privind aprobarea bugetului Municipiului Petrosani pe anul 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.29/2015 privind acordarea unor beneficii sociale.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.30/2015 privind abrogarea H.C.L. nr.259/2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.31/2015 privind înlocuirea reprezentantului Municipiului Petroşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret
5. Hotărârea nr.32/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Clubul Sportiv Pantera Neagră a Campionatului Naţional de Taekwondo ITF în perioada 27.02-01.03.2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.33/2015 pentru amânarea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.13/2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

Petroşani, 13 februarie 2015

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed