Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 31 din 29-12-2011

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 29 DECEMBRIE 2011

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani din data de 29 decembrie 2011, a fost convocată prin Dispoziţia nr.2285/2011, emisă de Primarul m,unicipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre:

1.Hotărârea nr.365/2011 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”.

Petroşani, 29 decembrie 2011

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed