Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 32 din 14-12-2012

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE
14 DECEMBRIE 2012

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1991/2012, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri locali în funcţie.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre:

1.Hotărârea nr.372/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.373/2012 privind reglementarea unor aspecte legate de organizarea ,,Revelionului Pensionarilor 2013”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

Petroşani, 14 decembrie 2012

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed