Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 31 din 9-1-2015

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA
DE 9 IANUARIE 2015

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.18/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.1/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.2/2015 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului Sectiunii de dezvoltare pe anul 2014
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.3/2015 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

Petroşani, 9 ianuarie 2015

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed